Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...]

Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...]

Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK

Sosnowiec, M. Sosnowiec, powiat m. sosnowiec, woj. śląskie
NIP
6440513238
PKD
Miejsce na liście Gazel Edycja
4425 2018
3688 2015
2960 2014
3050 2011
Rok finansowy Zatrudnienie Przychody Wzrost
2017 119 63170868.35 103.33%
2016 - 62353800.55 -
2015 - 61135267.38 -
2014 - 61835493.43 111.07%
2013 - 61319309.23 118.18%
2012 - 55670598.1 -
2011 - 51886901.96 -
2010 - 52763632.23 115.30%
2009 - 49604920.27 -
2008 - 45763057.53 -
Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK

SM „Hutnik” powstała w dniu 17 kwietnia 1981 r. w wyniku podziału Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z chwilą powstania Spółdzielnia administrowała 7.779 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 446,6 tys. m2. Następnie 17 listopada 1990 r. na mocy Uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków dokonano podziału SM „Hutnik”, w ten sposób, iż wydzielono z niej SM „Zagórze”.

SM „Hutnik” z Sosnowca od 38 lat zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. Obecnie administruje ona 8.719 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej budynków ok. 460 tys. m². Powierzchnia lokali użytkowych to ponad 19 tys. m².

Na przestrzeni lat usługi zarządzania nieruchomościami ulegały zmianom, którym „Hutnik” musiał sprostać. Obecnie to nie tylko bieżące administrowanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości. To również dbanie o wynik ekonomiczny oraz zaspokajanie potrzeb swoich mieszkańców.

Ponadto, zarządzanie SM „Hutnik” skupia się nie tylko na nieruchomości, ale też na potrzebach jej mieszkańców. Dlatego Spółdzielnia prowadzi na rzecz swoich członków i ich środowiska placówkę – Klub „Bakcyl” oraz siłownię, dzięki którym realizowane są zadania społeczne, kulturalne i oświatowe w środowisku zamieszkania.

W pażdzierniku 2018 r. SM „Hutnik” wraz z Gminą Sosnowiec podpisały list intencyjny, deklarując tym samym zamiar realizacji inwestycji, której efektem będzie stworzenie dla mieszkańców dużego parku w centrum osiedla.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec, ul. Gwiezdna 1e
NIP: 644 051 32 38 ; REGON: 000871568 ; KRS: 0000123680
tel.: 32 363 45 25
e-mail: sekretariat@smhutnik.pl
strona internetowa: www.smhutnik.pl

Zdjęcia Lokalizacja

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

COFACE

Partner

KRD

Partner logistyczny

DPD

Partner

Proalpha

Partner

BOŚ Bank

Partner gali

Krotoski-Cichy