Założysz biznes, nie wstając z kanapy

Jacek Kowalczyk
opublikowano: 13-06-2011, 00:00

Usuwanie barier

Jedno okienko trafi do lamusa. Rusza internetowa platforma do rejestracji firm

Usuwanie barier

administracyjnych nabiera

tempa — przyznają

przedsiębiorcy. Ale dużo

jest jeszcze do zrobienia.

1 lipca jedno kliknięcie zastąpi jedno okienko — przedsiębiorca będzie mógł założyć firmę przez internet, wypełniając jeden nieskomplikowany formularz elektroniczny.

— Docelowo forma internetowa rozpoczynania działalności gospodarczej ma zastąpić tradycyjne rejestrowanie firmy za pośrednictwem urzędnika w gminie. Na razie przez pół roku dostępne będą obie formy — informuje Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki.

Domowa wywiadownia

Formularz dostępny będzie na stronach www.ceidg.gov.pl i www.firma.gov.pl. Ale serwis to dużo więcej niż tylko rejestracja firm — przedsiębiorcy będą mogli za jego pomocą zmienić zakres prowadzenia działalności, zaktualizować dane czy wyrejestrować firmę.

— Cała ewidencja przedsiębiorstw zostanie przeniesiona do internetu. Dzięki temu stworzona zostanie jedna, spójna baza polskich firm, składająca się ze wszystkich dotychczasowych rejestrów: REGON, baz urzędów skarbowych czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — zaznacza Dariusz Bogdan, który wziął udział w debacie na temat ułatwień dla przedsiębiorców, zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i "Puls Biznesu".

Wszystkie zgromadzone dane będą upublicznione. Dzięki temu przedsiębiorca będzie mógł prześwietlić kontrahenta.

— Będzie mógł sprawdzić, czy firma istnieje, czy rzeczywiście prowadzi deklarowaną działalność, czy jej właściciel nie ma zakazu prowadzenia działalności i czy posługuje się prawdziwym numerem REGON czy NIP. Znacznie zwiększy to bezpieczeństwo prowadzenia działalności — zapewnia Dariusz Bogdan.

Żeby można było skorzystać z elektronicznego formularza, resort gospodarki rozpoczął już przydzielanie tzw. zaufanych profili, które zastąpią podpis elektroniczny.

Aby ułatwić życie przedsiębiorcom, coraz głębiej do internetu z ofertą wchodzi też PARP. Od września ubiegłego roku przyjmuje w ten sposób wszystkie wnioski o unijne dotacje.

— Wyeliminowaliśmy dzięki temu kolejki i zbędne papiery. Szeroko prowadzimy też m.in. szkolenia e-learnignowe w ramach Akademii PARP. Staramy się przekonywać przedsiębiorców do nowych technologii — mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP.

Usterka kontrolowana

Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają inicjatywy. Wolą bezduszny system komputerowy niż bycie zdanym na łaskę i niełaskę urzędnika.

— Zakładałem firmę w 2003 r. Wtedy rozpoczęcie działalności wymagało naprawdę sporo zachodu, dlatego szczerze zazdroszczę ludziom, którzy swoje pierwsze biznesowe kroki stawiać będą po 1 lipca — mówi Grzegorz Skowron-Moszkowicz, właściciel portalu nioovo.com.

Kilka lat temu, kiedy przygotowywane było jedno okienko (możliwość składania wniosków do różnych urzędów w jednym), nadzieje przedsiębiorców też były duże, a skończyło się na rozczarowaniu. Czy tym razem będzie inaczej?

— Z jednym okienkiem był problem, bo nie było jednej, centralnej ewidencji. Na przedsiębiorców przerzucona została odpowiedzialność za wymianę informacji między urzędami. Tym razem tego problemu nie powinno być, bo wreszcie powstanie centralny rejestr — twierdzi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG).

Doświadczenie — chociażby wdrożenie Płatnika w ZUS — pokazuje jednak, że flirt administracji z nowymi, internetowymi technologiami nie zawsze kończy się sukcesem.

— Rejestracja firmy przez internet to bez wątpienia krok w dobrą stronę. Obawiam się tylko, jak te słuszne postulaty zostaną zrealizowane w praktyce. Boję się, że system będzie istniał, ale nie będzie działał tak, jak powinien — mówi Ada Kostrz-Kostecka, wiceprezydent Pracodawców RP.

Dariusz Bogdan przekonuje, że wszystko jest pod kontrolą.

— Czy dałbym sobie rękę uciąć, że żadnych technicznych problemów nie będzie? Pewnie nie. Każdy informatyk wie, że przy tak skomplikowanych projektach wszystko może się zdarzyć. Ale mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby proces przebiegł sprawnie — zapewnia wiceminister.

