Zmiana wartości środka trwałego

Anna Sirocka
opublikowano: 07-09-2005, 00:00

Kupiliśmy maszynę drukarską w cenie 90 tys. zł. Płatność została podzielona na raty uzależnione od wielkości produkcji. Umowa nie przewidywała terminu zakończenia regulowania należności, szacowaliśmy jednak, że potrwa to dwa lata. Po roku nasz kontrahent renegocjował umowę, w wyniku czego jednorazowo spłaciliśmy pozostałe raty i za maszynę zapłaciliśmy łącznie 75 tys. zł, a nie 90 tys. zł. Czy możliwa jest w takim przypadku zmiana wartości środka trwałego?

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, cena nabycia to cena zakupu środka trwałego, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku VAT oraz akcyzowego, a w przypadku importu, powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym i o koszty bezpośrednio związane z zakupem czy przystosowaniem danego środka trwałego do używania oraz obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Umowa, którą państwo zawarli, była umową zakupu środka trwałego z odroczonym terminem płatności. Ponieważ przenosiła na państwa własność maszyny po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości przedmiot tej umowy (maszyna) trzeba zaliczyć do państwa aktywów trwałych. Można, co prawda, podnosić, czy umowa taka może z punktu widzenia ustawy o rachunkowości być wliczana do umów zawartych na czas oznaczony, ale — w mojej opinii — pomimo braku oznaczenia terminu, możliwe jest określenie na podstawie budżetów i planów produkcji, jak długo będzie ona obowiązywała. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zgodnie z państwa przewidywaniami przejęcie tytułu własności miało nastąpić w czasie krótszym niż okres ekonomicznej użyteczności tej maszyny.

Zmiana warunków umowy i wcześniejsze spłacenie minimalnych opłat leasingowych wysokości 75 tys. zł — a nie, jak przewidywała początkowo umowa, 90 tys. zł — nie ma wpływu na wartość początkową i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne od maszyny. Wartość początkowa maszyny odpowiadała jej wartości godziwej w momencie zawarcia umowy. Zmniejszenie kwoty do zapłaty nie wynika ze zmiany pierwotnie szacowanego kosztu maszyny, ale ze zmiany ustaleń umowy dotyczących zasad regulowania zobowiązania. Różnica pomiędzy wysokością, w państwa księgach, zobowiązania w momencie zmiany umowy a kwotą ostatecznie zapłaconą stanowi odpowiednio przychód lub koszt finansowy dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Odrębną kwestią pozostaje rozliczenie tej umowy dla potrzeb podatkowych, co może mieć również implikacje dla ustalenia aktywów lub zobowiązań z tytułu podatku odroczonego.

Anna Sirocka partner w dziale audytu i doradztwa gospodarczego Ernst&Young

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Sirocka

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Gospodarka / Zmiana wartości środka trwałego