Zaloguj się
Autor
rankingu:
Coface

Gazele Biznesu 2022 - rejestracja

Dołącz do najbardziej dynamicznych małych i średnich firm w Polsce

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy do rankingu Gazele Biznesu 2022

O tytuł Gazeli Biznesu 2022 może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

Tylko wypełnienie formularza zgłoszeniowego daje gwarancję, że kandydatura Państwa firmy zostanie rozpatrzona.

W rankingu nie mogą się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego. O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2021 vs. 2019).

W rankingu nie mogą brać udziału firmy oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, takie jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne. W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych.

Zanim przystąpią Państwo do wypełniania formularza, prosimy o zapoznanie się z całą jego treścią i przygotowanie niezbędnych danych i skanów dokumentów (bilans i rachunek wyników za lata 2019–2021). Firmy, które nie sporządzają bilansów prosimy o załączenie deklaracji PIT lub CIT.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do rankingu jest e-mail zwrotny z podsumowaniem rejestracji, wysyłany na adres podany w polu „Dane osoby do kontaktu ws. Rankingu”.

Zgłoszenia do rankingu będą przyjmowane do 30 września 2022 r.

Dane przedsiębiorstwa
na podstawie wskazanego województwa firma zostanie zakwalifikowana do zestawienia regionalnego
Adres firmy wskazany w dokumentach rejestrowych
Pozostałe dane przedsiębiorstwa
np. 2011Z lub 20.11.Z
Dane osoby zgłaszającej firmę do rankingu
Dane finansowe przedsiębiorstwa Prosimy o wpisywanie pełnych liczb w formacie 1000000.00 a nie 100 tys., bez spacji.
2019
2020
2021
2019 *
pierwsza pozycja w rachunku zysków i strat
2020 *
2021 *
pierwsza pozycja w rachunku zysków i strat
2019 *
2020 *
2021 *
2019 *
2020 *
2021 *
2019 *
2020 *
2021 *
2019 *
2020 *
2021 *
Dokumenty finansowe Dostępne formaty plików: pdf, xls, xlsx, xml. Nazwy plików nie mogą zawierać spacji i polskich znaków. W przypadku księgowości uproszczonej prosimy o przesłanie deklaracji PIT 36 (załącznik PIT/B) lub wydruku z książki przychodów i rozchodów (podsumowanie) za lata 2019, 2020, 2021.
Nie wybrano pliku
Nie wybrano pliku
Nie wybrano pliku
Nie wybrano pliku
Nie wybrano pliku
Nie wybrano pliku
Oświadczenia
Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu organizacji rankingu/konkursu/gali oraz w celach marketingowych na podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej RODO.
Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu organizacji rankingu/konkursu/gali oraz w celach marketingowych na podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej RODO.
* Pola wymagane

Partnerzy

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

Coface

Kontakt

Masz pytanie dotyczące rankingu?
Chętnie na nie odpowiemy!
Chcesz wypromować swoją firmę na stronie gazele.pl?
Skontaktuj się z nami!