Przyjaznym okiem

Środowiska biznesowe zwracają też uwagę, że liczą od rządu na więcej. Rejestracja firmy to tylko początek trudnej walki szefa firmy z biurokracją.

— Założenie biznesu przez internet w polskich warunkach wydaje się rewolucją, ale w krajach, które chcemy gonić, te sprawy zostały załatwione już dawno. Jeśli chcemy nadrabiać te różnice w rozwoju gospodarczym, obciążenia wobec firm powinny być u nas znacznie niższe niż gdzie indziej — mówi Andrzej Arendarski.

Również 1 lipca wejdzie w życie ustawa deregulacyjna, przygotowana przez resort gospodarki, dzięki której m.in. w wielu przypadkach zaświadczenia zostaną zastąpione oświadczeniami, a oryginały — niepoświadczonymi kopiami. Obniżone zostaną też kary wobec przedsiębiorców i opłaty za dokonywanie wpisów do KRS. Ograniczone zostaną ponadto licencje, koncesje i zezwolenia.

— To jest cały szereg działań, które zmieniają podejście administracji do przedsiębiorcy. Już sama zamiana zaświadczeń na oświadczenia jest dla mnie sporym ułatwieniem. Zdobycie zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu składek jest za każdym razem mordęgą, a muszę to robić przy każdym podejściu do przetargu — mówi Grzegorz Skowron-Moszkowicz.

Prostowanie ścieżek przedsiębiorcom

Wybrane działania Ministerstwa Gospodarki

Zakładanie firmy przez internet

Od 1 lipca 2011 r. jedno okienko będzie udostępnione przedsiębiorcom w internecie. Na specjalnej platformie elektronicznej, dostępny będzie specjalny, zintegrowany formularz do założenia firmy (załatwia wszelkie formalności wobec urzędów skarbowych, ZUS czy GUS). Portal będzie także bazą przedsiębiorstw — umożliwi wyszukiwanie zarejestrowanych w Polsce firm według różnych kryteriów (np. nazwy, numeru REGON czy NIP) oraz będzie źródłem informacji na temat przedsiębiorców — osób fizycznych.

Oświadczenia zamiast zaświadczeń

Przedsiębiorca nie będzie musiał zdobywać ponad 200 rodzajów zaświadczeń (np. informacji o braku zobowiązań wobec urzędu skarbowego, o opłaceniu składek w ZUS czy o posiadanym numerze REGON i NIP). Wystarczy, że złoży odpowiednie oświadczenie. Ponosi wówczas odpowiedzialność za treść takiego dokumentu, pod rygorem kary za składanie fałszywych zeznań.

Kopie zamiast oryginałów

Dla wielu dokumentów wprowadzona zostanie możliwość przedstawienia w urzędzie jedynie zwykłych, niepoświadczonych kopii. Nie trzeba będzie — jak dotychczas — dostarczać oryginałów czy potwierdzonych odpisów. Chodzi o dokumenty potwierdzające np. posiadane uprawnienia, stan cywilny czy wykształcenie.

Tańsze wpisy do KRS

Obniżone zostaną opłaty związane z dokonywaniem wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Dla początkujących przedsiębiorców, dokonujących pierwszego wpisu, opłata spadnie z 1000 do 500 zł, a dla podmiotów istniejących — z 400 do 250 zł. Zmiany dotyczą nie tylko przedsiębiorstw, ale też fundacji i stowarzyszeń.

Złagodzenie kar

Zlikwidowany został przepis, zgodnie z którym przedsiębiorca może trafić do więzienia za niewykonanie zaleceń wydanych przez Inspekcję Handlową. Karą będzie jedynie grzywna, zgodnie z ustaloną przez sąd stawką za każdy dzień zwłoki. Zmniejszą się też inne kary związane z tzw. czynami niedozwolonymi przedsiębiorców — widełki grzywny zostaną zawężone z 1-20 tys. zł do 1-5 tys. zł. Ponadto kara nie będzie mogła być wyższa niż 3 proc. przychodu osiągniętego w roku obrotowym. Dotychczas limit wynosił 10 proc.

Zmiany te mają wejść w życie 1 lipca 2011 r.

Wybrane działania PARP

Asysta dla rodzących się firm

Krajowy System Usług, jednostka podległa PAPR, wprowadził program Asysta, który polega na zapewnieniu firmie wsparcia doradczego, najpierw przy opracowaniu odpowiedniego modelu biznesowego, a następnie w realizacji strategii. Skierowany jest do nowo powstałych firm. Program dofinansowany jest z pieniędzy publicznych, dlatego pakiet usług kosztuje przedsiębiorcę jedynie 120 zł.

Podręcznik do rozkręcania firmy

W ostatnich dniach na stronach PARP opublikowany został elektroniczny podręcznik "Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą", przeznaczony dla początkujących szefów firm. Zawarte są w nim wszystkie informacje na temat dostępnej oferty wspierania powstających firm. Można dowiedzieć się z niego m.in., na jakie wsparcie finansowe i doradcze mogą liczyć początkujący przedsiębiorcy i gdzie zgłosić się po dotację, pożyczkę, gwarancję czy poradę.

Zaliczki dla firm z dotacją

PARP na szeroką skalę wykorzystuje nadane jej w ubiegłym roku prawo, aby przekazywać przedsiębiorstwom dotacje unijne w formie zaliczek. Od wejścia w życie odpowiednich przepisów w styczniu 2010 r. agencja wypłaciła już zaliczki o wartości 2,8 mld zł. Wypłacanie firmom pieniędzy przed realizacją projektu, a nie po jego zakończeniu i rozliczeniu, znacznie poprawia płynność przedsiębiorstw i obniża koszty funkcjonowania.

Uproszczenia w dokumentacji

PARP upraszcza zasady rozliczania projektów dofinansowanych z UE. Najnowszym udogodnieniem wobec firm jest decyzja, by podstawą do wypłacenia beneficjentowi płatności była tylko jego dokumentacja księgowa. Wystarczy, że przedsiębiorca wpisze w dokumentacji odpowiednie kwoty poniesionych wydatków zgodne z księgą rachunkową — nie musi już dostarczać poświadczonych kopii faktur.

Bożena Lublińska-Kasprzak

prezes Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości

Robimy, co w naszej mocy, żeby poprawić obsługę przedsiębiorców. Wprowadzamy nowoczesne — może nie na skalę światową, ale na polską na pewno — rozwiązania internetowe. Uruchomiliśmy system elektronicznego przyjmowania wniosków o dotacje unijne, transmitujemy nasze konferencje w internecie i wydajemy książki w formie elektronicznej. Trzeba jednak przekonywać przedsiębiorców, by z tych nowych narzędzi korzystali, by stawali się e-przedsiębiorcami, tak jak administracja staje się e-administracją.

Dariusz Bogdan

wiceminister gospodarki

Dzisiaj oficjalne dane, mówiące o liczbie firm działających w Polsce, rozciągają się między 2,2 a 3,8 mln — zależy, czy korzysta się z rejestru Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy urzędów gmin. Czy jest możliwy bezpieczny obrót gospodarczy, jeżeli oficjalna ewidencja firm — potencjalnych kontrahentów — jest tak myląca? Stworzenie centralnej ewidencji, w pełni udostępnionej obywatelom, znacznie zmniejszy ryzyko prowadzenia firmy.

Andrzej Arendarski

prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Warto docenić to, co przez ostatnie lata zrobiło Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, aby ułatwić życie przedsiębiorcom. Ale do ideału jeszcze nam bardzo daleko. W rankingach swobody prowadzenia biznesu nadal Polska plasuje się na mało chlubnych lokatach. Ten ugór do zaorania ciągle jest bardzo długi. Dla porównania: w Szwecji urząd państwowy ma prawny obowiązek, by zanim zacznie wykonywać jakieś nowe zadanie, sprawdzić, czy nie może tego zrobić jakaś firma komercyjna.

Grzegorz Skowron-Moszkowicz

właściciel nioovo.com

Trzeba przyznać, że działań ułatwiających życie przedsiębiorców jest coraz więcej. Dużo jest jednak jeszcze do zrobienia. Przykład? Rozliczenia faktur za drobne transakcje walutowe. Często koszt wystawienia takiej faktury to trzy czwarte jej wartości, a więc sens wychodzenia firmy na rynki zagraniczne staje pod znakiem zapytania. W takich sytuacjach pojawia się myśl, czy nie przenieść działalności do innego kraju.

Ada Kostrz-Kostecka

wiceprezydent Pracodawców RP

Wszelkie nowe pomysły administracji, które przenoszą proces załatwiania spraw urzędowych do internetu, należy witać z radością. Osobiście mam jednak wątpliwość, czy to wszystko będzie działać tak, jak powinno. Mam świeży przykład — dwa miesiące temu sama zakładałam firmę. Jeden urzędnik namówił mnie, by skorzystać z odpowiedniego oprogramowania, a drugi — kiedy aplikacja nie zadziałała — przyznał kilka dni później, że rzeczywiście program często szwankuje. Tylko straciłam czas.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Kowalczyk

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu