Zywiec <ZYWI.WA> Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

opublikowano: 11-03-2004, 17:09

Zywiec <ZYWI.WA> Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Raport Nr 20/2004
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:
I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 20 kwietnia 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul.Bitwy Warszawskiej 1920 r.7 a,
o godzinie 11-tej.
II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia
o złożeniu akcji Spółki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu,
kod pocztowy 34-300, ul. Browarna 88, do dnia 13 kwietnia 2004 r. do godziny 18-tej.
III. Porządek obrad Zgromadzenia :
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2003 roku :
1) Zarządu,
2) Rady Nadzorczej.
6. Prezentacja projektów uchwał.
7. Dyskusja nad projektami uchwał.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Żywiec S.A. za rok 2003,
2) podziału zysku za rok 2003,
3) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003,
4) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003,
5) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej i liczby członków Rady Nadzorczej,
6) wyrażenia zgody na sprzedaż mieszkań zakładowych w Cieszynie i Bielsku - Białej.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Data sporządzenia raportu: 11-03-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Zywiec &lt;ZYWI.WA&gt; Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki