Żywe karpie zgodnie z prawem

KAROLINA KUSZLEWICZ adwokat
opublikowano: 17-12-2015, 22:00

KOMENTARZ PRAWNIKA

Przepisy określające warunki postępowania z żywymi rybami podczas ich sprzedaży uległy zdecydowanej zmianie na przestrzeni ostatnich lat. Z punktu widzenia przedsiębiorców najważniejsze przepisy zawiera ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724 z późń. zm.), która od 1 stycznia 2012 r. (po wejściu w życie nowelizacji) wprost odnosi sie do sprzedaży żywych ryb.

O czym zatem powinien pamiętać sprzedawca świątecznych karpi, aby nie narażać swojej działalności na zarzut prowadzenia jej niezgodnie z prawem?

Przepisy wprost wymagają, aby żywe ryby były transportowane lub przetrzymywane w celu ich sprzedaży w wodzie, której ilość umożliwia im oddychanie (art. 6 ust. 2 pkt 18 w/w ustawy o ochronie zwierząt). Wskazany przepis jest wyraźnie dedykowany sprzedawcom, co oznacza, że przy nieprzestrzeganiu tych warunków przedsiębiorcy trudno będzie zwolnić się z odpowiedzialności. Każda ryba musi znajdować się w basenie z wodą, w takiej ilości wody i zagęszczeniu ryb, by była całkowicie zanurzona i mogła zachować naturalną pozycję ciała (pływać). Tego ostatniego wymaga art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy o ochronie zwierząt. Woda, w której znajduje się ryba, powinna być systematycznie natleniana i nie może zawierać śladów krwi (ryby nie mogą być poranione). Zabronione jest przetrzymywanie żywych ryb bez wody podczas całego procesu sprzedaży, bez wyjątków. Zwrócić należy również uwagę, że do czasu fizycznego wydania towaru (ryby), to sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sposób jej zapakowania. Opakowanie, w którym sprzedawca umieszcza rybę, powinno zatem być wypełnione wodą. Życzenie klienta, aby ryba była włożona do worka foliowego bez wody, nie zwalnia sprzedawcy z odpowiedzialności.

Ponadto ryby, które są wyławiane, powinny być chwytane delikatnie, bez kontaktu chwytającego z pokrywą skrzelową. Natomiast w przypadku uśmiercania ryby przez sprzedawców, wymaga się odrębnego pomieszczenia, bez obecności dzieci. Powinno ono być dokonywane przez przeszkoloną do tego osobę, po uprzednim ogłuszeniu zwierzęcia.

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z tych warunków może być zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 35 ust. 1 lub 1a w/w ustawy. Jest ono zagrożone karą grzywny, ograniczania wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto sąd może orzec zakaz wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności oraz nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100 tys. zł na cel związany z ochroną przyrody. Jak widać powyżej, sankcje karne mogą być dla przedsiębiorcy bardzo dotkliwe i wpływać negatywnie na prowadzenie działalności w przyszłości.

Na szczęście, wymogi nakładane przez ustawę nie wiążą się ze zwiększeniem kosztów sprzedaży przez przedsiębiorcę i są w istocie łatwe do osiągnięcia.

Dlatego warto jest o nich pamiętać, ponieważ coraz częściej organizacje pozarządowe i policja monitorują warunki sprzedaży żywych ryb, podejmując działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KAROLINA KUSZLEWICZ adwokat

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu