Ranking przebojów dotacyjnych

Dorota Zawiślińska
opublikowano: 27-09-2017, 22:00

Szybka ścieżka, GameINN, Go to Brand — to instrumenty, w których najwięcej firm ubiegało się w tym roku o unijne wsparcie

Od początku obecnej unijnej perspektywy potencjalni beneficjenci złożyli wnioski o dofinansowanie w wysokości 403,9 mld zł. Natomiast instrumenty pośredniczące i wdrażające podpisały ponad 22,4 tys. umów na łączną kwotę 127,8 mld zł. Strumień unijnego dofinansowania płynie do firm coraz szybciej. Poniżej przedstawiamy ranking konkursów z unijnym wsparciem, które cieszyły się największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Tegorocznymi dotacyjnymi hitami okazały się nabory z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

1. Szybka ścieżka

Szybka ścieżka, czyli poddziałanie 1.1.1 POIR, jest bardzo popularnym instrumentem dotacyjnym wśród przedsiębiorców. Aby dostać grant, w każdym z konkursów trzeba było pokonać wielu konkurentów. W tym roku popyt na granty dla dużych firm, które chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe, prawie czterokrotnie przekroczył możliwości budżetowe konkursu. Również nabór dla małych przedsiębiorstw cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Prawidłowością w tych konkursach jest to, że w pierwszych miesiącach naboru firmy składają niewiele wniosków (zwykle jest ich kilkadziesiąt). Natomiast w ostatnim miesiącu trwania konkursu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wpływa rekordowa liczba projektów. To oznacza, że może nie wystarczyć funduszy unijnych na wszystkie przedsięwzięcia, które spełniają wymogi. Szanse na dotacje w szybkiej ścieżce mają tylko nowatorskie projekty, które wpisują się w strategię rozwoju firm i przewidują prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. W tym roku rządowa agencja przyjmowała wnioski w czterech rundach konkursowych — w marcu, kwietniu, maju i czerwcu. Budżet naboru dla firm MSP wynosił 1 mld zł, a dla dużych — 400 mln zł. Tymczasem do rządowej agencji zgłoszone zostały wnioski o dofinansowanie na kwotę 1,855 mld zł dla MSP i 1,161 mld zł dla dużych graczy. W ramach dodatkowego konkursu organizowanego przez NCBR wnioski o dotacje mogły składać również firmy z regionów słabiej rozwiniętych (czyli spoza Mazowsza), które inwestują w działalność badawczo-rozwojową. Budżet konkursu, który był podzielony na trzy rundy, wynosił 150 mln zł. W pierwszym etapie naboru do NCBR trafiło 19 wniosków, w drugim i trzecim odpowiednio 46 i 269 wniosków. Przedsiębiorcy ubiegali się o granty na łączną kwotę blisko 275 mln zł. Warto podkreślić, że NCBR zmieniło niedawno kryteria wyboru projektów. Są one uwzględnione w nowych konkursach, które rządowa agencja ogłosiła na początku września. NCBR przeznaczyło 1 mld zł dla firm MSP oraz 350 mln zł dla dużych przedsiębiorstw. Rządowa agencja rozszerzyła też katalog wydatków, na które przedsiębiorcy będą mogli dostać granty. Chodzi o możliwość finansowania prac przedwdrożeniowych, których celem jest doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, w którym będzie można je komercjalizować. Dotacje sfinansują m.in. usługi doradcze świadczone firmom przez konsultantów zewnętrznych, które nie stanowią zwykłych kosztów operacyjnych firmy (nie dotyczą np. stałego doradztwa podatkowego, regularnych usług prawniczych czy reklamy). Co ważne, do konkursu będą mogły przystąpić też konsorcja firm, na których czele stoją duże przedsiębiorstwa.

2. GameINN

Niekwestionowanym liderem wśród programów sektorowych jest GameINN. Oferuje on dotacje dla firm, które chcą realizować projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe istotne dla rozwoju branży gier wideo. Co ciekawe, już ponad 240 rodzimych przedsiębiorstw zajmuje się produkcją gier. Branża staje się polską specjalnością.

