Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...]

Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...]

 Formularz zgłoszeniowy

 

O tytuł Gazeli Biznesu 2018 może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2015 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
  • w roku bazowym 2015 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
  • w latach 2015–2017 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
  • w latach 2015-2017 ani razu nie odnotowała straty
  • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów, przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

Tylko wypełnienie formularza zgłoszeniowego daje gwarancję, że kandydatura Państwa firmy zostanie rozpatrzona.

W rankingu nie mogą się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego. O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2017 vs. 2015).

Zanim przystąpią Państwo do wypełniania formularza, prosimy o zapoznanie się z całą jego treścią i przygotowanie niezbędnych danych i skanów dokumentów (bilans i rachunek wyników za lata 2015–2017). Firmy, które nie sporządzają bilansów prosimy o załączenie deklaracji PIT lub CIT.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do rankingu jest e-mail zwrotny z podsumowaniem rejestracji, wysyłany na adres podany w polu „Dane osoby do kontaktu ws. Rankingu”.

Dane przedsiębiorstwa

na podstawie wskazanego województwa firma zostanie zakwalifikowana do zestawienia regionalnego

Adres firmy wskazany w dokumentach rejestrowych
Pozostałe dane przedsiębiorstwa

np. 2011Z lub 20.11.Z

Dane osoby zgłaszającej firmę do rankingu
Dane finansowe przedsiębiorstwa

Prosimy o wpisywanie pełnych liczb w formacie 1000000.00 a nie 100 tys., bez spacji.

Wszystkie pola danych finansowych są obowiązkowe.

pierwsza pozycja w rachunku zysków i strat

pierwsza pozycja w rachunku zysków i strat

Dokumenty finansowe

Dostępne formaty plików: pdf, xls, xlsx.

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe: 1) na potrzeby dokonania zgłoszenia reprezentowanej przez Panią/a firmy i opracowania Rankingu Gazel Biznesu oraz organizacji Gal Gazel Biznesu, 2) w celu dokonywania rozliczeń z nich wynikających, 3) za odrębnie wyrażonymi zgodami – by prowadzić nasze działania marketingowe i kampanie reklamowe naszych produktów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania będzie: 1) umowa, którą zawrzemy z Panią/em, 2) art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 3) zgody marketingowe, które ewentualnie Pani/Pan zaznaczy, oraz 4) nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów konieczne to będzie także po jej zakończeniu.. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych warunkuje zawarcie z nami umowy. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość jej zawarcia. Pani/a dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

COFACE