Ze spółek

Artur Szymański
22-02-2002, 00:00

ELEKTRIM KABLE. Emitent przedłużył umowę kredytową z Bankiem Handlowym o kredyt na 32 mln zł. Termin spłaty pożyczki ustalono na19 marca 2002 r.

INSTALEXPORT. Przedsiębiorstwo zawarło umowę z firmą Heitkamp GmbH. Z tytułu umowy Instalexportowi przysługuje wynagrodzenie wysokości 5,28 mln zł. Wartość kontraktu przekracza 10 proc. kapitałów własnych emitenta.

IZOLACJA. Zarząd spółki wystąpił do GPW z wnioskiem o zmianę nazwy w notowaniach na Icopal oraz nazwy skróconej na ICP.

KGHM. Kombinat otrzymał podpisane i zaakceptowane zmiany w umowie z 21 grudnia 2000 r. na kredyt w wysokości 200 mln USD zorganizowany przez ABN Amro Bank NV i Citibank NA. Marża kredytu została zmieniona z 0,75 proc. na 1,5 proc. Ponadto dodano dwa paragrafy. Pierwszy z nich mówi, że w przypadku sprzedaży akcji Polkomtela, kwota przychodu zostanie przeznaczona na niezwłoczną proporcjonalną spłatę przed terminem wszystkich pozostałych transz. Natomiast drugi paragraf stwierdza, że spółka nie wypłaci dywidendy, ani nie dokona jakichkolwiek innych wpłat na rzecz swoich akcjonariuszy (dotyczy 2001 r.). Prowizja od zmiany umowy kredytowej wynosi 300 tys. USD.

MPEC. Do publicznego obrotu zostało wprowadzonych do 6,8 mln akcji serii D. Prospekt emisyjny zostanie udostępniony do publicznej wiadomości 25 lutego 2002 r.

ODLEWNIE. Sąd rejonowy w Kielcach wpisał do rejestru połączenie emitenta z firmą Centrum Obrotu Towarowego z siedzibą w Starachowicach poprzez przejęcie całego jej majątku przez Odlewnie.

OKOCIM. Rada nadzorcza odwołała Thomasa Kolaję ze stanowiska wiceprezesa ds. organizacyjnych.

ORFE. Spółka zależna Cefarm Śląski kupując 40 udziałów w firmie Farmavit za kwotę 546,35 tys. zł stała się jej 100-proc. udziałowcem. Jednocześnie pomiędzy spółką Cefarm Śląski a jednym z udziałowców Farmavitu została zawarta umowa sprzedaży wierzytelności za łączną kwotę 1,95 mln zł.

STALEXPORT. Rada nadzorcza zgodziła się na zwolnienie kolejnych 50 osób w spółce do końca 2002 r. Niedawno zatrudnienie w Stalexporcie zmniejszyło się z ponad 400 do 228 osób. Rada poparła również projekt uchwały na zwołane na 7 marca NWZA spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 10 do 2 zł.

SWARZĘDZ. Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych kupiło 4300 akcji emitenta, z czego 301 walorów po cenie 2,33 zł, 2000 papierów po 2,31 zł i 1999 akcji po 2,39 zł za sztukę. Łącznie TIK posiada 2,68 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA Swarzędza.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Artur Szymański

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy