ZOIGOMZOSA 10/2003 powołanie osoby zarządzającej i nadzorującej Emitenta

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.
21-02-2003, 15:14

10/2003 POWOŁANIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ I NADZORUJĄCEJ EMITENTA

Zarząd Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" SA przekazuje informacje dotyczące członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Jerzy Matczak Funkcja: członek Zarządu Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. Wiek: 50 lat Wykształcenie: wyższe inżynier mechanik data powołania: 21.02.2003 r. Kwalifikacje i umiejętności: kurs pedagogiczny, dyplom protetyka słuchu na Politechnice Poznańskiej, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, podstawowa znajomość języka angielskiego i rosyjskiego, znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole. Przebieg pracy zawodowej: 1974 -1989 Centralne Biuro Konstrukcyjno - Technologiczne w Poznaniu - specjalista konstruktor, 1989 - 1990 Praca na kontrakcie w Niemczech - kierownik kontraktu, 1990 - 1998 działalność gospodarcza - właściciel, 1998 - 1999 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" w Poznaniu - administrator osiedla, 1998 - 2002 GEERS Akustyka Słuchu sp.z o.o. - kierownik oddziałów w Ostrowie Wielkopolskim i w Kaliszu, 2002 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział Ostrów Wielkopolski - starszy inspektor.

Mariusz Sadło Wiek: 32 lata Funkcja: Członek Rady Nadzorczej Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. Wykształcenie: średnie data powołania: 21.02.2003 r. Kwalifikacje i umiejętności: Planowanie i koordynacja przedsięwzięć, zarządzanie i kontrolowanie rozliczeń finansowych, sprawozdawczość dla zarządu spółki, negocjacje z wykonawcami, dostawcami, obsługą techniczną, umiejętność podejmowania decyzji i brania za nią odpowiedzialności oraz współpracy z zespołem, prawo jazdy kategorii BCE, znajomość języków niemiecki i angielski na poziomie średnio zaawansowanym, umiejętność obsługi programów Word, Excel, magazynowo - księgowych, Subiekt, DGCS, płacowych MiniEKSPERT, ZUS Płatnik, Płatnik Przekaz elektroniczny. Odbyte kursy i szkolenia: Zasady prowadzenia ewidencji i naliczanie opłat w zakresie Ochrony Środowiska, archiwista zakładowy, kurs BHP, kurs pedagogiczny przygotowujący do pracy w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Przebieg pracy zawodowej: 1999 - nadal Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul.Zielona 14 na stanowisku dyrektora administracji.

Włodzimierz Florczak Wiek: 28 lat Funkcja: członek Rady Nadzorczej Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. Wykształcenie: wyższe zawodowe Data powołania: 21.02.2003 r. Kwalifikacje i umiejętności: Znajomość języka angielskiego, obsługa urządzeń biurowych, znajomość obsługi komputera. Przebieg pracy zawodowej: 1996-2000 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - pielęgniarz na oddziale psychonerwic 2000 - 2001 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim - specjalista ds. rehabilitacji zawodowej w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto: Od 1999-2001 roku prowadzenie własnej działalności gospodarczej - pośrednictwo ubezpieczeniowe. Od maja 2000 roku - przewodniczący Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Ostrowie Wielkopolskim.

Czesław Płócienniczak Wiek: 59 lat Funkcja: członek Rady Nadzorczej Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. Wykształcenie: średnie techniczne o kierunku ekonomicznym. Data powołania:21.02.2003 r. Przebieg pracy zawodowej: 1965-1995 Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na stanowiskach: monter, brygadzista, mistrz, specjalista ds. zaopatrzenia, jednocześnie od 1983 roku przewodniczący Związków Zawodowych w ZAP 1999-2002 roku Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, od 1999 Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Kształcenia Społeczno - Zawodowego. Zdzisław Grzelak Wiek: 65 lat. Funkcja: członek Rady Nadzorczej Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. Wykształcenie: mgr chemii, rzeczoznawca ds. jakości win owocowych, gronowych i miodów pitnych, studium podyplomowe: informatyka i zarządzanie, zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w jednostkach samorządowych. data powołania: 21.02.2003 r. Przebieg pracy zawodowej: 1960 - 1961 Fabryka Płyt Paździerzowych w Witaszycach - kierownik Laboratorium, 1961 - 1991 O.Z.P.S "Ostrowin" W Ostrowie Wielkopolskim - kierownik wytwórni win i soków, starszy technolog, z-ca dyrektora ds. technicznych, dyrektor naczelny. 1991 - 1996 P.P.H.U." Kademex" Sp.z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim - dyrektor zarządu., od 1996 roku na emeryturze.

Irena Adamczak Wiek: 48 lat Funkcja członek Rady Nadzorczej Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. Wykształcenie: Średnie technik ekonomista Data powołania: 21.02.2003 r. Kwalifikacje: znajomość obsługi komputera w systemie Windows, umiejętność kierownictwa zespołem. Przebieg pracy zawodowej: 1976 - 2002 r. Przedsiębiorstwo Handlowe "Agroma Ostrów" S.A. - stażysta, dyrektor handlowy, prokurent, w latach 1994, 1995, 1997 opiekun praktykantów Zespołu Szkół Ekonomicznych, od 31.10.2002 r. Bez pracy - likwidacja stanowiska dyrektora handlowego w P>H> "Agroma Ostrów" S.A., od 07.11.2002 r. Zarejestrowana w Rejonowym Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku.

Data sporządzenia raportu: 21-02-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / ZOIGOMZOSA 10/2003 powołanie osoby zarządzającej i nadzorującej Emitenta