Wieści ze spółek

Artur Szymański
30-10-2002, 00:00

4 MEDIA. Skonsolidowany raport za I półrocze 2002 r. zostanie opublikowany 30 listopada, a skonsolidowany raport za III kwartał 2002 r. spółka przekaże 14 listopada.

BEEF-SAN. Firma PTHU Rampa kupiła akcje Beef-Sanu i posiada aktualnie 164 tys. walorów emitenta. Stanowią one 5,29 proc. głosów na WZA spółki. Jerzy Biel kupił prawie 155 tys. walorów.

CSS. Decyzją Polish Enterprise Fund do składu rady nadzorczej spółki powołany został Rafał Bator.

ELEKTRIM. Zarząd holdingu jest zdania, że rozliczenia podatkowe zostały wykonane prawidłowo i w związku z tym nie planuje weryfikacji zeznań podatkowych. Spółka Elektrim TV-Tel (pośrednio stowarzyszona) zawarła z BGŻ ugodę cywilnoprawną w zakresie spłaty zrestrukturyzowanego zadłużenia. W wyniku tego poręczenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 12,21 mln zł, udzielone przez Elektrim, przestanie obowiązywać. Natomiast 23 października zawarte zostało porozumienie pomiędzy Pekao SA a Elektrim TV-Tel, w którym ustalono nowe zasady spłaty wierzytelności wartości 18,69 mln zł. Wynikała ona z umowy kredytowej, której Elektrim był poręczycielem, a wypowiedzianej przez bank ze skutkiem 30 kwietnia 2002 r. W wyniku porozumienia ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie umowy w postaci poręczenia udzielonego przez Elektrim Telekomunikacja oraz ustalono nowy harmonogram spłat.

ELEKTROMONTAŻ-EXP. Przedsiębiorstwo zawarło dwa nowe kontrakty na rynku niemieckim na realizacje usług montażowych wartości 1,03 mln zł.

ESPEBEPE. Syndyk masy upadłości Espebepe-Holding wypowiedział umowę o pracę 11 pracownikom z ogólnej liczby zatrudnionych wynoszącej 67 osób. Przeprowadzenie zwolnień grupowych wynika z redukcji etatów związanej z ogłoszeniem upadłości spółki.

IMPEXMETAL. Zarząd spółki podjął decyzję o zamiarze zmiany formy prawnej emitowanych papierów dłużnych z weksli własnych na obligacje zwykłe. Planowana wartość emisji obligacji nie może przekroczyć 80 mln zł. Początek emisji nastąpi 7 listopada.

LG PETRO. Bank otrzymał od Nordea Bank Sweden AB zawiadomienie o skupieniu w drodze publicznego wezwania ponad 22,14 mln akcji LG Petro. Papiery te stanowią 99,50 proc. kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy LG Petro Banku.

MOSTOSTAL PŁOCK. Spółka podpisała z Płockim Przedsiębiorstwem Robót Mostowych umowę o wartości 35,7 mln zł na dostawę i montaż konstrukcji stalowej mostu wraz z dojazdami przez Wisłę.

NOVITA. Spółka Novitex — podmiot zależny emitenta — kupiła 18 akcji Novity płacąc 5,35 zł za sztukę. Operacja jest realizacją uchwały WZA z 26 czerwca upoważniającej zarząd emitenta do zakupu maksymalnie 800 tys. akcji własnych w celu ich umorzenia.

PROCHEM. Spółka skupiła w celu umorzenia tysiąc własnych akcji po średniej cenie 5,33 zł za sztukę.

PROJPRZEM. Emitent kupił 250 własnych akcji po średniej cenie 2,89 zł. Walory zostały skupione w celu umorzenia. Podmiot zależny spółki — OP Zripol — posiada już 12,67 proc. głosów na WZA Projprzemu.

STALPRODUKT. Raport za III kwartał spółka opublikuje 4 listopada.

WFM. Zarząd Wielkopolskich Fabryk Mebli podpisał z firmą Dialog-001 umowę na sprzedaż mebli do Rosji. Zakładana ogólna wartość kontraktu wynosi 1 mln USD. Warunki umowy obowiązują do 31 grudnia 2003 r.

WISTIL. Wypełniając postanowienie statutu Zakładu Porcelany Stołowej Lubiana zarząd Wistilu kupił od Jupiter NFI 25 960 akcji Lubiany. Transakcja została zawarta po cenie 77 zł za jeden walor, co daje łączną wartość sprzedaży wysokości prawie 2 mln zł. Źródłem finansowania zakupionych aktywów jest kredyt.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Artur Szymański

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Wieści ze spółek