Wieści ze spółek

Maciej Zbiejcik, Artur Szymański
opublikowano: 16-10-2002, 00:00

3 NFI. Jupiter NFI kupił 8 tys. własnych akcji po średniej cenie 3,59 zł. Spółka skupuje własne papiery w celu ich dalszej odsprzedaży.

AGORA. Spółka kupiła 3,48 mln akcji AMS. Transakcja jest wynikiem ogłoszenia 20 września 2002 r. wezwania na walory wielkopolskiej spółki. Łączna wartość transakcji przekroczyła 153 mln zł. Nabycie akcji zostało sfinansowane w części ze środków własnych Agory, a w części (129,5 mln zł) z kredytu długoterminowego udzielonego przez PKO BP. Obecnie wydawca „Gazety Wyborczej” posiada 4,18 mln walorów AMS, stanowiących 99,2 proc. kapitału zakładowego AMS i 99,33 proc. głosów na WZA.

AMERBANK. DZ Bank AG wyraził gotowość pokrycia części ryzyka tzw. starego portfela kredytowego, powstałego przed 30 września 2001 r. w wysokości 13,79 mln zł.

APEXIM. Zarząd Apeximu otrzymał wyrok sądu arbitrażowego z 10 października 2002 r. ustalający, że prawo własności należności z LG Petro Bank przysługuje European Experts Association Ltd. Apexim poniesie koszt procesu i zastępstwa procesowego.

BYTOM. Emitent otrzymał pisma z ZUS informujące o zerwaniu układów ratalnych z dnia 2 lipca 1999 r. oraz 7 sierpnia 2001 r. Powód to brak wpłat rat oraz składek bieżących za okres lipiec-sierpnień 2002 r. Układami było objęte 1,9 mln zł, które stają się wymagalne wraz z odsetkami i mogą być dochodzone w drodze egzekucji. Łączne zadłużenie spółki wobec ZUS wynosi ponad 2 mln zł. Jednocześnie zarząd Bytomia poinformował, że na podstawie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, złożył wniosek do ZUS o objęcie zobowiązań z wyżej wymienionych układów postępowaniem restrukturyzacyjnym. Ponadto złożono wniosek o rozłożenie na raty bieżących zobowiązań wobec ZUS.

COMPUTERLAND. Spółka opublikuje raport półroczny 17 października, czyli o cztery dni wcześniej, niż zapowiadano.

CSS. Zarząd Capital Partners poinformował, że 15 października 2002r. na rachunku spółki zaksięgowano 193 653 akcji na okaziciela spółki Computer Service Support. Akcje te stanowią 5,2 proc. kapitału akcyjnego CSS.

ENERGOMONTAŻ-PŁN. Spółka zawarła z firmą Bladt Industries kontrakt na wykonanie konstrukcji stalowych. Wartość umowy wynosi 1,9 mln zł.

GARBARNIA. Pekao SA kupiło 5 bonów komercyjnych wystawionych przez Garbarnię Brzeg na łączną kwotę 1,25 mln zł, z datą wykupu 10 października 2003 r.

HOLDIKOM. Poznański sąd rejonowy postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta. Wynosi on obecnie około 68,9 mln zł.

MIESZKO. Zarząd KDPW przyjął 1,11 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D.

NETIA. Netia otrzymała decyzję Nasdaq Listing Qualifactions Panel o wycofaniu kwitów depozytowych ADS z obrotu na rynku Nasdaq. Spółka rozważa złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie tej decyzji.

POLIGRAFIA. We wrześniu spółka zawarła umowy na druk gazet, czasopism, książek i ulotek, których wartość do końca 2002 r. przekroczy 3 mln zł.

PROJPRZEM. Emitent kupił 200 własnych akcji po średniej cenie 2,73 zł.

PRÓCHNIK. Emitent podpisał kontrakt z niemiecką firmą Hugo Boss AG na produkcję płaszczy i kurtek o wartości 420 tys. euro.

STALPRODUKT. W wyniku wezwania Polskie Huty Stali, Huta im. Tadeusza Sendzimira kupiła 60,7 tys. akcji emitenta.

SUWARY. KPWiG utrzymała w mocy decyzję o nałożeniu na spółkę kary wysokości 250 tys. zł za nieprzestrzeganie obowiązków informacyjnych.

TP SA. Spółka wykupiła krótkoterminowe obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł wyemitowane 11 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna obligacji pozostających w obrocie wynosi obecnie 200 mln zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maciej Zbiejcik, Artur Szymański

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Wieści ze spółek