Jaki podatek od najmu budynków

LIDIA STRZELECKA, doradca podatkowy, senior manager, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA; ANNA TROJANOWSKA konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA
opublikowano: 19-08-2018, 22:00

Od 1 stycznia 2019 r. minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych zostanie zastąpiony tzw. podatkiem od przychodów z budynków.

Zostaną nim objęte wszystkie położone na terytorium Polski budynki stanowiące własność lub współwłasność podatnika, które zostały oddane w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Zatem o tym, czy określony obiekt zostanie objęty nową daniną, nie będzie decydowała jego klasyfikacja (handlowo-usługowa lub biurowa), ale sam fakt jego przeznaczenia pod najem.

Jeżeli tylko część powierzchni użytkowej budynku zostanie przeznaczona pod najem, podatek będzie obliczany wyłącznie od wynajętej części.

Jednocześnie z opodatkowania wyłączone zostaną budynki mieszkalne oddane do używania w ramach realizacji programu rządowego i samorządowego dotyczącego budownictwa społecznego, a także budynki, których łączny udział oddanej pod najem powierzchni użytkowej nie przekroczył na pierwszy dzień miesiąca 5 proc. całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.

Ponadto, zmianie ulegnie sposób ustalenia podstawy opodatkowania w zakresie jej obniżenia o kwotę 10 mln zł. Obecnie przy jej obliczaniu dla każdej nieruchomości podatnik mógł ją pomniejszyć o taką kwotę. Począwszy od 2019 r. zmniejszenie podstawy opodatkowania w takiej wysokości będzie przysługiwało podatnikowi tylko raz, niezależnie od liczby posiadanych budynków.

Co istotne, podmiotom powiązanym kapitałowo w rozumieniu ustawy o CIT i PIT będzie przysługiwała jedna kwota zmniejszająca podstawę opodatkowania o 10 mln zł. Kwota ta będzie dzielona proporcjonalnie do udziałów poszczególnych przychodów z budynków podatnika do ogólnej kwoty przychodów wszystkich podmiotów powiązanych. Stawka podatku pozostanie bez zmian i będzie wynosić 0,035 proc.

Nowelizacja wprowadza również rozwiązanie dające podatnikom prawo ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku od przychodów z budynku, który nie został odliczony od podatku dochodowego ustalonego na zasadach ogólnych. Zwrot będzie dokonywany wyłącznie na wniosek podatnika, pod warunkiem, że organ podatkowy nie zakwestionuje prawidłowości wysokości zobowiązania podatkowego lub straty podatkowej oraz wysokości podatku od przychodów z budynków. Należy jednak mieć na uwadze, że wystąpienie z wnioskiem o zwrot podatku od przychodów z budynku może wiązać się z wszczęciem kontroli przez organy podatkowe.

Jakkolwiek nowe przepisy dotyczące podatku od przychodów z budynku będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., to ustawodawca przewidział wyłączenie z opodatkowania już w tym roku niektórych budynków. Są to budynki: sklasyfikowane jako handlowo-usługowe lub biurowe, ale nie oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze oraz handlowo-usługowe wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: LIDIA STRZELECKA, doradca podatkowy, senior manager, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA; ANNA TROJANOWSKA konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy