Zmiany w ustawie o NBP muszą być konsultowane z EBC

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 24-02-2006, 17:21

Zmiany w prawie dotyczące NBP muszą być konsultowane z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), podobnie jak każda zmiana w prawie krajowym nt. banku centralnego - powiedział w piątek PAP Wiktor Krzyżanowski z biura prasowego EBC.

Zmiany w prawie dotyczące NBP muszą być konsultowane z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), podobnie jak każda zmiana w prawie krajowym nt. banku centralnego - powiedział w piątek PAP Wiktor Krzyżanowski z biura prasowego EBC.

    Marszałek Sejmu Marek Jurek powiedział w piątek PAP, że po korektach projekt ustawy o NBP autorstwa Samoobrony nie narusza niezależności banku centralnego. Jurek chce skierować projekt ustawy do pierwszego czytania.

    "EBC ma świadomość istnienia tego projektu i jeśli władze w Polsce nie uznają za stosowne przeprowadzenie konsultacji, to EBC przypomni o tym obowiązku. Na razie EBC czeka na rozpoczęcie prac nad ustawą. Liczymy na to, że najpóźniej po pierwszym czytaniu rozpoczną się konsultacje" - powiedział Krzyżanowski.

    We wtorek Samoobrona przekazała marszałkowi Sejmu poprawki do złożonego 1 grudnia 2005 r. projektu zmiany ustawy o NBP. Samoobrona chce wprowadzić możliwość odwoływania prezesa NBP w razie, gdyby dopuścił się poważnego uchybienia swoim obowiązkom wynikającym z ustawy.

    Takiej propozycji nie było w poprzednim projekcie. W nim Samoobrona proponowała, by dodać możliwość odwołania prezesa NBP w razie nieprzyjęcia przez Sejm sprawozdania Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z wykonania założeń polityki pieniężnej. Wówczas prezydent RP mógłby wystąpić z wnioskiem o odwołanie prezesa NBP z pełnionej funkcji przed upływem kadencji

    Obecnie prezesa NBP można odwołać tylko w razie długotrwałej choroby, skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo lub orzeczenia przez Trybunał Stanu zakazu zajmowania wysokich stanowisk. 

    Samoobrona chce też, by jako podstawowy cel działalności NBP wpisać utrzymanie "stabilnego poziomu cen, rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia". Tak brzmi poprawka złożona we wtorek u marszałka Sejmu.

    W poprzedniej wersji proponowana zmiana ustawy określała cele NBP: emisja polskiego pieniądza, dbałość o wartość polskiego pieniądza poprzez wspieranie polityki gospodarczej polskiego rządu w zakresie wzrostu gospodarczego i likwidacji bezrobocia w drodze ustalania i realizowania polityki pieniężnej oraz opracowywanie założeń polityki pieniężnej i przedkładanie ich do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej.

    Obecnie ustawa o NBP definiuje cele NBP jako utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Jest to zbieżne z zapisami Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie nt. systemu banków centralnych.

    Inne propozycje Samoobrony, znajdujące się w grudniowej wersji nowelizacji ustawy o NBP, to np. zlikwidowanie możliwości stosowania przez NBP operacji otwartego rynku. Operacje takie to jeden z podstawowych instrumentów stosowanych przez banki centralne do regulowania ilości pieniądza na rynku przez sprzedaż i kupno papierów wartościowych.

    Ekonomiści ostrzegali, że zmiany w takiej formie mogą naruszyć niezależność NBP. 

    Projekt nowelizacji ustawy o NBP znalazł się w pakcie stabilizacyjnym zawartym przez PiS, Samoobronę i LPR.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane