Kasa płynie do TFI

DI, Analizy Online
08-03-2010, 13:05

Lutowa nadwyżka wpłat do TFI nad wypłatami wyniosła aż 900 mln zł - wynika z raportu Aktywa funduszy inwestycyjnych przygotowanego przez Analizy Online.

Luty nie doprowadził do przełamania dobrej passy, z jaką mamy do czynienia w funduszach inwestycyjnych od roku. Nienajlepsza sytuacja na giełdach, wywołana kulminacją wiadomości o problemach Grecji i potencjalnych kłopotach innych krajów, która w polskich warunkach doprowadziła do spadków indeksów WIG i WIG20 odpowiednio o -3,4 proc. oraz -4,9 proc.

Wobec dodatnich, lecz dużo niższych zmian wartości indeksu obligacji, wypracowanych przez zarządzających wynik był po raz pierwszy od roku ujemny. Jednak wartość aktywów zarządzanych przez krajowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wzrosła w lutym po raz dwunasty z rzędu i wyniosła 94,81 mld zł. Dynamika wzrostu wartości środków zgromadzonych w funduszach była wprawdzie symboliczna i wyniosła nieco ponad 30 mln zł, jednak w obliczu niezbyt sprzyjającego otoczenia można to uznać za sukces.

W świetle ujemnego wyniku zarządzania, czynnikiem kompensującym spadek aktywów okazały się nowe wpłaty środków przez klientów. Według Analiz Online luty był kolejnym miesiącem, w którym wystąpiła nadwyżka nowych inwestycji nad wartością środków wycofanych z funduszy szacowana przez nas na +900 mln zł. Był to zatem dziesiąty z kolei miesiąc pozytywnego salda wpłat i umorzeń.

O tym, jak silny wpływ na sytuację na rynku funduszy odgrywa ogólna koniunktura ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na giełdzie może świadczyć to, że w ciągu minionych 12 miesięcy środki powierzone w zarządzanie TFI wzrosły o ponad +40 proc. Dokładnie przed rokiem wartość aktywów osiągnęła najniższy poziom od momentu wybuchu kryzysu wywołanego kredytami subprime, który wynosił niespełna 67,5 mld zł. Obecna wartość jest o blisko 30 mld wyższa, ale jedynie piąta część tego przyrostu jest pochodną ponownego wzrostu zainteresowania, wyrażonego nadwyżką nowych wpłat nad umorzeniami. Aż 4/5 owego wzrostu wynika ze wzrostu wartości cen instrumentów, w które w sposób pośredni lub bezpośredni inwestują zarządzający funduszami.

W obliczu zawirowań na rynkach akcji i wynikających z nich strat, jakie ponieśli zarządzający w pierwszej połowie miesiąca, trudno byłoby się spodziewać istotnego wzrostu aktywów w segmentach związanych w jakimś stopniu z rynkami akcji. I rzeczywiście - spośród dziewięciu wyodrębnianych przez nas grup, dodatnią dynamikę w lutym odnotowaliśmy jedynie w czterech przypadkach.

Liderem wzrostu z dynamiką przekraczającą +8,0 proc. stały się fundusze pieniężne i gotówkowe. Liderem wzrostu z dynamiką przekraczającą +8,0 proc. stały się fundusze pieniężne i gotówkowe. Wobec relatywnie niewielkich zmian wartości jednostek, jakie z miesiąca na miesiąc stają się udziałem funduszy z tej grupy można bezpiecznie założyć, że lwia część lutowego wzrostu w tym segmencie pochodzi z nowych wpłat od inwestorów.

Podobna sytuacja ma miejsce w segmencie funduszy dłużnych, którego aktywa wzrosły w lutym o ponad 5 proc. Tu wprawdzie mamy do czynienia zarówno z funduszami inwestującymi w Polsce jak i bezpośrednio lub pośrednio - poza jej granicami, jednak dominującą rolę w tym segmencie odgrywają fundusze krajowych papierów dłużnych. Przeciętny zysk, jaki wypracowali w minionym miesiącu zarządzający tą kategorią produktów był zbliżony do zmiany wartości indeksu IROS i wyniósł +0,7 proc. W tej sytuacji pozostała część wzrostu również musiała wynikać z nadwyżki wpłat nad umorzeniami.
Kolejne, kończące miesiąc wzrostem aktywów grupy, to fundusze zamknięte, lokujące zgromadzone aktywa na rynku nieruchomości (+2,9 proc.) oraz fundusze z ochroną kapitału (+1,1 proc.).

W pozostałych przypadkach odnotowaliśmy w lutym spadek wartości aktywów, którego skala była uzależniona od udziału akcji w portfelu, czy też - od stopnia ryzyka. Największy spadek odnotowaliśmy bowiem w najmniejszym z wydzielonych segmentów, czyli w funduszach surowcowych (-4,7 proc.), zaś najmniejszy (poniżej 1 proc.) w przypadku funduszy stabilnego wzrostu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI, Analizy Online

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Kasa płynie do TFI