Przebiją się tylko oryginalne pomysły

Dorota Zawiślińska
opublikowano: 09-08-2017, 22:00

Nowe kryteria konkursu „Badania na rynek” mają ułatwić małemu biznesowi wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Nabór wniosków ruszy tuż po wakacjach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła niedawno dwa nabory dotacyjne dla przedsiębiorców z działania 3.2.1 programu Inteligentny Rozwój („Badania na rynek”). Po raz kolejny firmy MSP będą mogły zdobyć unijne wsparcie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz projektów, których celem jest powstanie nowych produktów i usług. W konkursie adresowanym do wszystkich MSP agencja rozdysponuje między wnioskodawców 750 mln zł, a na projekty realizowane przez małych graczy ze średnich miast — 400 mln zł. Takich miast w Polsce jest 255. Szefowie firm będą mogli starać się o granty od 5 września do 28 lutego 2018 r. Nowością jest podział konkursu na cztery rundy, które kończą się odpowiednio: 30 września, 31 października, 31 grudnia i 28 lutego 2018 r. Dzięki temu przedstawiciele biznesu, którzy mają już gotowe projekty, szybciej niż do tej pory otrzymają grant.

KORZYSTNE ZMIANY: Anna Zaleska, ekspert ds. dotacji unijnych w Crido Taxand, podkreśla, że nowe wytyczne PARP umożliwią zdobycie dotacji przedsiębiorcom, którzy realizują projekty na mniejszą skalę, posiadają innowacyjne rozwiązania i potrzebują infrastruktury produkcyjnej, aby je wdrożyć.
Zobacz więcej

KORZYSTNE ZMIANY: Anna Zaleska, ekspert ds. dotacji unijnych w Crido Taxand, podkreśla, że nowe wytyczne PARP umożliwią zdobycie dotacji przedsiębiorcom, którzy realizują projekty na mniejszą skalę, posiadają innowacyjne rozwiązania i potrzebują infrastruktury produkcyjnej, aby je wdrożyć. Fot. Marek Wiśniewski

— Zachęcamy przedsiębiorców przygotowujących projekty do równoległego wnioskowania o pozwolenie na budowę lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ułatwi im to uzyskanie dofinansowania oraz przyspieszy realizację i rozliczenie przedsięwzięcia — mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor departamentu wdrożeń innowacji w przedsiębiorstwach w PARP. Podkreśla również, że w obu konkursach na dofinansowanie mogą liczyć projekty inwestycyjne, które polegają na wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. Co ważne, ich efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług.

— Oznacza to w praktyce, że jeśli przedsiębiorca wdraża wyłącznie nową technologię lub proces, a produkt pozostaje niezmienny, to niestety nie dostanie dofinansowania, nawet jeśli wprowadzane rozwiązania są innowacyjne i przełomowe — tłumaczy Radosław Ciechański, menedżer w zespole ds. ulg i dotacji w KPMG.

Jednak wsparcie mogą uzyskać tylko projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę krajową. Premiowane będą nowatorskie przedsięwzięcia o potencjale większym niż tylko krajowy, a także projekty z obszaru m.in. nowoczesnych technologii lub usług opartych na wiedzy.

Ważna lokalizacja

Unijnym wsparciem objęte będą także wydatki inwestycyjne, usługi doradcze i prace rozwojowe. Maksymalne dofinansowanie projektu wyniesie 20 mln zł. Wysokość dotacji będzie jednak zależała od miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz wielkości przedsiębiorstwa. Natomiast minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro- i małych firm wynosi w tym konkursie 5 mln zł, a dla średnich — 10 mln zł. Warto podkreślić, że z puli przeznaczonej dla wszystkich MSP aż 679 mln zł jest zarezerwowanych na inwestycje zlokalizowane poza województwem mazowieckim, a tylko 71 mln zł — na przedsięwzięcia spoza Mazowsza.

Obniżenie przez PARP minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych projektu do poziomu 5 mln zł chwali Anna Zaleska, ekspert ds. dotacji unijnych w Crido Taxand.

— Dzięki tej zmianie o granty będą mogły ubiegać się te podmioty, które realizują przedsięwzięcia na mniejszą skalę, posiadają innowacyjne rozwiązania i potrzebują infrastruktury produkcyjnej, aby je wdrożyć. Wcześniejszy wymóg minimalnej wartości projektu w wysokości 10 mln zł stanowił często barierę dla mniejszych firm w zdobyciu grantu. A o innowacyjności przedsięwzięcia nie świadczy przecież jego skala, tylko konkretne oryginalne rozwiązanie, które może być wprowadzane w mniejszych firmach — zaznacza Anna Zaleska.

Niższy próg

Rządowa agencja obniżyła też do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży, jaką muszą osiągnąć mikro- i małe firmy przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w ciągu trzech lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca ubiegał się o dotację.

— Zmniejszenie tego progu spowoduje większe zainteresowanie konkursem ze strony najmniejszych przedsiębiorstw — uważa Anna Zaleska.

Natomiast Grzegorz Rebkowiec, menedżer w dziale doradztwa europejskiego Crido Taxand, zwraca uwagę na inne ważne kryteria oceny projektów, od spełnienia których będzie zależało przyznanie dotacji. Dotyczą one m.in. stopnia przygotowania inwestycji do realizacji oraz innowacyjności przewidzianych do wdrożenia produktów oraz zapotrzebowania rynkowego na nie, a także zagwarantowania przez spółkę finansowania projektu.

— Przedsiębiorca może też liczyć na dodatkowe punkty, jeśli jego projekt wpisuje się w obszar krajowych inteligentnych specjalizacji. Premiowane będą także przedsięwzięcia biznesowe, które w momencie złożenia wniosku o grant należą — od co najmniej pół roku — do krajowego klastra kluczowego — podkreśla Grzegorz Rebkowiec.

Za co dodatkowe punkty

Ponadto dwa dodatkowe punkty otrzymają projekty, które będą w pełni przygotowane do wdrażania już w momencie ubiegania się o grant. To znaczy, że przedsiębiorca posiada pozwolenie na tę inwestycję lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenie o braku konieczności uzyskania takich pozwoleń. Również dwa punkty należą się przedstawicielom biznesu, jeśli wyniki ich prac B+R są chronione patentem lub zostały zgłoszone do ochrony.

— To bardzo ciekawy konkurs, bo pozwala na sfinansowanie z pieniędzy unijnych wydatków głównie inwestycyjnych. Tym bardziej że wsparcie na ten cel było w ostatnim czasie dość mocno ograniczone. Przedsiębiorcy narzekają też, że nie ma dotacji na wdrożenie innowacyjnych technologii, które są wynikiem prac B+R, ale nie prowadzą do powstania nowego produktu — podkreśla Radosław Ciechański. Ekspert KPMG przestrzega jednak, że nawet najlepszy pomysł, zgłoszony w tym naborze, może nie uzyskać aprobaty ekspertów, jeżeli nie będzie właściwie przygotowany i opisany. Dlatego — jak dodaje — przedstawiciele biznesu powinni zapoznać się dokładnie z dokumentacją konkursową.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu