Ze spółek

Maciej Zbiejcik, Tadeusz Stasiuk
01-02-2002, 00:00

APATOR. Spółka nabyła na sesji giełdowej 30 stycznia 11 234 własnych akcji w celu ich umorzenia. W sumie emitent posiada 159 380 własnych akcji Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,10 zł. Stanowią one 5,70 proc. kapitału zakładowego i 2,91 proc. głosów na WZA.

ATLANTIS. Zarząd spółki zależnej Atlantis- Budownictwo Sp. z o.o. złożył do sądu wniosek o upadłość spółki.

BIG BG. Od dnia 16 do 28 stycznia BET Trading, podmiot zależny od banku, zbyła łącznie 92 005 sztuk akcji Espebepe. Po dokonaniu tej transakcji BET posiada 251 478 sztuk akcji Espebepe, co stanowi 5,85 proc. kapitału zakładowego i 5,63 proc. ogólnej liczby głosów na WZA spółki. Natomiast Grupa BIG BG posiada 559 052 sztuk akcji Espebepe, dających 13 proc. kapitału zakładowego i 12,51proc. ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

CERSANIT. Rada nadzorcza spółki zaakceptowała propozycję zarządu dotyczącą budowy fabryki kabin prysznicowych, brodzików i wanien akrylowych. Inwestycja, której łączny koszt wyniesie ok. 15 mln zł zostanie zlokalizowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Starachowicach i będzie realizowana przez zależną spółkę celową - Cersanit II. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na styczeń 2003 r.

GANT. Emitent sprzedała spółce Gant 74 działkę w Częstochowie o wartości 1,4 mln zł. Transakcja została przeprowadzona w ramach porządkowania grupy kapitałowej. Zysk netto z transakcji nie będzie miał istotnego wpływu na osiągane wyniki finansowe Ganta.

GETIN. Spółka nabyła od BRE Banku 45 obligacji wyemitowanych przez Europejski Fundusz Leasingowy o wartości nominalnej 100 tys. zł każda. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 30.04.2002 r. Obligacje zostały przez spółkę nabyte za łączną kwotę 4 379 872,50 zł. Obligacje zostały nabyte ze środków własnych. Nabycie obligacji jest krótkoterminową inwestycją w papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, będącą jednym z elementów polityki finansowej spółki.

LTL. WZA spółki powołało Dariusza Berenta na stanowisko prezesa zarządu.

MCI. Emitent dokonało warunkowego zakupu 287 500 akcji spółki zależnej Bankier.pl. Akcje te stanowią 20,72 proc. kapitału zakładowego. 197,5 tys. akcji zostanie nabytych od Macieja Jarzębowskiego, zaś 90 tys. akcji od Jakuba Sitarza. Cenę jednej akcji w obydwu transakcjach ustalono na poziomie 3,50 zł. Dzięki tej transakcji MCI Management wejdzie w posiadanie 80 proc. w kapitale zakładowym Bankier.pl.

RELPOL. Emitent zawarł z BRE Bankiem kontrakty forward na sprzedaż w XI i XII 2002 r. 400 tys. USD.

STALPROFIL. Emitent zawarł z Kredyt Bankiem umowę o kredyt obrotowy w kwocie 13 mln zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maciej Zbiejcik, Tadeusz Stasiuk

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu