Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...] ZGŁOŚ FIRMĘ

Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...] ZGŁOŚ FIRMĘ

 Formularz zgłoszeniowy

 

O tytuł Gazeli Biznesu 2017 może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2014 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
  • w roku bazowym 2014 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
  • w latach 2014–2016 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
  • w latach 2014-2016 ani razu nie odnotowała straty
  • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

W rankingu nie mogą się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego. O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2016 vs. 2014).

W rankingu nie mogą brać udziału następujące firmy z sektora usług finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne. W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych.

W rankingu nie mogą się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego.

Zanim przystąpią Państwo do wypełniania formularza, prosimy o zapoznanie się z całą jego treścią i przygotowanie niezbędnych danych i skanów dokumentów (bilans i rachunek wyników za lata 2014–2016). Firmy, które nie sporządzają bilansów prosimy o załączenie deklaracji PIT lub CIT.

Tylko wypełnienie formularza zgłoszeniowego daje gwarancję, że kandydatura Państwa firmy zostanie rozpatrzona.

Dane przedsiębiorstwa

na podstawie wskazanego województwa firma zostanie zakwalifikowana do zestawienia regionalnego

Adres firmy wskazany w dokumentach rejestrowych
Pozostałe dane przedsiębiorstwa

np. 2011Z lub 20.11.Z

Dane prezesa/właściciela
Dane dyrektora finansowego
Dane osoby do kontaktu z prasą
Dane osoby do kontaktu ws.rankingu
Dane finansowe przedsiębiorstwa

Prosimy o wpisywanie pełnych liczb w formacie 1000000.00 a nie 100 tys., bez spacji.

Wszystkie pola danych finansowych są obowiązkowe.

pierwsza pozycja w rachunku zysków i strat

pierwsza pozycja w rachunku zysków i strat

Dokumenty finansowe

Dostępne formaty plików: pdf, xls, xlsx.

Oświadczenia

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

COFACE