Złoty będzie się wzmacniał do jena. Jak to wykorzystać?

Marek Wołos
opublikowano: 13-04-2011, 00:00

Pierwsze miesiące 2011 roku dostarczyły wielu istotnych informacji oraz wydarzeń, które odmieniły obraz rynku i mogą przełożyć się na zmianę długoterminowych tendencji. Naszym zdaniem jedną z bardziej zyskownych strategii inwestycyjnych w bieżącym roku będzie sprzedaż jena za złotego.

Od początku 2009 roku notowania PLN/JPY pozostawały w szerokiej konsolidacji. Ostatnie tygodnie wskazują na możliwość wybicia się kursu PLN/JPY górą z trendu bocznego. Za osłabieniem jena przemawia kilka istotnych czynników fundamentalnych. Zauważa się przede wszystkim wyraźną poprawę nastrojów inwestycyjnych na globalnych rynkach, czego wyrazem jest rosnący apetyt na bardziej ryzykowne inwestycje. W efekcie na wartości tracą zarówno japoński jen oraz szwajcarski frank. Takie środowisko rynkowe sprzyja ponownemu przeprowadzaniu transakcji typu carry-trade na szerszą skalę. Zmiany kierunku polityki pieniężnej powinny zachęcać inwestorów do powrotu do carry-trade’u.

Kataklizm, jaki dotknął Japonię, gwarantuje utrzymanie łagodnej polityki pieniężnej przez tamtejszy bank centralny przez dłuższy okres. Z kolei początek podwyżek stóp procentowych w Eurolandzie oraz perspektywa zacieśniania polityki monetarnej przez USA zachęcać będzie inwestorów do lokowaniu kapitału na rynkach oferujących wyższą stopę zwrotu. W kolejnych miesiącach narastać powinna również różnica pomiędzy stopami procentowymi w Polsce i w Japonii. Kontynuacja zacieśniania polityki pieniężnej przez RPP powinno przekładać się na umocnienie złotego, w tym poprzez dysparytet stóp procentowych, w szczególności do jena.

Patrząc przez pryzmat samej japońskiej gospodarki również widać czynniki przemawiające za osłabieniem jena. Zniszczenia, jakie dotknęły Japonię po trzęsieniu ziemi oraz wstrzymanie produkcji w wielu zakładach przełożą się na spadek dynamiki PKB w kolejnych miesiącach. Problemem pozostaje również narastające zadłużenie. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego relacja długu do PKB Japonii wyniosła w 2010 roku 220,7 proc. Z kolei prognozy zakładają wzrost tej relacji w 2012 roku do 232,8 proc. W efekcie narastające zadłużenie skłonić może międzynarodowe agencje ratingowe do obniżki oceny wiarygodności kredytowej Japonii.

Perspektywę umocnienia złotego w relacji do jena można wykorzystać na kilka sposobów. Umożliwiają to instrumenty pochodne, np.: długie pozycje w kontraktach forward oraz opcjach call bazujących na kursie PLN/JPY. Podobne możliwości stwarza również zaciągniecie zobowiązań w japońskiej walucie. Niski kurs złotego w relacji do jena ogranicza ryzyko wzrostu kwoty nominalnej zaciągniętego zobowiązania. Z kolei przewidywany wzrost notowań PLN/JPY dodatkowo zmniejszyłby wartość kwoty do spłaty. Dodatkowo niskie stopy procentowe oraz wciąż odległa perspektywa ich podwyżki zminimalizowałaby koszty odsetkowe. Z tego też względu warto rozważyć wejście na ten rynek w sposób bezpośredni poprzez zaciąganie kredytów i pożyczek denominowanych w japońskiej walucie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Wołos

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu