Wieści ze spółek

Artur Szymański
opublikowano: 30-09-2002, 00:00

6 NFI. NFI Magna Polonia sprzedał 350 tys. akcji własnych po cenie 4,05 zł za walor. Papiery stanowią 1,17 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA.

14 NFI. Zachodni NFI kupił bony dłużne wyemitowane przez Foksal NFI. Ich wartość nominalna wynosi 17,5 mln zł. Termin wykupu przypada na 27 marca 2003 r. Bony dłużne zostały nabyte z dyskontem wynoszącym 8,88 proc.

APEXIM. Zarząd Apeximu złożył w warszawskim sądzie rejonowym wniosek o ogłoszenie upadłości.

BAUMA. Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim transakcje terminowe zakupu 2 mln euro. Łączna wartość wszystkich transakcji terminowych zawartych między stronami w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 43,4 mln euro oraz 13,7 mln USD.

BEEF-SAN. Sanocka spółka zamierza zwolnić 133 pracowników. Obecnie zatrudnia 380 osób. Po zakończeniu procesu restrukturyzacji spółka rozpocznie poszukiwania inwestora strategicznego.

BIG-BG. Bank otrzymał od BEL Leasing — podmiotu zależnego — kwotę 126 mln zł tytułem zwrotu dopłat.

BRE BANK. BRE Bank kupił od BIG-BG ponad 3,17 mln akcji imiennych serii J PTE Skarbiec — Emerytura o wartości nominalnej 10 zł każda. Papiery te stanowią 38,61 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA towarzystwa. Całkowita cena za zakupione walory wyniosła 382,5 mln. W wyniku transakcji BRE Bank został 100—proc. właścicielem PTE Skarbiec — Emerytura.

COMPUTERLAND. KDPW dokona 1 października asymilacji 635 akcji serii M oraz 200 papierów serii O z 6,48 mln walorów znajdujących się w publicznym obrocie.

FASING. Przedsiębiorstwo zawarło ze spółką Energoplus umowę sprzedaży węgla do 31 grudnia 2003 r.

MASTERS. Grupa akcjonariuszy posiadająca łącznie powyżej 20 proc. kapitału zakładowego spółki złożyła wniosek o zwołanie NWZA i umieszczenie w porządku obrad punktów dotyczących podjęcia uchwały o powołaniu rewidenta do zbadania spraw szczególnych oraz wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

OŁAWA. 24 września w transakcji pakietowej Roman Karkosik kupił 103 tys. akcji huty. Akcjonariusz ten dysponuje obecnie 24,48 proc. kapitału akcyjnego i głosów na WZA spółki.

PPL. Sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na wycofanie przez Kazimierza Wrotnego wniosku o ogłoszenie upadłości Polskiej Prasy Lokalnej Holding.

PROJPRZEM. KDPW dokona 1 października konwersji 8575 akcji imiennych uprzywilejowanych (4 głosy na jedną akcję) na akcje zwykłe na okaziciela. Konwersja zostanie przeprowadzona na wniosek akcjonariusza. Łączna liczba głosów na WZA spółki po konwersji wyniesie 6,629 mln.

PROKOM. Prokom otrzymał od ZUS 20,8 mln zł za świadczone usługi administrowania i eksploatacji w Centralnym Ośrodku Obliczeniowym. Zawarte porozumienie jest trzecią kolejną ugodą pomiędzy obydwu stronami. Łącznie Prokom otrzymał od ZUS 86,7 mln zł. Pierwotna kwota roszczeń Prokomu wobec ZUS wynosiła 129,2 mln zł. Prokom zrzekł się kwoty 42,5 mln zł wartości roszczenia oraz ustawowych odsetek, w łącznej wysokości 15,7 mln zł. Zapłata kwot określonych w ugodach wyczerpuje wszelkie dotychczasowe roszczenia emitenta wobec zakładu.

RELPOL. Relpol posiada 119 386 własnych walorów, co stanowi 12,22 proc. jej kapitału akcyjnego. Celem skupu papierów jest ich umorzenie.

SKOTAN. Rada nadzorcza wycofała delegację członkowi rady Aleksandrowi Maciejowskiemu powołanemu do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu spółki. Nowym prezesem został Jerzy Hopke.

TIM. Emitent kupił celem umorzenia 12 532 akcji własnych po cenie 0,42 zł za sztukę. TIM dysponuje 0,45 proc. głosów na WZA.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Artur Szymański

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Wieści ze spółek