Cytat dnia

Piotr Brzostek
Już długo przed pandemią zapewnialiśmy użytkownikom naszych budynków zdrowe, stymulujące przestrzenie, w których mogą się rozwijać i realizować stawiane przed nimi cele. Ten bezpieczny mikroświat, w którym ludzie czują się dobrze i pracują wydajnie, jest teraz jeszcze ważniejszy. More by HB Reavis to element naszej strategii Workplace-as-aService, który wspiera budynkową społeczność i ma duże znaczenie w staraniach o powrót biurowców do normalnego funkcjonowania czytaj więcej »
Piotr Brzostek
country property lead w HB Reavis