Zmiana udziału w zyskach wymaga modyfikacji umowy

ALEKSANDRA KSIĘŻYK radca prawny w Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka sp.k.
opublikowano: 08-11-2017, 22:00

Przepis art. 25 Kodeksu spółek handlowych wymienia jedynie podstawowe, istotne i zarazem konieczne elementy umowy spółki jawnej, którymi są: firma i siedziba spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Pozostałe elementy umowy spółki jawnej są elementami dyspozytywnymi, czyli takimi, które mogą zostać objęte taką umową, ale nie muszą.

Wśród tych dyspozytywnych postanowień umowy spółki jawnej znajdują się postanowienia dotyczące udziału w zyskach poszczególnych wspólników. Powyższe oznacza, że wspólnicy spółki jawnej mogą w zasadzie dowolnie ustalić w umowie sposób podziału zysków. Co prawda

zgodnie z przepisem art. 51 par. 1 k.s.h. zasadą jest prawo wspólnika do równego udziału w zyskach i uczestnictwa w stratach w tym samym stosunku, jednak ta zasada może być zmieniona w umowie spółki jawnej zgodnie z decyzjami biznesowymi wspólników. Tym samym najczęściej — w zależności od tego, jaki rodzaj wkładu wnosi dany wspólnik i do czego się zobowiązuje — w umowie spółki można przyznać mu większy lub mniejszy udział w zyskach.

Analogicznie można postąpić w zakresie partycypacji w stratach spółki jawnej. Otóż umowa spółki jawnej może nawet całkowicie zwolnić danego wspólnika z udziału w stratach (art. 51 par. 3 k.s.h.). Jeżeli jednak w umowie nie znajdą się postanowienia dotyczące szczególnych warunków udziału danego wspólnika w stratach, wówczas przyjmuje się, że uczestniczy on w stratach w takiej samej części, w jakiej uczestniczy w zyskach (art. 51 par. 2 k.s.h.). Jak wynika

z powyższego, niezwykle istotne znaczenie dla podziału zysków i partycypacji w stratach spółki ma precyzyjne i szczegółowe uregulowanie tych kwestii w umowie spółki. Stanowi tu ona podstawowy i w zasadzie wyłączny dokument, z którego będzie wynikało uprawnienie wspólnika do wypłaty należności. Należy dodać, że w razie gdyby postanowienia umowy spółki jawnej były w tym względzie nieprecyzyjne, wówczas — jeżeli nie dałoby się usunąć wątpliwości — zastosowanie znajdzie zasada ogólna ze wspomnianego powyżej przepisu art. 51 par. 1 k.s.h. o równym udziale wspólników w zyskach i stratach bez względu na wartość wniesionego wkładu.

W sytuacji, gdy wspólnicy chcą zmienić obowiązującą dotychczas proporcję udziału w zyskach, konieczna jest zmiana umowy spółki. W zależności od dotychczasowej treści umowy uchwała powinna zostać podjęta albo jednogłośnie (jeżeli umowa spółki przewiduje taki sposób podejmowania uchwał), albo przy odpowiednim quorum. Jednocześnie zmiana umowy spółki musi zostać dokonana w takiej samej formie, w jakiej została zawarta jej wcześniejsza wersja. Mianowicie jeżeli dotychczasowa umowa spółki miała tylko zwykłą formę pisemną, wówczas zmiana może zostać dokonana w takiej samej formie, co nie wyłącza np. opcji zmiany umowy spółki jawnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub z datą pewną, aby nie było wątpliwości, od kiedy zmiana tej umowy — a tym samym zmiana w zakresie udziału w zyskach i stratach — stała się skuteczna. Należy bowiem pamiętać, że sam wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS ma skutek konstytutywny (tworzący), ale już wpis zmiany umowy spółki jawnej ma skutek deklaratoryjny (potwierdzający), co oznacza, że zmiana umowy spółki jawnej będzie skuteczna od chwili podjęcia uchwały w tym względzie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ALEKSANDRA KSIĘŻYK radca prawny w Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka sp.k.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu