XXIII Forum Teleinformatyki

Materiał partnera
opublikowano: 27-09-2017, 10:43

Już w najbliższy czwartek, 28 września br. Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji otworzy obrady XXIII Forum Teleinformatyki. Tematem wiodącym tegorocznego Forum jest „Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”. Dwudniowe obrady to: 7 sesji tematycznych, nocny panel ekspercki i zamykający Forum, kocioł dyskusyjny.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najstarszych i największych imprez w branży teleinformatycznej. Od 23 lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy związane z wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, w tym świadczenie usług dla obywateli przez administrację publiczną.

Ubiegłoroczne Forum zgromadziło 479 uczestników - specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, przemysłu teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Temat Forum jest kontynuacją ubiegłorocznego, gdzie zwracano uwagę na potrzebę przezwyciężania bariery oddzielającej infrastrukturę administracji publicznej od infrastruktury informacyjnej szeroko pojętego państwa. Nowoczesne państwo, aby skutecznie planować i realizować procesy modernizacyjne, musi sięgać po nowe metody, narzędzia i usługi, także te tworzone poza administracją publiczną. Praktyczne problemy efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem otwarcia się administracji publicznej na współdziałanie z zewnętrznymi dostawcami zasobów i usług będą wspólnym mianownikiem prezentacji programowych tegorocznego Forum.

W otwierającej Forum sesji zatytułowanej „Jakość infrastruktury informacyjnej a efektywność funkcjonowania państwa”, zaproszeni goście, przedstawią możliwości i kierunki synergicznego współdziałania. Będą to prezentacje Anny Streżyńskiej, ministra cyfryzacji pt. „Wspólna i bezpieczna infrastruktura informacyjna państwa – podstawą sprawnego państwa”, Anny Trzecińskiej, Wiceprezes NBP - „Rola banku centralnego w strukturze informacyjnej państwa” oraz Włodzimierza Marcińskiego, Prezesa PTI „Umiejętności cyfrowe kluczowym warunkiem rozwoju gospodarki, państwa oraz kapitału społecznego”.

 

Druga sesja pt. „Infrastruktura informacyjna państwa – stan, wyzwania, perspektywy kluczowych projektów” tradycyjnie poświęcona jest omówieniu najważniejszych i zarazem najciekawszych projektów informatycznych wspomagających funkcjonowanie państwa realizowanych przez administrację rządową. Sesja ta składa się z czterech bloków: Ministerstwa Finansów, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ZUS i po raz pierwszy, Głównego Urzędu Miar.

Trzecia sesja „Informacyjne systemy ubezpieczeniowe: usługi, architektura, bezpieczeństwo ubezpieczeniowych baz danych” będzie koncentrować się na zagadnieniach związanych z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz wielowątkowych aspektach funkcjonalnych i architektonicznych systemu ubezpieczeniowych baz danych.

Najważniejszym odniesieniem do tematu czwartej sesji „Wspólna infrastruktura państwa – architektura, bezpieczeństwo, technologie” będą prezentacje poświęcone cyberbezpieczeństwu, zwłaszcza w kontekście uchwały Rady Ministrów wprowadzającej „Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej”. Omówione także będą bardzo ważne zagadnienia związane z technologią „chmurową” oraz nowym spojrzeniem na miejsce obywatela w infrastrukturze informacyjnej państwa.

Pierwszy dzień Forum zamyka „Noc architektów”, czyli prowadzona w warunkach klubowych pogłębiona dyskusja na temat kolejnego fenomenu ostatnich lat, czyli technologii „Łańcucha bloków – blockchain”. Powody jej powstania i zasadność powszechności jej stosowania budzą wiele wątpliwości, co spowoduje, że dyskusja zapowiada się bardzo interesująco.

W drugim dniu Forum odbędą się trzy sesje równoległe: Forum Młodych Mistrzów – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa – cyfrowa modernizacja Polski”, Forum Nowych Idei – „Usługi w chmurze, Łańcuchy bloków, Zarządzanie bezpieczeństwem” i Forum Poszukującej Administracji Terenowej – „Złote usługi i dobre praktyki do wzięcia”.

Piątą sesję „Forum Młodych Mistrzów” otworzy prezentacja „Pięć algorytmów, o których każdy wiedzieć powinien – wybór osobisty” prof. dr hab. Krzysztofa Diksa z UW, a wypełnią prezentacje młodych specjalistów informatyki i zarządzania z uczelnianych kół naukowych i zawodowych

Szósta sesja „Forum Nowych Idei” jest poświęcona nowym aspektom zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji i transakcji elektronicznych oraz bezpieczeństwu w chmurze.

Sesja siódma, to sposób na spopularyzowanie i upowszechnienie nie tylko sprawdzonych usług, ale również rozwiązań organizacyjnych, takich jak Linia Współpracy. Szczególną uwagę zwróci zapewne, mający rocznicowy charakter, blok Samorządu Województwa Mazowieckiego i wręczenie dyplomów „Samorządowy Lider Informatyzacji” wieńczące tę sesję.

Tradycyjnym zwieńczeniem programu Forum jest Kocioł Dyskusyjny, w tym roku zatytułowany „Transformacja infrastruktury informacyjnej państwa – między monopolem państwa a monopolem dostawcy”. Uczestnicy będą mieli okazję skonfrontować z poglądami zaproszonych panelistów swoje oczekiwania i prognozy, dotyczące organizacji procesu przebudowy infrastruktury informacyjnej państwa. Zaprezentowane przez rząd nowe podejście do procesów informatyzacji wywołuje wiele pytań nie tylko ze strony sektora firm informatycznych i telekomunikacyjnych, ale także ze strony środowisk naukowych i tzw. przeciętnych obywateli. Kocioł otworzy prof. WAT Bolesław Szafrański – Przewodniczący Rady Programowej Forum, moderatorem będzie Borys Stokalski – Prezes PIIT, a panelistami m.in.: Krzysztof Dyki – Członek Zarządu ds. informatycznych ZUS, Karol Okoński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Feliks Szyszkowiak – Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK, zarządzający Pionem Transformacji Cyfrowej, Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Arkadiusz Wójcik – Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Społecznych w Asseco Poland SA.

Na Forum, już po raz kolejny zostaną wręczone Nagroda im. Marka Cara i tytuł „Złotego Herolda”, przyznawane za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Lista laureatów z poprzednich lat: www.forumti.pl

Nowością tegorocznego Forum jest powołanie Komitetu Honorowego Forum, który tworzą: Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT i Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Honorowymi Patronami XXIII Forum są: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski i prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Honorowy Patronat nad sesją dedykowaną Administracji terenowej objęli: Bohdan Paszkowski (Wojewoda Podlaski), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju), Sławomir Mazurek (Dyrektor PIG-PIB).

Patronem sesji ubezpieczeniowej jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Honorowymi Patronami Sesji „Forum Młodych Mistrzów” są: Narodowy Bank Polski i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. NBP wspiera tę sesję z funduszu programu edukacji ekonomicznej.

Partnerami Forum są: Atos i Microsoft.

Patronami medialnymi są: Bankier.pl, Computerworld, serwis CyberDefence24, ITWIZ.pl, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA i Serwis Administracyjno-Samorządowy.

Organizatorami Forum są: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / XXIII Forum Teleinformatyki