Zmiany w ustawie o zarządzie sukcesyjnym

Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej nadal cieszy się w Polsce dużą popularnością.

Firmę w takiej formule zakłada się z roku na rok coraz prościej, a sposób opodatkowania dochodów czy mało sformalizowany charakter podejmowanych czynności sprawia, że taka forma prowadzenia biznesu jest atrakcyjna dla nowych przedsiębiorców i dla osób prowadzących biznes w niewielkich rozmiarach.

Zmiany w ustawie o zarządzie sukcesyjnym

Zofias Gałązka, radca prawny, Grupa Prawna Togatus
opublikowano: 21-11-2018, 22:00

Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej nadal cieszy się w Polsce dużą popularnością.

Firmę w takiej formule zakłada się z roku na rok coraz prościej, a sposób opodatkowania dochodów czy mało sformalizowany charakter podejmowanych czynności sprawia, że taka forma prowadzenia biznesu jest atrakcyjna dla nowych przedsiębiorców i dla osób prowadzących biznes w niewielkich rozmiarach.

Do tej pory największym minusem wyboru tej formy był ścisły związek przedsiębiorstwa z osobą właściciela. Ta zależność oznaczała, że z chwiląśmierci przedsiębiorcy wszystkie umowy, jakich był stroną — w tym o pracę — automatycznie się rozwiązywały, a cały potencjał niematerialny firmy przepadał. Oczywiście majątek przedsiębiorstwa przejmowali spadkobiercy, ale nie mogli oni kontynuować działalności operacyjnej firmy, mogli założyć nową działalność indywidualną lub w formie spółki prawa handlowego próbować odtworzyć jednostkę na bazie majątku przypadającego spadkobiercy po zmarłym przedsiębiorcy.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która wchodzi w życie 25 listopada, ma na celu — jak to wskazał ustawodawca — stworzenie osobom fizycznym warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania ich firmy po ich śmierci, przy uwzględnieniu, że należy postrzegać ją jako dobro prawne, mające wartość nie tylko majątkową i gospodarczą, lecz także społeczną. Zgodnie z nową regulacją zapobiegliwy przedsiębiorca będzie mógł wskazać osobę, która ma sprawować zarząd sukcesyjny na wypadek jego śmierci poprzez odpowiedni zapis w CEIDG. Natomiast jeżeli właściciel nie wskaże zarządcy, to zgodnie z art. 12 ww. ustawy uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego służyć będzie małżonkowi przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w firmie w spadku, lub odpowiednio spadkobiercy ustawowemu, testamentowemu albo zapisobiercy windykacyjnemu, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonymtestamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Zarządca sukcesyjny będzie miał prawo dokonywać samodzielnie czynności z zakresu zwykłego zarządu. Będzie mógł zaciągać zobowiązania, rozwiązywać i zawierać umowy, w tym również umowy o pracę, natomiast czynności przekraczające zwykły zarząd będzie mógł podejmować po uzyskaniu zgód wszystkich współwłaścicieli przedsiębiorstwa w spadku. W przypadku napotkania trudności z uzyskaniem odpowiedniej zgody wszystkich zainteresowanych osób, zarządca będzie mógł zwrócić się o odpowiednie zezwolenie sądu. Dzięki odpowiednim zmianom również w Prawie Bankowym zarządca sukcesyjny będzie miał dostęp do rachunków bankowych przedsiębiorstwa, tak, by móc je prowadzić. Kolejnym narzędziem umożliwiającym prowadzenie działalności osoby fizycznej po jej śmierci będzie możliwość dokonania sukcesji decyzji administracyjnych niezbędnych do prowadzenia firmy. Koncesje, zezwolenia, wpis do rejestrów działalności regulowanej — to często podstawowe dokumenty umożliwiające funkcjonowanie biznesu. Dotychczas jednak z dniem śmierci ich adresata wygasały. Po wejściu w życie nowej ustawy decyzje administracyjne wydane na rzecz przedsiębiorcy będzie można albo przenieść na rzecz właściciela przedsiębiorstwa w spadku albo będzie można z nich korzystać po ich potwierdzeniu przez organ administracyjny. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zofias Gałązka, radca prawny, Grupa Prawna Togatus

Polecane