XTB: Bank Pekao prymusem na tle sektora.

X-Trade Brokers DM S.A.
opublikowano: 10-11-2009, 12:33

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w III kw. tego roku wyniósł 620,5 mln zł wobec 841,4 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zaprezentowany dziś wyniki są lepsze od wcześniejszych oczekiwań inwestorów, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 540 mln zł. Dobre rezultaty bank osiągnął pomimo działania w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, silnej konkurencji w sektorze bankowym oraz wysokich cen depozytów. Osiągnięty zysk netto w III kw. oznacza potrzymanie trendu wzrostowego zysku netto w ujęciu kw./kw. w obecnym roku.

Wynik odsetkowy Pekao okazał się być zgodny z oczekiwaniami rynku i wyniósł 970,2 mln zł względem 1,13 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Nieznacznie lepszy od konsensusu rynkowego na poziomie 573 mln zł okazał się być wynik z tytułu prowizji, który w III kw. wyniósł 593,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank osiągnął wynik z prowizji rzędu 559,2 mln zł. Wyniki Grupy są rezultatem aktywności biznesowej banku, przejawiającej się wzrostem sprzedaży kredytów zarówno konsumpcyjnych jak i hipotecznych. Liczba klientów Pekao posiadających rachunek kredytów konsumpcyjnych wzrosła w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy o 16,3% do 739 tys.

Pozytywny trend widać także po stronie liczby kredytów hipotecznych, która wzrosła w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku o 3,3% do 186 tys. Na wartość portfela kredytów hipotecznych banku w niewielkim stopniu wpływają fluktuacje na rynku walutowym. Bank w III kw. tego roku kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w PLN. Co prawda wartość kredytów hipotecznych udzielonych w walucie obcej sięga 7,4% wartości portfela kredytów mieszkaniowych ogółem, ale wielkość ta jest w całości rezultatem przyłączenia wydzielonej części Banku BPH. Wartość kredytów klientów detalicznych na koniec września 2009r. wyniosła 28,63 mld zł i była o ponad 6% wyższa niż na koniec 2008r. Równocześnie wartość kredytów korporacyjnych zmniejszyła się w tym okresie o 6,9% i na koniec września 2009r. wynosiła 55,79 mld zł.

Bank pozytywnie wyróżnia się na tle sektora. Świadczą o tym podstawowe wskaźniki finansowe. Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) Pekao za dziewięć miesięcy tego roku wynosi 14,2%, podczas gdy dla całego sektora bankowego kształtuje się nieco poniżej 9%. Bank osiąga także lepsze marże odsetkowe. Relacja marży odsetkowej netto do aktywów ogółem za dziewięć miesięcy tego roku osiągnęła poziom 3,2%, co oznacza wynik znacznie lepszy od średniego dla konkurentów w branży, którzy wypracowali ogółem marże rzędu 2,5%. Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Pekao odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie 15,3% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 90,6% na koniec września 2009r.

Dobrym rezultatom w segmencie operacyjnym sprzyja utrzymanie dyscypliny po stronie kosztów. Obserwowany jest spadek kosztów ogółem zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym. Koszty operacyjne ogółem za dziewięć miesięcy tego roku wyniosły 2,76 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego sięgały one 2,84 mld zł. W porównaniu do II kw. tego roku koszty operacyjne ogółem spadły w kwartale zakończonym 30 września o blisko 5% do 897 mln zł. Spadek kosztów operacyjnych jest rezultatem obniżenia względem II kw. 2009r. kosztów rzeczowych o 33 mln zł oraz kosztów osobowych o 8 mln zł przy względnie stabilnych kosztach amortyzacji. Pozytywny wpływ na wyniki w trzecim kwartale miały niższe odpisy z tytułu rezerw. Rynek oczekiwał, że w III kw. tego roku saldo nowoutworzonych rezerw sięgnęło 181 mln zł, podczas gdy rzeczywista wartość okazała się być znacznie lepsza i wyniosła 151,2 mln zł. Wskaźnik kosztów do dochodów w okresie trzech kwartałów tego roku wzrósł co prawda względem analogicznego okresu z 47,9% do 52,3%, jednak nadal pozostaje znacznie poniżej średniej dla sektora bankowego na poziomie bliskim 55%.

Zaprezentowane wyniki są dowodem na to, że poprawa wyników w I i II kw. tego roku nie była jedynie przypadkiem. Bank wypada pozytywnie na tle całego sektora. Można oczekiwać, że kolejny kwartał przyniesie podtrzymanie pozytywnych tendencji. Opublikowane dziś raport spotkał się z uznaniem inwestorów, co przełożyło się na wzrost walorów Pekao o 2,2% do 179,7 zł, przy obrocie podliczonym przed południem na blisko 80 mln zł. Pozytywny sentyment do walorów spółki zaowocuje z pewnością na lepsze zachowanie akcji spółki na tle całego indeksu największych spółek.

Kamil Kasperski
Analityk Rynków Finansowych
X-Trade Brokers DM S.A.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: X-Trade Brokers DM S.A.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / XTB: Bank Pekao prymusem na tle sektora.