Czytasz dzięki

Arbitraż a upadłość

SYLWIA PIOTROWSKA adwokat w kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy
opublikowano: 08-07-2013, 00:00

KOMENTARZ PRAWNIKA

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na poddawanie sporów pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego. Decyduje o tym wiele względów, w tym szybkość i efektywność postępowania. W celu wyegzekwowania wyroku wydanego przez sąd polubowny — polski lub zagraniczny, konieczne jest uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego przez polski sąd powszechny.

Co do zasady postępowanie takie jest uproszczone i sąd powszechny ogranicza się do badania przesłanek formalnych wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego oraz do badania, czy nie zachodzą przesłanki negatywne do uznania lub stwierdzenia, tj. sprzeczność wyroku sądu polubownego z podstawowymi zasadami porządku publicznego.

Problem w praktyce pojawia się w przypadku ogłoszenia upadłości (układowej lub likwidacyjnej) jednej ze stron postępowania przed sądem polubownym. Zważywszy na wzrastającą liczbę postępowań upadłościowych, kwestia ogłoszenia upadłości strony postępowania przed sądem polubownym ma istotne znaczenie praktyczne.

Ogłoszenie upadłości jednej ze stron postępowania stanowi negatywną przesłankę prowadzenia postępowania arbitrażowego. Zgodnie z literalnym brzmieniem postanowień ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2012, nr 1112 ze zm.), w takim przypadku zapis na sąd polubowny traci moc, a postępowanie ulega umorzeniu. Jeśli sąd polubowny nie umorzy postępowania i wyda wyrok pomimo ogłoszenia upadłości strony, wówczas możliwe będzie uchylenie wyroku sądu polubownego w drodze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, wydanego pomimo ogłoszenia upadłości jednej ze stron postępowania, sąd powszechny powinien odmówić uznania lub stwierdzenia wykonalności takiego wyroku.

Co dzieje się w przypadku, gdy upadłość jednej ze stron postępowania zostanie ogłoszona po wydaniu wyroku przez sąd polubowny? Jeżeli stanie się to po złożeniu wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, wówczas sąd powszechny, rozpoznający taki wniosek powinien umorzyć postępowanie. W przypadku złożenia wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego po ogłoszeniu upadłości jednej ze stron uprzednio toczącego się postępowania przed sądem polubownym, wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego ulega odrzuceniu. Skoro bowiem umorzeniu podlegają toczące się postępowania, tym bardziej niedopuszczalne jest wszczynanie nowego postępowania o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego po ogłoszeniu upadłości jednej ze stron uprzednio toczącego się postępowania przed sądem polubownym.

W praktyce, ogłoszenie upadłości jednej ze stron postępowania toczącego się przed sądem polubownym stanowi poważną przeszkodę dla wyegzekwowania zapadłego wyroku sądu polubownego, który do chwili uznania lub stwierdzenia wykonalności nie będzie mógł być egzekwowany.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: SYLWIA PIOTROWSKA adwokat w kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

Polecane