Zywiec <ZYWI.WA> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Żywca S.A. w dniu 15.12.2003 r.

Zywiec <ZYWI.WA> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Żywca S.A. w dniu 15.12.2003 r. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ŻYWCA S.A. W DNIU 15.12.2003 R. Raport Nr 68/2003 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Browarów Żywiec S.A. informuje : 1. W dniu 15.12.2003 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browarów Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 10.498.715 akcji zwykłych na okaziciela. 2. Spośród uczestników Zgromadzenia, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % kapitału zakładowego byli: -Heineken Intenational B.V. z siedzibą w Amsterdamie - 7.003.110 akcji tj. 61,78 % kapitału zakładowego, - Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie - 3.495.604 akcje tj.30,84 % kapitału zagranicznego. 3. W dniu 15.12.2003 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęto uchwałę : Uchwała Nr 1/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 15.12.2003 r. w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych w kwocie 1.927.813.438,88 złotych z kapitału zapasowego Spółki. Na podstawie § 25 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje : § 1. Postanawia się pokryć straty Spółki z lat ubiegłych w kwocie 1.927.813.438,88 zł ( słownie: jeden miliard dziewięćset dwadzieścia siedem milionów osiemset trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 15-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