Dobre wyniki EC Będzin

Materiał partnera strony
12-09-2017, 22:00

Elektrociepłownia Będzin stawia na unowocześnienie i nowe technologie

Rok 2017 jest rokiem dalszego intensywnego rozwoju spółki należącej do Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. W I półroczu 2017 Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe z przychodami na poziomie 87 mln zł oraz zyskiem netto przekraczającym 16,7 mln zł. — Bardzo satysfakcjonujący jest również poziom wskaźnika marży na sprzedaży EBIT, który wyniósł 25,4 proc. — podkreśla Marek Mrówczyński, prezes będzińskiej firmy. W pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. spółka sprzedała ponad 1,5 mln GJ ciepła oraz ponad 204 GWh energii elektrycznej. Wolumen sprzedanego ciepła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrósł o około 30 proc. Przychody ze sprzedaży ciepła wypracowane przez elektrociepłownię w pierwszym półroczu 2017 wzrosły o 20,7 proc. do prawie 53,2 mln zł, a w przypadku energii elektrycznej odnotowano spadek o 5,1 proc. do 32,5 mln zł. Tak dobre wyniki finansowe Elektrociepłownia Będzin osiągnęła mimo trudnego okresu dla całej branży energetycznej ze względu na niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne — niskie ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz rosnące ceny paliwa produkcyjnego. Dodatkowym czynnikiem, zwiększającym koszty działalności operacyjnej są koszty umorzenia uprawnień do emisji CO 2 oraz koszty eksploatacyjne instalacji, amortyzacja urządzeń, koszty finansowe od leasingu finansowego związane z oddaną pod koniec 2016 r. instalacją odsiarczania i odazotowania spalin.

Rok 2017 jest czwartym z kolei, w którym Elektrociepłownia Będzin kontynuuje swoje najważniejsze przedsięwzięcie inwestycyjne, jakim jest budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Celem inwestycji o wartości około 130 mln jest dostosowanie kotłów OP-140 nr 6, OP-140 nr 7 oraz WP-70 nr 5 do pracy gwarantującej spełnienie standardów emisyjnych z instalacji energetycznego spalania. Po jej zakończeniu, kotły będą spełniały unijne normy w zakresie emisji gazowych SO 2, NOX i emisji pyłowej do powietrza, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Parametry ich pracy będą nie tylko zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/EU z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, ale także z tzw. konkluzjami BAT. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano na listopad 2017 r.

OKIEM PRAKTYKA

Podsumowania i plany

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

prezes Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A.

Jestem bardzo zadowolony z osiągniętych wyników. Okazały się one lepsze niż założyliśmy w naszym wewnętrznym planie. Grupa zanotowała najlepsze półrocze w historii pomimo wyższych kosztów zakupu surowca (węgla), konieczności zakupów CO

2, najniższych od 3 lat cen hurtowych prądu oraz kosztów związanych z nowo uruchomioną instalacją odsiarczania spalin. Jestem więc optymistą, jeśli chodzi o wyniki grupy w drugiej połowie tego roku. W kolejnych kwartałach bieżącego roku skoncentrujemy się na procesie due diligence Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. i będziemy kontynuować rozmowy w sprawie realizacji projektów kogeneracyjnych z partnerami branżowymi. Jesienią chcemy zaś zaoferować kompleksową usługę projektowania i budowy instalacji odsiarczania i odazotowania.

— W drugiej połowie sierpnia 2017 r. Elektrociepłownia Będzin podpisała umowę z Województwem Śląskim — Śląskim Centrum Przedsiębiorczości (pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20) o dofinansowanie projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”. Inwestycja jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowana całkowita wartość Projektu wynosi ponad 3,1 mln zł. Kwota dofinansowania to ponad 1,89 mln zł, a termin zakończenia realizacji projektu zaplanowano na 31 grudnia 2018 r. — informuje Marek Mrówczyński. Zarząd Elektrociepłowni Będzin informuje również, że spółka rozpatruje możliwość realizacji projektu „Budowy nowego układu technologicznego wraz ze szczytowym wymiennikiem ciepłowniczym oraz stacją redukcyjną o mocy 220 MWt, z jednoczesnym ograniczeniem produkcji energii elektrycznej przez turbinę”. Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia oszacowano na około 11 mln zł. Okres realizacji inwestycji przewiduje się na 2 lata 2018–19, a o kres eksploatacji na 20 lat, czyli do 2039 r. Marek Mrówczyński podkreśla, że Elektrociepłownia Będzin cały czas poszukuje i analizuje nowe technologie wydłużające trwałość oraz przedłużające czas eksploatacji wytwórczych urządzeń energetycznych oraz poszukuje nowych kierunków działalności.

www.ecbedzin.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera strony

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Dobre wyniki EC Będzin