Czytasz dzięki

Przerwane przedawnienie

KOMENTARZ PRAWNIKA
opublikowano: 13-06-2016, 22:00

Czy złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej powoduje, że przedawnienie roszczenia po przerwaniu spowodowanym taką czynnością biegnie na nowo od daty wpływu do sądu pisma zawierającego wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, czy może od chwili stwierdzenia przez sąd, że do ugody nie doszło?

Zawezwanie do próby ugodowej złożone w sądzie jest ostatnią szansą polubownego zakończenia sporu z kontrahentem, w stosunku do którego przysługują nam roszczenia cywilne. Zawezwanie do próby ugodowej przerywa także bieg terminu przedawnienia roszczenia, co często jest istotną kwestią dla przedsiębiorców, którzy posiadają wymagalne wierzytelności z tytułu umów dostawy, sprzedaży i świadczonych usług, które nie były wcześniej dochodzone sądownie. Warunkiem jest jednak, aby w intencji stron było polubowne porozumienie się co do kwoty dłużnej. Warto pamiętać, że zawezwanie do próby ugodowej koniecznie musi zawierać precyzyjne oznaczenie przedmiotu i wartości żądania. Musi też z niego wynikać tytuł, z jakiego podjęta jest próba ugodowa.

Zobacz więcej

iStock/Fotolia/Bloomberg

Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, czy złożenie przez wierzyciela wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wpływa na datę przedawnienia. W uchwale Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 2014 r. (V CSK 274/13) wyrażono stanowisko, iż o ile w postępowaniu pojednawczym nie doszło do upadku przedawnienia (np. wskutek cofnięcia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, jego zwrotu z uwagi na braki formalne), o tyle biegnie ono na nowo po zakończeniu postępowania. Zakończeniem postępowania jest chwila, w której sąd stwierdzi, że do zawarcia ugody nie doszło. Bieg przedawnienia, zgodnie z art. 123 §1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, przerywa się w momencie wszczęcia mediacji i trwa aż do daty zakończenia postępowania mediacyjnego, która jest określona w protokole mediacji. Początkiem przedsądowej procedury mediacyjnej jest moment doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. Doręczenie mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji oraz przekazanie drugiej stronie odpisu tego wniosku może nastąpić w dowolny sposób, np. za pośrednictwem poczty, bezpośrednio przez stronę, przez posłańca itp. W każdym wypadku należy jednak żądać pokwitowania przez mediatora oraz stronę, do której wniosek o przeprowadzenie mediacji jest kierowany.

Warto mieć na uwadze, że od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę stałą w wysokości 40 zł. Dotyczy to tylko tych sytuacji, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł. W przypadku przeprowadzenia postępowania pojednawczego w sprawach o prawa niemajątkowe lub prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 10 tys. zł, pobierana jest wyższa opłata stała w wysokości 300 zł.

Autorem komentarza jest ARTUR ROSTKOWSKI, adwokat, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KOMENTARZ PRAWNIKA

Polecane