Jednym z założeń programu GameINN jest opracowanie rozwiązań o charakterze badawczo-rozwojowym, które pozwolą skutecznie wykorzystać powstałe technologie, m.in. do celów społecznych, edukacyjnych, medycznych i terapeutycznych. Takie projekty rządowa agencja dofinansowała już w pierwszym naborze, który odbył się w ubiegłym roku. Dotyczyły one powstania gier, które m.in. poprawiają zdolności echolokacji u osób niedowidzących, wspierają terapię i rehabilitację osób po udarach, a także pomagają uczniom w utrwalaniu wiedzy i sprawdzaniu ich umiejętności. W drugiej edycji konkursu do NCBR wpłynęło 90 wniosków, w których firmy ubiegały się o dofinansowanie w wysokości prawie 234 mln zł. Tymczasem do podziału między beneficjentów było tylko 100 mln zł. Dla porównania — w ubiegłym roku do rządowej agencji trafiły 72 wnioski o wartości blisko 186 mln zł. Strumień unijnego dofinansowania popłynął do 38 firm, które dostały łącznie blisko 116 mln zł. Na dotacje mogły liczyć przede wszystkim przedsięwzięcia związane m.in. z projektowaniem i wzornictwem gier wideo oraz z cyfrową dystrybucją. Granty sfinansowały też badania nad zastosowaniem sztucznej inteligencji, a także dotyczące nowych narzędzi interakcji i wspierające proces wytwórczy gier.

Co ważne, koszty kwalifikowane projektu nie mogły być niższe od 400 tys. zł i wyższe niż 20 mln zł. Maksymalne wsparcie, w zależności od wielkości firmy oraz rodzaju zaplanowanych badań, mogło wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że realizacja przedsięwzięcia powinna trwać nie dłużej niż trzy lata.

3. Go to Brand

Ogromną popularnością wśród eksporterów cieszy się instrument Go to Brand, czyli poddziałanie 3.3.3 POIR. W ostatnim konkursie warunki formalne spełniło aż 640 projektów. Spośród nich Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomendowała do wsparcia 391 przedsięwzięć. Zwycięskie projekty otrzymały w sumie wsparcie w wysokości 211,3 mln zł. Pierwotnie budżet konkursu wynosił 200 mln zł, ale rządowa agencja postanowiła go zwiększyć o kilkanaście milionów złotych i przeznaczyć te pieniądze na przedsięwzięcia z województwa mazowieckiego, które zostały bardzo wysoko ocenione pod względem merytorycznym. Na wsparcie mogli liczyć tylko przedsiębiorcy z najbardziej perspektywicznych sektorów polskiej gospodarki, czyli np. medycznego, meblarskiego, kosmetycznego oraz IT. Preferowani byli eksporterzy, którzy chcieli promować swoje produkty, zwłaszcza poza rynkiem europejskim. Dotacje sfinansują m.in. koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawienniczego podczas imprezy targowej, a także udział pracowników w misjach gospodarczych, kongresach, seminariach i konferencjach. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 1 mln zł. Warto podkreślić, że najwięcej przedsięwzięć biorących udział w naborze pochodziło od firm z województwa mazowieckiego. Ponad 25 proc. projektów rekomendowanych przez PARP do dofinansowania zrealizują przedsiębiorstwa działające na Mazowszu, a 11 proc. — z woj. wielkopolskiego. Natomiast najmniej przedsięwzięć wykonają eksporterzy z woj. opolskiego i zachodniopomorskiego. Wyniki konkursu Go to Brand pokazały ponadto, że najwięcej przedsiębiorców ubiegających się o dotacje planuje rozwinąć skrzydła w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Rosji. Mało eksporterów chce zaś wiązać swoją przyszłość z takimi krajami, jak Singapur, Indonezja czy Algieria. Co ciekawe, wśród firm rekomendowanych do wsparcia aż 171 to mikroprzedsiębiorstwa. Małych i średnich graczy było odpowiednio: 120 i 100.

3,29 mld zł To łączna wartość dofinansowania, o jakie ubiegali się przedsiębiorcy w tym roku w ramach najpopularniejszego konkursu, czyli Szybkiej ścieżki.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Fundusze unijne / Ranking przebojów dotacyjnych