Zysk Grupy GPW po trzech kwartałach wzrósł do 119,9 mln zł

  • PAP
opublikowano: 09-11-2021, 17:59

Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa Kapitałowa GPW osiągnęła skonsolidowany zysk w wysokości 119,9 mln zł, czyli o 14,6 proc. (15,2 mln zł) więcej niż w tym samym okresie 2020 r. - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

Jak podano, wzrost ten był skutkiem zwiększenia przychodów ze sprzedaży z poziomu 287,6 mln zł po trzech kwartałach 2020 r. do 300,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

"Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 134,0 mln zł (+1,2 mln zł, tzn. +0,9 proc. w stosunku do 9 miesięcy 2020 r.). Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 160,0 mln zł (-0,2 mln zł, tzn. -0,1 proc. w stosunku do 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r.) - wskazano w komunikacie.

Jak podała giełda, istotnym czynnikiem determinującym trend wzrostowy przychodów w 2021 r. była pandemia wirusa SARS-CoV-2 powodująca z jednej strony niepewność i dużą zmienność na rynkach, a z drugiej strony uwarunkowania makroekonomiczne, mające wpływ na wzrost zainteresowania inwestorów rynkiem kapitałowym, co miało przełożenie na wzrost wolumenu obrotów.

Giełda przypomniała, że mimo pandemii rynki GK GPW pozostały otwarte, świadczono usługi w środowisku znacznej zmienności rynkowej, co miało pozytywny wpływ na przychody ze sprzedaży Grupy oraz uzyskane wyniki.

Dodano, że w ramach procedury zarządzania ryzykiem w Grupie, dokonano analizy potencjalnego negatywnego wpływu pandemii na sytuację ekonomiczną Giełdy i zidentyfikowano ryzyka takie jak: spadek przychodów Giełdy w przypadku długotrwałego spowolnienia gospodarczego i zniechęcenia inwestorów do rynku kapitałowego oraz materializacja ryzyka kredytowego w związku z zaprzestaniem regulowania zobowiązań przez kontrahentów. W okresie 9 miesięcy 2021 r. ryzyka te nie zmaterializowały się.

"Wynik Grupy z działalności operacyjnej poprawił się w stosunku do wyniku za analogiczny okres 2020 r. głównie na skutek wzrostu przychodów ze sprzedaży, mających swoje źródło we wzroście obrotów instrumentami finansowymi na rynkach prowadzonych przez Giełdę. Przyczyn tych zmian należy upatrywać w relatywnie wysokiej zmienności na rynkach finansowych, skorelowanej z dużą aktywnością inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych" - poinformowano.

Dodano, że w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Grupa nie skorzystała z programów pomocowych. Źródłami finansowania zewnętrznego, z którego Grupa korzystała na dzień 30 września 2021 r., są wyemitowane obligacje oraz leasing, co nie zmieniło się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Giełda poinformowała, że jednostkowy zysk netto GPW za dziewięć miesięcy 2021 r. wzrósł o 11 proc. w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2020 r. i wyniósł 158,7 mln zł. Wzrost zysku wynika głównie ze wzrostu przychodów finansowych o 17,0 mln zł, tj. 20,0 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w pierwszych 9 miesiącach 2020 r.

Z kolei wynik netto Towarowej Giełdy Energii (TGE) za dziewięć miesięcy 2021 r. ukształtował się na poziomie 85,3 mln zł (+48,0 mln zł, tzn. +128,7 proc. w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2020 r.). Wyjaśniono, że tak znaczący wzrost wyniku netto jest rezultatem otrzymania wyższej dywidendy od spółki zależnej IRGiT (Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych) w kwocie 58,7 mln zł (+48,7 mln zł, tzn. +489,4 proc. rdr).

Sama IRGiT osiągnęła w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku wynik netto równy 16,7 mln zł (+5,9 mln zł, tzn. +54,5 proc. w stosunku do wyników IRGiT ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy za pierwsze trzy kwartały 2020 r.).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane