NBP: inflacja CPI w całym horyzoncie projekcji poniżej celu 2,5 proc.

opublikowano: 08-07-2013, 09:19

Inflacja CPI w 2013 roku obniży się istotnie w stosunku do 2012 roku, a następnie będzie stopniowo rosnąć, pozostając jednak w całym horyzoncie projekcji poniżej celu NBP - wynika z najnowszej projekcji Narodowego Banku Polskiego.

Do I kwartału 2015 roku inflacja CPI będzie poniżej dolnej granicy odchyleń od celu, wynoszącej 1,5 proc.

"Spadek inflacji w krótkim horyzoncie projekcji jest wypadkową czynników o charakterze regulacyjnym (obniżka cen gazu, bliski zera wzrost cen energii elektrycznej) oraz osłabienia krajowego wzrostu gospodarczego, które – zmniejszając presję popytową – obniży tempo wzrostu płac i w konsekwencji przyczyni się do obniżenia się tempa wzrostu jednostkowych kosztów pracy" - napisano w projekcji.

"W średnim i dłuższym horyzoncie projekcji inflacja wzrośnie, pozostając jednak na relatywnie niskim poziomie. Do utrzymania umiarkowanej presji inflacyjnej przyczyni się niski wzrost gospodarczy w kraju, w efekcie którego PKB będzie kształtował się poniżej poziomu potencjalnego, a drugim istotnym czynnikiem będzie stabilność cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych, co będzie konsekwencją sytuacji w gospodarce światowej, a w szczególności niskiego tempa wzrost globalnego popytu" - dodano.

Projekcja lipcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od II kw. 2013 r. do IV kw. 2015 r. Punktem startowym projekcji jest I kw. 2013 r. Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 13 czerwca 2013 r. (tj. nie uwzględnia decyzji RPP o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt proc. z dnia 3 lipca br.).

"Zgodnie ze scenariuszem centralnym bieżącej projekcji, w kolejnych kwartałach oczekiwana jest jedynie umiarkowana poprawa koniunktury. (...) W latach 2014-2015 dynamika PKB stopniowo przyspieszy, jakkolwiek do końca 2014 r. pozostanie poniżej tempa potencjalnego" - napisano.

"Głównymi czynnikami odpowiadającymi za osłabienie tempa wzrostu w bieżącym roku są: niekorzystna koniunktura za granicą, w tym zwłaszcza w strefie euro, ograniczenie wydatków konsumpcyjnych przez gospodarstwa domowe spowodowane trudną sytuacją na rynku pracy i stopniowym odbudowywaniem ich oszczędności, zacieśnienie polityki fiskalnej oraz spadek inwestycji publicznych finansowanych napływem funduszy strukturalnych z UE. Przy ujemnej dynamice nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw oraz bliskim zera wkładzie zapasów do wzrostu, czynnikiem łagodzącym skalę spadku dynamiki PKB w 2013 r. będzie wkład eksportu netto, który pomimo obniżenia względem 2012 r., pozostanie dodatni" - dodano.

Autorzy projekcji oczekują, że w latach 2014-2015, przy umiarkowanej poprawie koniunktury za granicą, dynamika popytu krajowego przyspieszy, choć pozostanie niższa niż w trakcie poprzedniego ożywienia w latach 2010-2011.

"Wspierać ją będzie stopniowy wzrost konsumpcji prywatnej i inwestycji przedsiębiorstw, zakończenie procesu zacieśniania polityki fiskalnej oraz odbudowa stanu zapasów. W 2015 r. dodatkowym czynnikiem, wspierającym przyspieszenie tempa wzrostu PKB do poziomu 3,0 proc., będzie napływ funduszy z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020" - napisano.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane