Zysk ING Banku Śląskiego spadł do 480 mln zł w 2008 r.

ISB
opublikowano: 15-01-2009, 08:37

ING Bank Śląski odnotował, według wstępnych, niezaudytowanych danych, skonsolidowany zysk netto na poziomie ok. 480 mln zł w 2008 roku wobec 631 mln zł w 2007, poinformował bank w czwartek. ING BSK tłumaczy spadek zysku głównie koniecznością aktualizacji wyceny posiadanych euroobligacji Skarbu Państwa oraz stworzenia rezerw na należności kredytowe.

"Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na poziom wyniku rocznego jest dokonana aktualizacja wyceny posiadanego przez bank portfela papierów dłużnych wyemitowanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przede wszystkim euroobligacji. W rezultacie powyższej aktualizacji, wycena portfela polskich obligacji znajdujących się w posiadaniu banku została obniżona o ok. 290 mln zł, i o analogiczną kwotę uległy obniżeniu dochody banku osiągnięte w IV kwartale ub.r." - wyjaśnia bank w komunikacie.

ING BSK podał, że gdyby nie konieczność uwzględnienia wyniku z aktualizacji wyceny portfela obligacji Skarbu Państwa, wynik netto za 2008 rok w ujęciu skonsolidowanym wyniósłby ok. 700 mln zł.

"Ponadto, oprócz spadku cen obligacji emitowanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, na wynik banku wpływ miała wielkość utworzonych rezerw na należności kredytowe oraz z tytułu instrumentów pochodnych w wysokości istotnie wyższej niż w poprzednich okresach sprawozdawczych" - czytamy dalej.

Według ING BSK, w przypadku utrzymania tego portfela obligacji w bilansie banku do terminu ich zapadalności nastąpi odwrócenie efektu powyższej wyceny obligacji i w kolejnych okresach sprawozdawczych bank uzyska dochód tożsamy z obecnie wykazaną obniżką ich wartości.

Zarząd zastrzegł, że dane finansowe przedstawione we wstępnym raporcie mają charakter wstępny i będą podlegać audytowi.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku bank miał 574,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 533,24 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2008 roku bank miał 603,90 mln zł zysku netto wobec 530,76 mln zł zysku rok wcześniej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISB

Polecane