Schetynówki będą przedłużone?

Barbara Warpechowska
opublikowano: 10-05-2011, 00:00

W ramach trzyletniego programu do końca 2011 r. ma powstać 8 tys. km dróg lokalnych. To więcej niż początkowo planowano.

Władze lokalne chcą kontynuacji rządowego programu

W ramach trzyletniego programu do końca 2011 r. ma powstać 8 tys. km dróg lokalnych. To więcej niż początkowo planowano.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Krajowych przeforsowany w 2008 r. przez Grzegorza Schetynę, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji, został zaplanowany na trzy lata. Dla wielu samorządów to szansa na wyremontowanie dróg za połowę kosztów. Oczywiście, pod warunkiem, że projekty modernizacji spełniają określone kryteria.

Co roku z budżetu państwa na przebudowę dróg lokalnych, zwanych od nazwiska ministra schetynówkami, rząd przeznacza 1 mld zł dotacji. W ramach programu remontuje się stare nawierzchnie i buduje nowe połączenia, które pozwalają zwiększyć płynność ruchu oraz poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego. Na rok 2011 przypadła trzecia już edycja programu. Tym razem dodatkowe preferencje przyznano regionom, które ucierpiały wskutek powodzi.

Ogromne potrzeby

Gminy i powiaty w ramach programu mogły starać się o dotacje na pokrycie połowy kosztów inwestycji drogowych planowanych na kolejny rok. Dotacja nie mogła być wyższa niż 3 mln zł. O przyznaniu dofinansowania w województwach decydowały komisje, które oceniały wnioski, tworząc listy rankingowe. Następnie wojewodowie przekazywali listy zakwalifikowanych wniosków ministrowi spraw wewnętrznych i administracji do zatwierdzenia

— Łącznie w latach 2009-10 wyremontowano lub wybudowano 5633 km dróg (2428 km gminnych i 3205 km powiatowych). Całkowita wartość inwestycji w tych latach wyniosła ponad 4 mld zł (około 2 mld zł dotacji z budżetu państwa i tyle samo wkładu własnego samorządów) — mówi Małgorzata Woźniak, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wieloletnie zaniedbania

NIK sprawdził, jak realizowany jest program. Skontrolował pięć urzędów wojewódzkich, 15 powiatowych i 20 gminnych zarządców dróg. Ocenił, że osiągnięto zakładaną poprawę powiązań dróg lokalnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. W gminach i powiatach jest bezpieczniej, bo przy przebudowach wykonuje się oświetlenie, ścieżki rowerowe, chodniki i zatoki parkingowe. Zaawansowanie programu wskazuje, że może on zostać w pełni zrealizowany do końca 2011 r.

Ale kontrolerzy ujawnili także przypadki nierzetelnego prowadzenia dokumentacji i rażące zaniedbania w nadzorze nad inwestycjami. Może to spowodować wystąpienie w przyszłości wad i konieczność ponownego wykonania niektórych robót.

Wyniki kontroli pokazują także poważne zaniedbania na drogach lokalnych. W ocenie Izby ich likwidacja zajmie kilkadziesiąt lat. Dlatego należy stworzyć system dalszego wsparcia finansowego z budżetu. NIK przypomina, że w 2009 r. na inwestycje w sieć 18,5 tys. km dróg krajowych wydano 18,5 mld zł, podczas gdy na drogi lokalne o długości 364,5 tys. km przeznaczono tylko 15 mld zł.

Kolejne edycje

Co roku zapotrzebowanie samorządów na dotacje wielokrotnie przekraczało możliwości programu. Na przykład na 2011 r. samorządy chciały prawie 2,5 razy więcej pieniędzy niż przewidziano.

Na Górnym Śląsku najbardziej zabiegały o pomoc samorządy z Podbeskidzia, a także okolic Częstochowy i Zawiercia. Miasta z centrum regionu częściej takie inwestycje wykonują w ramach dużych przedsięwzięć finansowanych z unijnych funduszy.

Początkowo planowano, że w trzech edycjach programu (lata 2009-11) powstanie 6 tys. km nowych dróg lokalnych, ostatecznie uda się wybudować aż 8 tys. km. Inwestycjom sprzyjała sytuacja na rynku budowlanym. Spore oszczędności umożliwiły realizację kolejnych projektów.

Samorządowcy liczą na to, że Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych będzie przedłużony.

— MSWiA przygotowuje projekt uchwały w sprawie kontynuacji programu w kolejnych latach. Ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów — mówi Małgorzata Woźniak.

Drogowi Liderzy

W dwóch zakończonych edycjach programu w latach 2009-10 najwięcej dróg lokalnych wybudowano lub zmodernizowano w województwach:

- mazowieckim — 558 km

- łódzkim — 467 km

- świętokrzyskim — 466 km

- podkarpackim — 428 km

- małopolskim — 424 km.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Barbara Warpechowska

Polecane