Bez procedury konwokacyjnej

DI
opublikowano: 10-09-2012, 00:00

PRAWNIK RADZI

MAŁGORZATA AUGUSTYNIAK

aplikant radcowski, Młynarczyk Puchała Kancelaria Radców Prawnych

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce co do zasady wymaga przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, które polega ogłoszeniu o uchwalonym obniżeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwaniu wierzycieli do wniesienia sprzeciwu, jeżeli nie godzą się na obniżenie kapitału. Wniesienie przez wierzyciela sprzeciwu w terminie 3 miesięcy do dnia ogłoszenia powoduje powstanie po stronie spółki zobowiązania do zaspokojenia wierzycieli, gdy ich wierzytelności są już wymagalne lub ich zabezpieczenia, jeżeli termin wymagalności ich wierzytelności jeszcze nie nadszedł (art. 264 § 1 k.s.h.).

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują jednak wyjątek od obowiązku przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego. Dotyczy on sytuacji, w której uchwała o obniżenie kapitału zakładowego nie może zagrozić interesom wierzycieli, co zgodnie z art. 264 § 2 k.s.h. zachodzi wówczas, gdy spełnione są jednocześnie dwie przesłanki: pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy i wraz z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie do co najmniej do pierwotnej wysokości.

Podwyższenie może nastąpić poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów lub utworzenie nowych udziałów. Dopuszczalne jest również stosowanie obu technik łącznie. W doktrynie podkreśla się, że wymóg jednoczesności obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w powołanym przepisie, zostaje zachowany także wówczas, gdy podjęcie uchwał o obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego następuje w bliskim odstępie czasu, a uchwały te pozostają ze sobą w merytorycznym związku. Konieczne jest jednak jednoczesne zgłoszenie ich sądowi rejestrowemu.

Obowiązek przeprowadzenia procedury konwokacyjnej nie wystąpi również w przypadku podziału spółek przez wydzielenie następującego przez obniżenie kapitału zakładowego spółki dzielonej (art. 532 § 2 k.s.h.)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu