Remont czy inwestycja?

ŁUKASZ JEDYNAK
opublikowano: 11-06-2012, 00:00

KOMENTARZ

Działalność gospodarcza wiąże się m.in. z koniecznością ponoszenia różnego rodzaju wydatków. Nakłady te mogą na przykład dotyczyć maszyn, urządzeń czy też środków transportu, które nie zawsze stanowią własność lub współwłasność podatników, a które to wykorzystywane są w ich działalności gospodarczej. Rozliczenie podatkowe wymienionych wydatków budzi nieraz wiele wątpliwości w świetle przepisów o podatkach dochodowych.

Wskazane wydatki mogą bowiem zostać zakwalifikowane jako remont lub modernizacja, a prawidłowa kwalifikacja tego wydatku ma istotne konsekwencje podatkowe. W pierwszej kolejności należy wskazać, że wydatki na obcy środek trwały mogą powiększyć wartość początkową tego środka, pod warunkiem jednak, że suma tych wydatków przekroczy w danym roku 3500 zł. W takim przypadku poniesione wydatki będą uznane za inwestycję w obcym środku trwałym, a ich zaliczanie do kosztów podatkowych będzie następować w drodze odpisów amortyzacyjnych. Alternatywnym rozwiązaniem jest uznanie całej wartości poniesionych wydatków za koszty podatkowe bieżącego okresu.

O wyborze odpowiedniej metody rozliczenia omawianych wydatków decyduje przede wszystkim charakter i rezultat prac związanych z obcym środkiem trwałym. Jeśli prace te wpływają na ulepszenie tego środka, to podatnik powinien rozliczyć wydatki poprzez powiększenie wartości początkowej obcego środka trwałego, a następnie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Ulepszenie środka trwałego oznacza jego przebudowę, rozbudowę, poddanie rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji oraz wzrost wartości użytkowej tego środka, mierzonej m.in. zdolnością wytwórczą czy też jakością uzyskiwanych produktów w stosunku do wartości użytkowej z dnia jego przyjęcia do używania. Z powyższego wynika zatem, że istotą ulepszenia jest wzrost wartości użytkowej obcego środka trwałego.

Jeżeli dokonane prace nie wpływają na ulepszenie obcego środka trwałego, to poniesione wydatki mogą zostać zaliczone w całej wysokości do kosztów podatkowych na bieżąco. Takie rozwiązanie dotyczy wydatków poniesionych na tzw. remont obcego środka trwałego. Warto zauważyć, że remont zmierza do odtworzenia czy też podtrzymania wartości użytkowej omawianego środka. Remont można zatem uznać za rodzaj naprawy, w wyniku której zarówno stan techniczny, jak i użytkowy środka trwałego jest przywracany do stanu pierwotnego. Co istotne, remont nie prowadzi do zwiększenia wartości użytkowej środka trwałego.

Jak zatem wynika z powyższego, o sposobie rozliczenia wydatków poniesionych na obcy środek trwały decyduje charakter prac wykonywanych na tym środku trwałym.

ŁUKASZ JEDYNAK

Associate w kancelarii KSP Legal & Tax Advice

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ŁUKASZ JEDYNAK

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy