--- Zamiar wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu mieszanego

--- Zamiar wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu mieszanego ZAMIAR WYKUPYWANIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH FUNDUSZU MIESZANEGO RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/473/12/03/TK CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata (Fundusz) informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Fundusz dokona wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wykupu, który przypada na 22 grudnia 2003 roku. Przyjmowanie żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu rozpocznie się 10 grudnia 2003 roku a zakończy w dniu 19 grudnia 2003 roku. Wartość pojedynczego żądania wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 10 (dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych. 2. Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską. Uczestnicy Funduszu mogą składać żądanie wykupienia Certyfikatów w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zostały zdeponowane Certyfikaty, albo u Sponsora Emisji (Biuro Maklerskie BPH PBK SA), jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania certyfikatów inwestycyjnych. Zlecenia wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym Domu Maklerskiego. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie wykonane, a Certyfikaty Inwestycyjne zostaną wykupione przez Fundusz, o ile Fundusz otrzyma takie żądanie do godziny 17.00 w dniu 19 grudnia 2003 r. (czyli ostatniego Dnia Giełdowego przed Dniem Wykupu). Data sporządzenia raportu: 10-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