Czytasz dzięki

Z przyjemnością dla przyszłości. Zrównoważony rozwój Wedla

MATERIAŁ PARTNERA
opublikowano: 26-06-2020, 06:23

Rozmowa z Aleksandrą Kusz vel Sobczuk, kierownikiem komunikacji korporacyjnej i CSR firmy Wedel

Coraz więcej firm ogłasza zaangażowanie w działania społecznie odpowiedzialne. Czy takie projekty się opłacają?

Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierownik komunikacji korporacyjnej i CSR firmy Wedel
Zobacz więcej

Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierownik komunikacji korporacyjnej i CSR firmy Wedel

Społeczna odpowiedzialność biznesu to przyjęcie przez przedsiębiorstwo innej, niż zorientowana wyłącznie na zysk perspektywy, wzbogaconej refleksją na temat tego, jak jako firma wpływamy na otoczenie. Według mnie takie spojrzenie — świadome, empatyczne, wrażliwe — zawsze będzie opłacalne. Zdarza się, że ma wartość bezcenną. Jednocześnie odpowiedzialność społeczna firm pozwala osiągać wymierne korzyści, m.in. w postaci oszczędności z rozmyślnego wykorzystywania zasobów, np. wody i energii, czy redukcji ilości wytwarzanych odpadów, a także niewątpliwego znaczenia dla wizerunku i budowania wartości marki.

Jak Wedel definiuje CSR? I gdzie jest miejsce na CSR wśród działań mających przynieść zysk?

Wedel ma bogatą tradycję społecznej odpowiedzialności, która jest zakorzeniona w działaniu firmy właściwie od początku istnienia. Jan Wedel, a wcześniej jego ojciec Emil, jako pracodawca i biznesmen działał charytatywnie, zapewniał zatrudnionym m.in. dostęp do żłobka, przedszkola, opieki lekarskiej, umożliwiał aktywność sportową czy kulturalną, a podczas wojny pomagał mieszkańcom Warszawy, wydając obiady w stołówce pracowniczej i otwierając magazyny z żywnością.

Kontynuacja tego kierunku była dla nas naturalnym krokiem, co doskonale pokazuje współczesna odpowiedzialność społeczna Wedla rozumiana wielowymiarowo — zarówno jako zaangażowanie lokalne, program darowizn, wspieranie wielu instytucji i fundacji, wprowadzanie ekologicznych rozwiązań, adresowanie kwestii surowcowych, a także odpowiedzialność pracodawcy i umożliwianie zatrudnionym włączanie się w działania dobroczynne. O tym, że podchodzimy do tego zagadnienia w sposób kompleksowy świadczy też proces przygotowania strategii CSR, który obejmował dialog z interesariuszami. Pozwolił on na zidentyfikowanie spraw ważnych dla naszych pracowników oraz otoczenia zewnętrznego naszej firmy — przedstawicieli społeczności lokalnej, organizacji branżowych i konsumenckich oraz partnerów biznesowych. Na podstawie zgłoszonych przez wszystkie strony dialogu kwestii i poznaniu potrzeb, zdefiniowaliśmy kierunki działań, które składając się na program CSR, stały się także elementem długoterminowej strategii biznesowej. To nasza wspólna wizja społecznej odpowiedzialności, którą puentuje hasło: „Z przyjemnością dla przyszłości”.

Nowa wedlowska strategia CSR określa deklaracje, cele i kierunki rozwoju do 2027 r. Jakie są jej najważniejsze założenia?

Przed nami ponad 40 projektów, które odpowiadają na potrzeby zgłoszone w trakcie dialogu z interesariuszami, a jednocześnie na siedem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Podzieliliśmy je na trzy filary strategiczne: ludzie, innowacje i środowisko. Najszerszym obszarem są dla nas „ludzie”, co wynika przede wszystkim z filozofii działania, w której centrum zawsze znajduje się człowiek — pracownik, konsument, przedstawiciel społeczności lokalnej. Drugi filar — „innowacje”, jest ściśle związany z tym pierwszym, ponieważ większość inicjatyw strategicznych CSR w tym obszarze zależy od kapitału ludzkiego. „Innowacje” to nie tylko produkty, rozwiązania wprowadzane po raz pierwszy, ale przede wszystkim procesy służące udoskonalaniu prowadzenia działalności w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Z kolei „środowisko” to obszar, w ramach którego chcemy konsekwentnie minimalizować negatywny i maksymalizować pozytywny wpływ na otoczenie i podejmować wyzwania klimatyczne.

Jakie projekty CSR stanowią największe wyzwanie?

Obecnie widzimy wiele wyzwań środowiskowych, m.in. nadmierne zużycie plastiku czy też zrównoważone pozyskiwanie surowców, na które chcemy odpowiadać w ramach projektów zaplanowanych na najbliższe lata. Wyzwanie w tej dziedzinie stanowi rozbudowane portfolio (obejmujące kilkaset pozycji) i proces wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji związany z czasem potrzebnym do ich wdrożenia. Jednym z przykładów jest okryty złą sławą olej palmowy, który ze względu na swoje właściwości uchodzi za jeden z podstawowych tłuszczy w branży słodyczy. Jego produkcja z niecertyfikowanych źródeł prowadzi do utraty olbrzymich powierzchni lasów na terenach Indonezji i Malezji. Rozwiązaniem problemu nie jest jednak bojkot tego składnika. Olej palmowy zapewnia 40 proc. światowego zapotrzebowania na oleje roślinne, zajmując jednocześnie 10 proc. lądu przeznaczonego pod uprawy roślin oleistych. To czyni próbę zastąpienia go innymi olejami nieuzasadnioną ekonomicznie, ale też środowiskowo. Rozwiązaniem problemu jest wykorzystywanie oleju palmowego ze zrównoważonych źródeł. Jako członek Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego powołanej przez WWF zobowiązaliśmy się edukować konsumentów w tej dziedzinie i działać na rzecz realizacji strategicznego celu koalicji, jakim jest stosowanie w Polsce od 2023 r. wyłącznie certyfikowanego oleju palmowego.

