Czytasz dzięki

Zmiany w sposobie składania sprawozdań do KRS

Marta Orlikowska, adwokat, Grupa Prawna Togatus
opublikowano: 11-04-2018, 22:00

W połowie marca weszła w życie Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych ustaw

W połowie marca weszła w życie Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 398). Ustawa wprowadza wiele zmian w zakresie postępowania rejestrowego, a najistotniejsza dotyczy sposobu składania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z dodanym do ustawy artykułem 19e złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości (tj. roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności — w zakresie podmiotów, które są zobowiązane do ich składania), następować będzie przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, udostępnionego do tego celu przez ministra sprawiedliwości. Przepis wprowadza obowiązek takiego sposobu składania sprawozdań finansowych i dokumentów dodatkowych, co oznacza, że nie będzie można ich już złożyć w formie papierowej. W taki sam sposób będzie trzeba składać oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przynajmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisanej jako członek organu uprawnionego do reprezentowania bądź wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej w przypadku spółek osobowych. Jeśli takim wspólnikiem nie jest osoba fizyczna, analogicznie zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze — wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dodane do zgłoszenia dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Zgłoszenia będą podlegać automatycznej weryfikacji. W przypadku pozytywnej weryfikacji wpis polega na automatycznym zamieszczeniu w rejestrze przedsiębiorców stosownych wzmianek. Wpisy wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych nie podlegają opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych do rejestru prowadzone będą w systemie teleinformatycznym repozytoria dokumentów finansowych. Repozytoria będą jawne i każdy będzie miał prawo je przeglądać.

Złożenie dokumentów w formie zgłoszenia wykonywane będzie w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym. Zgodnie z odesłaniem minister sprawiedliwości ma określić, w drodze rozporządzenia, sposób składania zgłoszeń, sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym oraz sposób i tryb weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marta Orlikowska, adwokat, Grupa Prawna Togatus

Polecane