Zmienia się rola IT dla biznesu

opublikowano: 25-03-2019, 09:00

Rozwój, usługi i projekty kierowane do przedsiębiorstw oraz sektora publicznego to słowa klucze, które najlepiej opisują naszą działalność w 2018 r. – mówi Sebastian Pawłowski, wiceprezes zarządu Komputronik Biznes.

Sebastian Pawłowski, wiceprezes Komputronik Biznes

Jesteście w branży już ponad 15 lat. Czy po tym czasie czujecie się docenieni przez rynek?

Sebastian Pawłowski: To już kolejny rok, gdy awansujemy w jednym z najważniejszych zestawień dla branży IT. 56. miejsce to potwierdzenie, że nasz ciągły rozwój jest zauważalny. To co odzwierciedlają rankingi, możemy potwierdzić także na podstawie twardych danych pokazujących stan naszej firmy. A także na podstawie nowych projektów, jakie z sukcesem realizujemy. Bardzo nas to wszystko cieszy i optymistycznie patrzymy w przyszłość.

Niemniej obserwujemy dużą dynamikę zmian na rynku, która, w mojej ocenie, wynika również z nieprzewidywalności rozwoju technologii. Dlatego niezbędna jest ciągła obserwacja branży i stała współpraca menedżerów odpowiedzialnych za biznes z dostawcą rozwiązań IT. Pozwala to na celne dopasowanie strategii działania do zmieniającego się otoczenia, co realizujemy u nas wewnętrznie i proponujemy jako naszą kompetencję partnerom.

Jak zmieniła się wasza oferta w ciągu minionego roku?

Sukces Komputronik Biznes nie byłby możliwy, gdyby nie zmiana i dopasowanie oferty do nowej roli, jaką pełni IT. Planując zeszły rok uwzględniliśmy inwestycję w wyspecjalizowaną i kierowaną ofertę do takich branż jak: przemysł, usługi medyczne, retail i HoReCa, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe. Zdecydowaliśmy się na to po analizie zmian w oczekiwaniach przedsiębiorstw wobec usług IT. Dziś IT to doradca, który pomaga organizacjom podnieść efektywność działania, obniżyć koszty czy planować działania na podstawie gromadzonych i analizowanych danych, których stale przybywa. W moim przekonaniu wygra ten, kto wydobędzie z tych danych najwięcej informacji i pokaże jak jeszcze lepiej je wykorzystać w działalności operacyjnej. Dodam, że niekoniecznie dziś wiemy, jako przedsiębiorcy, które z gromadzonych danych będą nam przydatne w przyszłości, a które pozostaną nieprzydatnymi bajtami bądź już terabajtami.  Spółka dodatkowo rozwija ofertę związaną z bezpieczeństwem, co jest odpowiedzią na regulacje RODO oraz NIS. Poszerza ona ofertę dostępną w modelu abonamentowym, dodaje nowe usługi do już istniejących rozwiązań dedykowanych: outsourcingu IT, druku czy aplikacji biznesowych, w tym aplikacji własnych MovarchDS (rozwiązanie do Digital Signage), MovarchCRM (zarządzanie relacjami z klientami) i MovarchDMS (zarządzanie dokumentami). Widzimy zmianę w podejściu przedsiębiorstw: zamiast tworzyć lub kupować rozwiązania IT, szkolić własne kadry do utrzymania tych systemów, coraz częściej wybierany jest model „wynajmij i korzystaj” ze wsparciem firmy oferującej outsourcing usług IT. Jesteśmy na to gotowi.

Czy w ubiegłym roku nastąpiły istotne zmiany personalne?

Rok 2018 był etapem zmian wewnętrznych, których celem było podniesienie efektywności procesów wewnętrznych oraz zewnętrznych we współpracy z partnerami biznesowymi. Pochodną rozwoju oferty były zmiany personalne. W 2018 roku zespół został m.in. uzupełniony o nowego dyrektora Działu Sprzedaży Rozwiązań IT i Bezpieczeństwa w modelu usługowym, Andrzeja Różańskiego, oraz dyrektora Sprzedaży Regionu Zachód, Sławomira Drążkiewicza. Dodatkowo mocno wzmacniamy działanie na rynkach zagranicznych. Za obszar ten odpowiada menedżer ds. rozwoju rynków zagranicznych, Jarosław Bańkowski.

Jaki obszar działań Komputronik Biznes w największym stopniu wpływa na rozwój biznesowy waszych klientów?

Cyfrowa transformacja staje się dziś kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie biznesowym przedsiębiorstwa. Jak wspominałem, kluczowe w dzisiejszym biznesie jest natychmiastowe reagowanie na zmianę, obserwacja parametrów działania każdej organizacji, współpraca i wymiana doświadczeń oraz praca na danych, których będzie coraz więcej. Dane dobrze wykorzystane to takie, które m.in. pozwolą prognozować awarię, a przez to minimalizować przestoje produkcyjne czy dostosować ofertę do klienta.

Aby wyprzedzać rynek, współpracujemy z jednej strony z uczelniami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi – mamy również własny dział R&D. Realizujemy innowacyjne projekty współfinansowane ze środków UE i budżetowych kierowanych na prace badawczo-rozwojowe. Wspólnie z naszymi partnerami współpracujemy w ramach inkubacji startupów. Z drugiej strony, ściśle współpracujemy z globalnymi producentami sprzętu – od drukarek przez serwery aż do bardziej skomplikowanych rozwiązań. Dzięki temu możemy przekazywać naszym klientom nasze doświadczenia, wskazywać ciekawe kierunki rozwoju technologii oraz inspirować naszych klientów do podnoszenia efektywności ich biznesów.

Biorąc udział w spotkaniach z zarządami spółek wielokrotnie jestem pytany o kierunki, doświadczenia oraz możliwości zastosowania innowacji IT w biznesie. Myślę, że stały dostęp do najnowszych technologii, niszowych, przeznaczonych dla danej branży rozwiązań czy usług pozwoli utrzymać się w czołówce pędzącego rynku.

Podsumowując, nasi klienci otrzymują dostęp do ciekawych idei, nowoczesnych usług i rozwiązań. Tak, zdecydowanie stawiamy na rozwój tych obszarów.

Jakie usługi są najbardziej pożądane przez zagranicznych klientów?

Komputronik Biznes posiada ciekawe produkty własne oraz unikalne kompetencje działu badawczo-rozwojowego, które są pożądaną ofertą zarówno dla naszych międzynarodowych klientów działających również na polskim rynku, jak i dla takich, którzy nie są u nas obecni. Kluczowymi naszymi rozwiązaniami są obszary zarządzania treścią (DigitalSignage) w postaci rozwiązania własnego MovarchDS, praca na danych oraz wsparcie przedsiębiorstw przy wydobywaniu wiedzy z posiadanych przez spółkę danych. Na rynku zagranicznym oferujemy również nasze kompetencje programistyczne oraz produkty własne – MovarchCRM oraz MovarchDMS, które odpowiadają odpowiednio za zarządzanie relacjami z klientami oraz zarządzanie dokumentami. Rynek bardzo pozytywnie zareagował na nasz nowy produkt czy  raczej usługę skierowaną do przemysłu i logistyki, podnoszącą bezpieczeństwo w halach w oparciu o obraz wideo. 

Jak zeszłoroczna fuzja wpłynęła na waszą ofertę?

Zmiany w ofercie to konsekwencja m.in. synergii trzech spółek: Movity, Komputronik API oraz Komputronik Biznes. Dzięki połączeniu dorobku doświadczonych przedsiębiorstw reprezentowanych przez liczne grono doradców, inżynierów i architektów rozwiązań oraz ogólnopolską siatkę wdrożeniowo-serwisową, zaobserwowaliśmy wyraźne efekty synergii, a nasza oferta dla klientów stała się jeszcze bardziej kompleksowa. Innymi słowy, dzięki temu mocno się rozwinęliśmy.

Czy ta zmiana miała wpływ na waszych klientów?

W ubiegłym roku poszerzyliśmy portfolio naszych klientów biznesowych oraz znacznie zwiększyliśmy zaangażowanie we współpracy z aktualnymi klientami, co cieszy i pozwala dalej nam się rozwijać. Nie bez znaczenia jest również nasza współpraca z klientami z sektora publicznego. Wymaga to podkreślenia: współpraca z sektorem publicznym ma się dobrze, czego dowodem są liczne przedsięwzięcia, które rozpoczęliśmy w 2018 r. i o których już wiemy, że będziemy je realizować w 2019 r.

Na czym polega współpraca Komputronik Biznes z polskimi szpitalami?

W 2018 roku spółka kontynuowała swoje działania w obszarze modernizacji polskich szpitali. Rozpoczęto kompleksowe realizacje inwestycji w szpitalach w Krotoszynie, Wrocławiu oraz Gryfinie. Efektem tych przedsięwzięć będą nowoczesne obiekty służby zdrowia, wyposażone w najnowsze rozwiązania sprzętowe i infrastrukturę sieciową. Jednym z kluczowych elementów modernizacji jest wyposażenie szpitali w zaawansowane narzędzia z zakresu bezpieczeństwa i inteligentnego zarządzania budynkiem oraz zarządzania wrażliwymi danymi, co pozwoli spełnić najwyższe europejskie standardy. Efekty te można osiągnąć także m.in. dzięki oprogramowaniu autorstwa Komputronik Biznes – eSala, które jest jedną z najważniejszych części oferty skierowanej do sektora medycznego.

Czy poza waszym autorskim oprogramowaniem eSala wykorzystaliście inne oprogramowania z zakresu cyfrowej transformacji?

Mamy już kilka rozwiązań z tego obszaru. Na przykład oprogramowanie, które wpisuje się w światowy trend cyfrowej transformacji, usprawniło zarządzanie autostradą A2. Wspólnie z operatorem autostrady A2 (Autostrada Eksploatacja SA) przygotowaliśmy rozwiązanie aplikacyjne, które ułatwia codzienną pracę patrolowcom i operatorom Centrum Zarządzania Autostradą.

Czy w ostatnim czasie w sektorze publicznym zwiększyły się inwestycje w obszarze cyfrowej transformacji?

Współpraca z klientami z obszaru publicznego dostarcza nam dużej satysfakcji. Mamy realną możliwość przyczynienia się do poprawy jakości i zwiększenia komfortu życia społeczeństwa. Potwierdzeniem są m.in. zrealizowane przez nas projekty e-urzędów (kompleksowy system obsługi elektronicznej) oraz cyfryzacji szkół.  Liczba postępowań dotyczących nowoczesnych rozwiązań stale rośnie i niewątpliwie ten rynek będzie się powiększał również z uwagi na kwestie legislacyjne związane m.in. z dokumentacją medyczną. Stale go monitorujemy.

Jakie działania chcecie realizować w 2019 roku?

Rok 2019 stoi pod znakiem dalszego rozwoju, poszerzenia współpracy z aktualnymi klientami i partnerami biznesowymi. Chcemy też zainteresować  kolejne przedsiębiorstwa i organizacje nową ofertą spółki, w tym z obszaru publicznego. Spółka planuje ciągłe poszerzanie swoich kompetencji, rozwój wyspecjalizowanej oferty kierowanej do branż i aktywną współpracę z ośrodkami badawczymi oraz uczelniami. Celem tej współpracy jest poszerzanie innowacyjnej oferty oraz kontynuacja projektów badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem środków unijnych. Będziemy dalej rozwijali ogólnopolską siatkę techniczno-inżynierską, co naturalnie wpisuje się w powiększanie udziału w rynku w ofercie abonamentowej (outsourcing IT, druk, bezpieczeństwo czy aplikacje biznesowe). 

Rok 2018 był dla firmy udany. Czy można się spodziewać, że 2019 r. będzie równie dobry?

Mamy wszelkie podstawy do tego, by sądzić, że 2019 r. będzie rokiem wyzwań, ale będą to wyzwania udane. Zeszły rok pozwolił nam na znaczne rozwinięcie relacji z naszymi partnerami. Osiągnęliśmy najwyższy poziom partnerstwa z DELL EMC, zostaliśmy oficjalnym partnerem serwisowym produktów Lenovo oraz jako nieliczni w Polsce spełniliśmy wysokie standardy programu Euler Hermes i otrzymaliśmy Certyfikat Złoty Płatnik. Rozwijamy nasze produkty własne oraz sprzedaż usług, również poprzez poszerzenie współpracy z Microsoft. Myślę tu głównie o oferowaniu naszych rozwiązań na platformie Azure. Jesteśmy przygotowani i zmotywowani, aby wykorzystać nasze kompetencje oraz zmianę roli IT i proaktywnie wspierać naszych klientów w ich biznesie. Pozwoli to nam zakończyć obecny rok z jeszcze lepszymi wynikami niż osiągnięte w ubiegłym roku.

 O firmie

Komputronik Biznes konsekwentnie realizuje swoje cele strategiczne, stając się zaufanym ekspertem dla partnerów oraz znacznie poszerzając swoje kompetencje i portfolio o dużych klientów z rynku korporacyjnego oraz publicznego. Potwierdzeniem dobrej passy Komputronik Biznes jest zeszłoroczny awans w rankingu liderów branży IT, corocznie ogłaszanym przez Magazyn Computerworld. W stosunku do 2017 roku spółka poprawiła swoją pozycję o 22 miejsca.

 Materiał przygotowany we współpracy z Komputronik Biznes

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu