ZASTAL SA 28/2003 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZASTAL SA 28/2003 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28/2003 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Zarząd Zastal SA informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05 grudnia 2003 roku podjęto następujące uchwały: 1. Uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości Par 1 Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje: - wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działka nr 127/1 o powierzchni 3.623 m2 oraz działaki nr 129/1 o powierzchni 8.082 m2 położonych w obrębie Świętochowa w gminie Braniewo dla których Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 2281 - na cel publiczny pod modernizację drogi krajowej nr 22 na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Olsztynie za kwotę nie niższą niż 317.010 zł. 2. Uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości Par 1 Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje: - wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działaka nr 127/2 o powierzchni 19.445 m2 oraz działki nr 129/2 o powierzchni 13.389 m2 położonych w obrębie Świętochowa w gminie Braniewo dla których Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 2281 3. Uchwałę w sprawie zmian w statucie spółki Par 1 Działając na podstawie art.430 ksh oraz pkt.12ppkt.12.1.9. statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: - do pkt.16 statutu dodaje się ppkt.17 o treści "wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości lub udziałow w nieruchomości". Par 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Data sporządzenia raportu: 05-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