Jednym z głównych trendów nowoczesnego, odpowiedzialnego biznesu jest właśnie troska o środowisko. Jak Wedel chce się wpisać w ten nurt?

Od kilku miesięcy korzystamy wyłącznie z energii odnawialnej pochodzącej z farm wiatrowych. W naszej fabryce od dawna obecne są również rozwiązania pozwalające oszczędzać wodę, energię czy papier. Działając w duchu idei „zero waste”, stosujemy powszechną segregację odpadów, a w ramach obowiązującej w firmie filozofii ciągłego doskonalenia (Kaizen) prowadzimy prace nad zmniejszaniem zużycia surowców w produkcji i logistyce. Ponadto wyeliminowaliśmy z firmowej stołówki plastikowe naczynia jednorazowe, zastępując je biodegradowalnymi zamiennikami. Towarzyszyła temu akcja edukacyjna dla pracowników — takie inicjatywy wewnętrzne dotyczące porad, jak żyć bardziej ekologicznie, odbywają się regularnie, przybierając postać konkursów, warsztatów czy wystaw. Chcemy zarażać tą ideą wszędzie tam, gdzie to możliwe m.in. dlatego na naszej wewnętrznej platformie działa grupa dyskusyjna „Podziel się” skupiona wokół CSR, prowadzimy działania edukacyjne, a przy wyborze gadżetów dla pracowników uwzględniamy kryteria ekologiczne.

Nie zapominamy również o przyrodzie w naszym najbliższym sąsiedztwie. Jako mecenas projektu „Ogrody polsko-niemieckie” rewitalizujemy część parku Skaryszewskiego niedaleko naszej fabryki w Warszawie, a jej dach, z myślą o ochronie bioróżnorodności, udostępniamy pszczołom. W każdym ulu mieszka ich około 40-60 tys., lecz jeden z uli jest wyjątkowy — stanowi dom dla około 90 tys. tych pożytecznych owadów. Pasieką opiekują się podopieczni zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, nie tylko uwrażliwiając się na kwestie ekologiczne, ale też ucząc się w ten sposób podstaw przedsiębiorczości, gdyż miód mogli np. zakupić nasi pracownicy.

Czym różni się prawdziwa społeczna odpowiedzialność od „greenwashingu”, czyli ekościemy?

Zrozumienie istoty społecznej odpowiedzialności biznesu tkwi w postrzeganiu jej jako integralnej części wszystkich obszarów funkcjonowania organizacji. Aby strategia CSR była skuteczna, musi być osadzona w strategii biznesowej firmy, a jej założenia powinny być znane i rozumiane przez wszystkich pracowników. Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest jednorazowym projektem — tylko stałą częścią kultury organizacyjnej, bez względu na aktualne trendy.

CSR, aby był wiarygodny, powinien być więc spójny z kulturą organizacyjną firmy, jej misją i wartościami, płynąć ze środka jej przekonań i mieć charakter stały, ponieważ poza skalą budżetów przeznaczanych na działania mamy na myśli również sam sposób funkcjonowania. Działania CSR muszą być również realizowane regularnie w długoletniej perspektywie, uwzględniać wszystkie procesy w firmie i być mierzalne. Nie pozbawia to jednak znaczenia pojedynczych inicjatyw proekologicznych czy dobroczynnych — każde działanie zwiększające pozytywny, a zmniejszające negatywny wpływ na otoczenie ma znaczenie.

Czy udaje się wam zaangażować pracowników w projekty CSR?

Od początku w prace nad strategią CSR Wedla angażowani byli pracownicy i zarząd, a poszczególne kamienie milowe były komunikowane całej organizacji. Z dumą muszę przyznać, że załoga Wedla chętnie angażuje się w aktywności CSR i uczestniczy w działaniach edukacyjnych i dobroczynnych. Przykłady tych ostatnich stanowi m.in. realizowany od 13 lat program grantowy Wedel od Serca, wolontariat pracowniczy czy akcje, tj. Dzień Dawców Szpiku, podczas którego zatrudnieni rejestrowali się jako potencjalni dawcy. Ponadto nasi pracownicy sami oddolnie się organizują i wraz z postępem prac nad strategią obserwujemy duże postępy w podejściu do zagadnień z obszaru zaangażowania społecznego. Ostatnim przykładem jest zainicjowana wewnętrznie akcja #wspieramyidoceniamy, w ramach której wedlowskie słodycze zostały przekazane m.in. jednoimiennym szpitalom zakaźnym w całej Polsce.

Jaki wpływ ma pandemia COVID-19 na strategię CSR?

Strategia CSR powstała przed wybuchem pandemii, więc nie miała ona zasadniczo wpływu na jej założenia. Naszą organizację wyróżnia elastyczne podejście, staramy się dostosowywać do bieżących potrzeb otoczenia, dlatego jesteśmy otwarci na realizację spontanicznych projektów. Dowodem są m.in. nasze akcje realizowane właśnie w czasie pandemii. Chcemy dzielić się tym, co mamy najlepsze, dlatego poza wsparciem personelu medycznego walczącego z wirusem na pierwszej linii frontu, wedlowskie słodycze trafiły m.in. do pracowników warszawskiego transpor- tu miejskiego. Wsparliśmy również Polski Czerwony Krzyż i ponad 400 ratowników medycznych, a także Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowe a także zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, przy organizacji e-korepetycji dla jego podopiecznych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MATERIAŁ PARTNERA

Polecane