Sonda: Czy korzystacie z tej usługi?

BD
17-10-2007, 00:00

Jerzy Kościelniak

prezes zarządu firmy Milmet

Z faktoringu korzystaliśmy w latach 2005-06, na podstawie umów z bankami. Powodem była potrzeba posiadania sporych środków obrotowych, przy jednoczesnym niedostatku limitów kredytowych. Faktoring poprawiał w istotny sposób naszą płynność finansową, chociaż jego koszt przewyższał wysokość odsetek od kredytu obrotowego. Niedogodnością była konieczność ustanawiania zabezpieczeń oraz posiadania potwierdzenia wymagalności należności od kontrahentów. Utrudnieniem było również przekierowanie należności na specjalne konta bankowe, a w przypadkach opóźnienia zapłaty przez kontrahenta obciążanie nas wyższymi odsetkami. Z czasem nasza zdolność kredytowa wzrosła i ustała konieczność posługiwania się droższym sposobem zdobywania kapitału na bieżące potrzeby. W naszej ocenie faktoring jest dobrym i bezpiecznym narzędziem dla firm, które prowadzą zyskowną działalność gospodarczą, a odczuwają przejściowo niedostatek środków obrotowych.

Marcin Krupa

główny księgowy firmy Nystal

Firma korzysta z usług faktoringu od 2004 r., wspomagając finansowanie bieżącej działalności jako uzupełnienie dla kredytów obrotowych. Faktoring łączy w sobie elementy cesji oraz dyskonta wierzytelności. Przyspiesza przepływ gotówki w firmie i daje możliwość wydłużenia terminów płatności. Faktor monitoruje i zarządza należnościami, a rozliczanie się z dłużni- kami za jego pośrednictwem zapewnia firmie otrzyma- nie szybkiej zapłaty za sprzedane towary oraz pozytywnie wpływa na poprawę płynności finansowej. Stosowane w faktoringu uproszczone formy zabezpieczeń pozwalają na korzystanie z tego finansowania przedsiębiorstwom, które nie otrzymały kredytu właśnie z uwagi na brak odpowiedniego zabezpieczenia. Jak każda usługa, faktoring ma też swoje wady. To głównie wyższe opłaty niż przy kredycie. Wymaga on również zatrudnienia dodatkowej kadry zajmującej się obsługą faktoringu — tj. sprzedażą, księgowaniem oraz rozliczaniem faktur. Istnieje też ryzyko, że dłużnik zrezygnuje z dalszej współpracy z dostawcą, gdy dowie się, że została zawarta umowa faktoringu.

Tomasz Pieniążek

dyrektor finansowy Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris

Z faktoringu korzystamy w celu optymalizacji stopnia płynności finansowej. To bardzo elastyczne narzędzie finansowania, które nie wpływa na poziom wskaźników zadłużenia firmy. Uznaliśmy, że faktoring niepełny, w którym ryzyko ewentualnej windykacji jest przeniesione na firmę, najlepiej spełnia nasze oczekiwania. Dla nas główne zalety faktoringu to przyspieszony obrót gotówki i polepszenie wskaźników płynności. Ale to dość kosztowne i pracochłonne narzędzie finansowania obrotu.

Maria Godlewska

główna księgowa z firmy Jotkel, produkującej meble warsztatowe

Faktoring jest korzystny, bo przesuwa termin płatności. Inaczej się wszystko planuje, gdy faktury można opłacić w ciągu 90 dni, a nie od razu. Jest to zdecydowanie bardziej opłacalne niż zaciągnięcie kredytu.

Bartosz Ptach

z gdańskiej firmy Idal zajmującej się importem urządzeń do transportu bliskiego oraz materiałów spawalniczych

Nie korzystamy z faktoringu, bo faktorzy są zainteresowani głównie dużą liczbą faktur na małe kwoty, by rozłożyć ryzyko. W naszej branży kwoty są większe niż np. abonament za kablówkę, a że mamy dobrą płynność finansową, faktoringiem bylibyśmy zainteresowani tylko dla minimalizacji ryzyka nieotrzymania zapłaty. Jeśli jednak faktor dostrzeże jakiekolwiek ryzyko, to albo odmawia faktorowania, albo oferuje wyłącznie faktoring z regresem. W pojedynczych przypadkach się na to zgadza, ale koszt tej usługi jest większy od naszej marży.

Patryk Choroś

kierownik projektu, Infovide-Matrix, warszawska Gazela Biznesu

Zrealizowaliśmy projekt, w rezultacie którego w banku BPH powstał nowoczesny system do obsługi faktoringu. Wdrożona przez nas aplikacja umożliwia obsługę produktów finansowania handlu takich jak faktoring, czyli kredytowanie na podstawie wierzytelności w obrocie krajowym i zagranicznym. System do obsługi faktoringu umożliwia bieżące raportowanie — na potrzeby banku, np. raportowanie do centrali albo informacje kontrolingowe. Klientom pozwala to np. na tworzenie monitów o brakujące wpłaty, informacji o stanie wierzytelności, wystawianie dokumentów bilansu i stanu transakcji. Dzięki naszemu systemowi pracownicy banku mogą sprawnie obsługiwać indywidualne umowy, a klienci otrzymują bieżące, dostępne online raporty stanu ich wierzytelności. Mają także wgląd w dokumenty, bilans i stan transakcji.

Maria Koperska

dyrektor ds. finansowo-ekonomicznych JAS-FBG, katowickiej Gazeli Biznesu

Moje doświadczenie jako przedstawiciela dużej firmy z branży transportowo-spedycyjno-logistycznej z instytucjami oferującymi usługi faktoringu wskazuje, że po pierwsze — firmy te mają małą wiedzę o zasadach działania obowiązujących w obrocie w spedycji międzynarodowej. Po drugie — chętniej oferują faktoring niepełny, czyli z regresem, a windykacja długu oferowana jest w dodatkowym pakiecie usług, co znacznie podraża tę usługę. Wreszcie po trzecie — faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które mają stałych odbiorców, a zapotrzebowanie na środki finansowe pojawia się okresowo. Dużych firm, takich jak nasza, to nie dotyczy. Po czwarte — faktoring jest o blisko 70 proc. droższy od kredytu obrotowego, a w sytuacji dużej konkurencji w naszej branży, walki o klienta, rosnących kosztów paliwa jest to instrument, który można zastosować jako element doraźny, wyłącznie dyscyplinujący odbiorcę, ale nie jako element poprawy płynności firmy.

Agnieszka Dygoń,

główna księgowa, Astor, Gazela Biznesu

Od lat korzystamy z możliwości, jakie daje faktoring. W 2001 r. zaczynaliśmy z kilkoma kontrahentami, teraz jest ich kilkudziesięciu. Zdecydowaliśmy się na to narzędzie, bo dzięki niemu możemy zaoferować klientom przedłużone terminy płatności, z których mogą się realnie wywiązywać, a których nie możemy zapewnić w ramach kredytu kupieckiego. Wielu naszych klientów to integratorzy oferowanych przez nas systemów automatyki. Czas między zakupem towaru u nas a realizacją projektu i sprzedażą ostatecznemu odbiorcy naszych urządzeń i oprogramowania, jest dla nich bardzo długi. Dzięki faktoringowi mogą zaoferować odbiorcom lepsze warunki rozliczeń finansowych, a co za tym idzie stają się bardziej konkurencyjni na rynku. Patrząc na naszych klientów, widzimy wzrost wiedzy o alternatywnych źródłach finansowania działalności — coraz częściej sami o nie dopytują i chętniej się na nie decydują. Nam faktoring pozwala na lepszą kontrolę płynności finansowej i daje dużą elastyczność w jej regulowaniu. Mając otwartą linię faktoringową, sami decydujemy o tym, kiedy dyskontować poszczególne faktury, zależnie od ogólnej sytuacji gospodarczej i naszego zapotrzebowania na środki obrotowe.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: BD

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Sonda: Czy korzystacie z tej usługi?