ZUS: deficyt FUS w 2015 r. może sięgnąć prawie 75 mld zł

PAP
opublikowano: 01-07-2013, 13:18

Deficyt Funduszu Ubezpieczeń społecznych w 2015 roku może wynieść od 61,58 mld zł do 74,92 mld zł, czyli od 3,3 do 4,2 proc. PKB - wynika z prognozy wpływów i wydatków FUS na lata 2015-2019 opublikowanej na stronach ZUS.

Poniżej prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego FUS (w mln zł)

(wariant 1)
              2015     2016     2017     2018     2019
                                     
Saldo roczne -66.997  -69.590  -71.914  -73.555  -74.465
Wpływy       132.087  139.581  147.515  156.548  166.177
Wydatki      199.084  209.171  219.430  230.103  240.642

(wariant 2)

              2015     2016     2017     2018     2019

Saldo roczne -74.923  -79.565  -83.867  -87.619  -90.723
Wpływy       125.451  130.908  136.895  143.804  151.031
Wydatki      200.374  210.473  220.762  231.423  241.754

(wariant 3)

              2015     2016     2017     2018     2019

Saldo roczne -61.577  -62.255  -62.630  -62.354  -61.517
Wpływy       135.436  144.204  153.527  163.897  174.797
Wydatki      197.012  206.460  216.157  226.251  236.313

Poniżej prognoza salda rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w procencie PKB.

            2015   2016   2017   2018   2019
Wariant 1. -3,7%  -3,6%  -3,4%  -3,3%  -3,1%
Wariant 2. -4,2%  -4,2%  -4,2%  -4,1%  -4,0%
Wariant 3. -3,3%  -3,1%  -2,9%  -2,7%  -2,5%

ZUS przygotował prognozy w trzech różnych wariantach. We wszystkich wariantach przyjęto, że od 2013 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów będzie większy od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 0,3

punktu procentowego.

Poniżej założenia poszczególnych wariantów.

WARIANT 1.
                                  2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019
1. stopa bezrobocia
(stan na koniec roku)             13,80%  13,80%  13,30%  12,80%  12,21%  11,47%  10,79%
2. średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem                           101,60% 102,40% 102,50% 102,50% 102,50% 102,40% 102,40%
3. wskaźnik realnego wzrostu
przeciętnego wynagrodzenia       101,19% 101,05% 102,11% 102,65% 103,25% 103,23% 103,23%
4. wskaźnik realnego wzrostu PKB 101,50% 102,50% 103,80% 104,30% 104,21% 104,09% 103,75%
5. ściągalność składek
na ubezpieczenia społeczne        99,00%  99,00%  99,00%  99,00%  99,00%  99,00%  99,00%


WARIANT 2.
                                  2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019
1. stopa bezrobocia
(stan na koniec roku)             14,18%  14,32%  14,20%  13,88%  13,37%  12,75%  12,19%
2. średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem                           101,60% 102,40% 102,50% 102,50% 102,50% 102,40% 102,40%
3. wskaźnik realnego wzrostu
przeciętnego wynagrodzenia       100,63% 100,62% 101,18% 102,05% 102,61% 102,55% 102,50%
4. wskaźnik realnego wzrostu PKB 100,68% 101,87% 102,65% 103,66% 103,71% 103,52% 103,16%
5. ściągalność składek
na ubezpieczenia społeczne        98,00%  98,00%  98,00%  98,00%  98,00%  98,00%  98,00%


WARIANT 3.
                                  2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019
1. stopa bezrobocia
(stan na koniec roku)             13,44%  12,82%  11,97%  11,25%  10,55%   9,91%   9,32%
2. średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem                           101,60% 102,40% 102,50% 102,50% 102,50% 102,40% 102,40%
3. wskaźnik realnego wzrostu
przeciętnego wynagrodzenia       101,38% 101,20% 102,21% 102,94% 103,60% 103,59% 103,59%
4. wskaźnik realnego wzrostu PKB 102,11% 103,20% 104,44% 104,80% 104,79% 104,41% 104,08%
5. ściągalność składek
na ubezpieczenia społeczne        99,50%  99,50%  99,50%  99,50%  99,50%  99,50%  99,50%

W prognozie wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wykorzystana została prognoza demograficzna Eurostatu z wariantu bazowego obliczeń wykonywanych dla Grupy Roboczej do Spraw Starzenia się Społeczeństwa przy Komisji Europejskiej.

"W okresie do 2017 r. obserwujemy coroczny wzrost populacji z 38 353 tys. w 2013 r. do 38 416 tys. w 2017 r. W latach 2018-2019 liczebność populacji spada do poziomu 38 380 tys. w 2019 roku" - napisano w dokumencie.

"Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym początkowo maleje (do 2014 r.) po czym nieznacznie wzrasta osiągając w 2019 r. poziom o 30,5 tys. większy niż w 2013 r." - dodano.

Z prognozy demograficznej Eurostatu wynika, że podwyższenie wieku emerytalnego powoduje zmniejszenie obciążenia osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku poprodukcyjnym oraz osobami w wieku nieprodukcyjnym w porównaniu do warunków, w których wiek emerytalny nie byłby zmieniany.

"Zmiany w strukturze populacji dobrze obrazuje stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z prognozą demograficzną Eurostatu iloraz ten rośnie zarówno w warunkach bez podwyższenia wieku emerytalnego jak i w warunkach po podwyższeniu wieku emerytalnego. W warunkach bez podwyższenia wieku emerytalnego w 2013 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypada 295 osób w wieku poprodukcyjnym, natomiast w 2019 r. liczba ta wynosi 368 osób. W warunkach uwzględniających podwyższenie wieku emerytalnego liczby te wynoszą odpowiednio 291 osób w 2013 r. oraz 316 osób w 2019 r." - napisano w dokumencie.

"Rośnie także iloraz liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z prognozą demograficzną Eurostatu w 2013 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadają 584 osoby w wieku nieprodukcyjnym, natomiast w 2019 r. 675 osób – w warunkach bez podwyższenia wieku emerytalnego oraz 579 osób w 2013 r. i 612 osób w 2019 r. – w warunkach uwzględniających podwyższenie wieku emerytalnego" - dodano.

"Podwyższenie wieku emerytalnego powoduje zmniejszenie – w porównaniu do warunków, w których wiek emerytalny nie byłby zmieniany – obciążenia osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku poprodukcyjnym oraz osobami w wieku nieprodukcyjnym" - napisano.

Poniżej prognozy demograficzne przyjęte w prognozie FUS.

Populacja w podziale na ekonomiczne grupy wieku (w tysiącach);
stan na koniec roku (definicje ekonomicznych grup wieku po podwyższeniu wieku emerytalnego)

                           2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019
Populacja ogółem          38.353 38.382 38.403 38.415 38.416 38.405 38.380
z tego:
-w wieku przedprodukcyjnym 6.998  6.989  6.992  7.001  7.009  7.018  7.029
-w wieku produkcyjnym     24.291 24.293 24.223 24.137 24.039 23.933 23.816
-w wieku poprodukcyjnym    7.064  7.100  7.188  7.277  7.368  7.454  7.535


Populacja w podziale na ekonomiczne grupy wieku (w tysiącach);
stan na koniec roku (definicje ekonomicznych grup wieku przed podwyższeniem wieku emerytalnego)

                           2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019
Populacja ogółem          38.353 38.382 38.403 38.415 38.416 38.405 38.380
z tego:
-w wieku przedprodukcyjnym 6.998  6.989  6.992  7.001  7.009  7.018  7.029
-w wieku produkcyjnym     24.217 24.037 23.831 23.610 23.382 23.152 22.920
-w wieku poprodukcyjnym    7.138  7.356  7.580  7.804  8.025  8.235  8.431


Udziały poszczególnych grup ekonomicznych w całej populacji;
stan na koniec roku (definicje ekonomicznych grup wieku po podwyższeniu wieku emerytalnego)

                           2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019
Populacja:
-w wieku przedprodukcyjnym 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,3% 18,3%
-w wieku produkcyjnym      63,3% 63,3% 63,1% 62,8% 62,6% 62,3% 62,1%
-w wieku poprodukcyjnym    18,4% 18,5% 18,7% 18,9% 19,2% 19,4% 19,6%


Udziały poszczególnych grup ekonomicznych w całej populacji;
stan na koniec roku (definicje ekonomicznych grup wieku przed podwyższeniem wieku emerytalnego)

                           2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019
Populacja:
-w wieku przedprodukcyjnym 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,3% 18,3%
-w wieku produkcyjnym      63,1% 62,6% 62,1% 61,5% 60,9% 60,3% 59,7%
-w wieku poprodukcyjnym    18,6% 19,2% 19,7% 20,3% 20,9% 21,4% 22,0%

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane