Wzrost zysku PGNiG po 3 kw. 2014 r. to efekt inwestycji w wydobycie

ISBnews
opublikowano: 07-11-2014, 08:31

Grupa kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zanotowała 3-proc. wzrost zysku netto do 2,14 mld zł W okresie trzech kwartałów 2014 r. w porównaniu z 2,08 mld zł w analogicznym okresie ub.r., poinformowała spółka. W jej ocenie, to długofalowy efekt inwestycji w wydobycie.

"Przychody GK PGNiG w trzech kwartałach 2014 roku były na podobnym poziomie do analogicznego okresu ub.r. i wyniosły 22,8 mln zł. Wpływ na ten poziom miały m.in.: wzrost sprzedaży ropy naftowej, zmniejszenie przychodów ze sprzedaży gazu o 820 mln zł w wyniku łagodnej zimy oraz wzrost obrotu energią elektryczną, z którego przychody wzrosły w omawianym okresie o 71% do 1,2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Na poziomie działalności operacyjnej grupa odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 4% do ok. 5 mld zł wobec 4,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największy, bo 59-proc. udział w wyniku grupy miał segment poszukiwanie i wydobycie. Udział segmentu dystrybucja wyniósł 30%, a pozostałych segmentów - obrót i magazynowanie oraz wytwarzanie - po 6%.

"Przychody segmentu poszukiwanie i wydobycie w trzech kwartałach 2014 wyniosły 4,8 mld zł, czyli o 13% więcej w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., natomiast zysk EBITDA był na porównywalnym poziomie do ub.r. i wyniósł ok. 3 mld zł. Na wyniki segmentu wpływ miało stabilne wydobycie gazu ziemnego rok do roku oraz wzrost produkcji ropy naftowej" - podano także.

"Wydobycie ropy naftowej i kondensatu w grupie wzrosło o prawie 20% do 936 tys. ton w trzech kw. 2014 r. wobec 789 tys. w analogicznym okresie ub.r.. Sprzedaż ropy i kondensatu wzrosła w tym okresie o 30% do blisko 921 tys. ton w porównaniu do 704,6 tys. ton w trzech kwartałach 2013 r. Wydobycie gazu ziemnego wyniosło 3,4 mld m3 w trzech kwartałach 2014 r., podobnie jak w analogicznym okresie ub.r." - wyliczono.

Na wynik segmentu obrót i magazynowanie w trzech kw. 2014 r. wpływ miały m.in. stabilny wolumen sprzedaży gazu ziemnego oraz stabilny udział spółki PST w przychodach ze sprzedaży gazu na poziomie 1,3 mld zł.

"Marża na sprzedaży gazu wysokometanowego wyniosła minus 1% w III kwartale 2014 r. w porównaniu do minus 3% w analogicznym kwartale 2013 roku. Natomiast marża średnioroczna dla 2014 r. wynosiła 0% wobec minus 2% dla roku ubiegłego. Sprzedaż gazu GK PGNiG utrzymała się na podobnym poziomie 11,7 mld m3 w porównaniu do trzech kwartałów 2013 r." - ocenia spółka.

Natomiast przychody segmentu dystrybucja pozostały r/r na podobnym poziomie 3,2 mld zł w pierwszych trzech kw. 2014 r. Wolumen dystrybuowanych gazów zmniejszył się o 11% do 6,7 mld m3 ze względu na wyższą o 2 stopnie C średnią temperaturę powietrza w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r.

"W trzech kwartałach 2014 roku przychody ze sprzedaży segmentu wytwarzanie spadły o 8% do 1,32 mld zł w porównaniu do 1,44 mld zł w analogicznym okresie 2013 roku. Wpływ na to miały m.in. 4% spadek przychodów ze sprzedaży ciepła przy wolumenie niższym o 14% zmitygowany wzrostem taryfy na ciepło oraz 10% spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej przy wolumenie zmniejszonym o 5% oraz obniżonej średniej cenie sprzedaży" - wskazano w komunikacie.

W okresie I-III kw. br. sprzedaż z własnej produkcji energii elektrycznej obniżyła się o 6% do 2,4 TWh, a sprzedaż ciepła obniżyła się o 14% do 23,6 PJ.

"Zapas gazu wysokometanowego w podziemnych magazynach gazu na koniec września 2014 roku osiągnął poziom ok. 2,72 mld m sześc. We wrześniu 2013 roku było to 2,48 mld m3" - podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Polecane