Yawal nie sprecyzował planów medialnych

Zbigniew Bętlewski
opublikowano: 07-03-2001, 00:00

Yawal nie sprecyzował planów medialnych

Grupa Kapitałowa Yawal prowadzi działalność w branży aluminiowej (tłoczenie kształtowników aluminiowych oraz produkcja i sprzedaż architektonicznych systemów aluminiowych), zajmuje się także działalnością transportową, spedycyjną, leasingową i finansową. Grupa Yawal jest jednym z głównych dostawców systemów aluminiowych w Polsce. Dostarcza architektoniczne systemy profili aluminiowych na potrzeby konstrukcji aluminiowo – szklanych oraz realizuje dostawy tych konstrukcji, oferując kompleksowe wykonawstwo elewacji budynków. Systemy profili aluminiowych oferowane przez Yawal charakteryzują się wysoką jakością. Spółka zapewnia pełen serwis swoim odbiorcom i dzięki temu skutecznie konkuruje z renomowanymi firmami z Europy Zachodniej. Systemy Yawalu posiadają wymagane atesty pozwalające je stosować zarówno w kraju, jak i za granicą. O wysokiej jakości wyrobów Yawalu świadczą zdobyte nagrody oraz posiadanie certyfikatu jakości ISO 9001. Ważne dla Grupy Kapitałowej było utworzenie we wrześniu 1999 roku na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach spółki Final, która zajmuje się produkcją kształtowników aluminiowych. W ten sposób Grupa Yawal uniezależniła się od swoich dostawców, z których największym był Sapa Poland.

Szybki rozwój Grupy Yawal obrazuje tempo przyrostu sumy bilansowej, które w ostatnich latach przekraczało 40 proc. rocznie. W strukturze aktywów Grupy stale rośnie udział majątku trwałego, który zwiększył się z 36 proc. na koniec 1997 roku do 61 proc. aktywów ogółem w połowie 2000 r. Zmienia się także struktura majątku trwałego. O ile jeszcze na koniec 1999 roku zdecydowanie dominował rzeczowy majątek trwały, o tyle w pierwszym półroczu 2000 roku istotną rolę zaczął odgrywać finansowy majątek trwały, który miał wartość 35 mln zł. W majątku obrotowym stale rośnie udział najważniejszej pozycji, jaką są należności, na koniec czerwca 2000 r. stosunkowo wysoką wartość miały też papiery wartościowe przeznaczone do obrotu.

Struktura pasywów grupy Yawal wskazuje na agresywny sposób finansowania jej działalności. Udział kapitałów własnych w pasywach od końca 1998 roku zmniejsza się i w połowie 2000 r. stanowiły one zaledwie 26 proc. pasywów ogółem. Natomiast dominującą rolę odgrywają zobowiązania, które stanowią ponad 62 proc. pasywów. Przeważają w nich zobowiązania krótkoterminowe, wśród których znajdują się m.in. stale „rolowane” bony handlowe.

Analiza rachunku zysków i strat Grupy Yawal nie napawa optymizmem. Rok 1999 przyniósł wzrost sprzedaży zaledwie o 9 proc., natomiast o ponad połowę zmniejszyły się zyski: operacyjny, brutto i netto. W pierwszym półroczu 2000 sprzedaż zwiększyła się co prawda o 33 proc., jednak już na poziomie operacyjnym pojawiła się niewielka strata netto. Natomiast wysokie koszty finansowe spowodowały istotne jej zwiększenie od poziomu zysku na działalności gospodarczej.

Oceny sytuacji finansowej Grupy Yawal nie poprawiają opublikowane wstępne wyniki roczne spółki matki — Yawal. W ostatnim kwartale 2000 roku zanotowała ona bardzo wysoki poziom zysku netto, który wyniósł 18,2 mln zł. Na wynik finansowy IV kwartału wpływ miała jednak decyzja o wniesieniu do spółki Yawal System Sp. z o.o. (w zamian za udziały o wartości 32,9 mln zł) aportu w postaci znaku towarowego słowno-graficznego „Yawal System”, know-how w zakresie technologii produkcji systemów profili aluminiowych oraz rzeczy ruchomych. Zysk brutto na tej operacji wyniósł 28,6 mln zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Yawal System została utworzona we wrześniu 2000 r. i jest w 100 proc. zależna od Yawal. Przejęła ona z początkiem 2001 roku dotychczasową działalność produkcyjną i wytwórczą firmy Yawal.

Podczas internetowej hossy z ubiegłego roku Yawal poinformował o planach zainwestowania w działalność medialną 50 mln zł (firma zapowiadała ekspansję w segmencie reklamy, tworzenia portali i przetwarzania danych, w działalności wydawniczej oraz radiowej). Strategia Grupy Yawal zakładała koncentrację na trzech sferach działalności: medialno-internetowej, produkcji profili aluminiowych oraz branży drzewnej (ten obszar działalności miał być realizowany za pośrednictwem Pagedu, w którym Yawal systematycznie powiększał swe zaangażowanie). Później plany Yawalu uległy zmianie. Firma postanowiła odejść od swojej podstawowej działalności i stać się spólka typowo medialną. Temu miało służyć utworzenie wspomnianej już spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Yawal System, do której przeniesiono dotychczasową działalność produkcyjną i wytwórczą Yawalu. Niestety, na razie nie udało się pozyskać inwestora zainteresowanego przejęciem segmentu zajmującego się produkcją profili aluminiowych oraz toczeniem kształtowników aluminiowych (Final).

Środki, które Yawal mógłby pozyskać ze sprzedaży części związanej z profilami aluminiowymi mogłyby być przeznaczone na rozwinięcie segmentu medialnego. Obecnie wiele wskazuje na to, że plany ekspansji w sektorze medialnym także uległy zmianie. Przede wszystkim inwestorowi zagranicznemu sprzedana została firma Y-Media Sp. z o.o. Natomiast w listopadzie ubiegłego roku został podpisany list intencyjny z Chemiskórem, na mocy którego miał on zakupić od Yawalu spółki: Y-Radio, Y-Press oraz Y-Net. W zamian za sprzedawane spółki Yawal miał objąć akcje nowej emisji Chemiskóru. W ten sposób Yawal prowadziłby działalność w sektorze medialnym pośrednio, posiadając akcje mającego wielkie ambicje Chemiskóru. Niestety, planowane nowe emisje akcji Chemiskóru zostały przełożone, tak więc w dalszym ciągu nie wiadomo, jak potoczą się plany ekspansji Yawalu w zupełnie nowym dla spółki segmencie działalności.

Podsumowując, Yawal pod wpływem swoich głównych akcjonariuszy podjął dość ryzykowną decyzję o zmianie segmentu swojej działalności. W przeciwieństwie do swoich poprzedników (m.in. Chemiskór i Ariel), jego podstawowa działalność związana z profilami aluminiowymi była dochodowa, choć trudno jest oceniać wyniki jednostkowe Yawalu ze względu na księgowe zyski notowane w wyniku choćby wspomnianego wniesienia aportu do spółki zależnej. Należy więc bacznie obserwować, czy planowana ekspansja w sektorze medialnym rzeczywiście będzie dawała szanse na osiągnięcie zysków w przyszłości. Natomiast duży wpływ na niski obecnie giełdowy kurs akcji Yawalu miałaby niewątpliwie informacja o ewentualnej zyskownej sprzedaży części związanej z profilami aluminiowymi.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zbigniew Bętlewski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy