Ze spółek

Artur Szymański
27-02-2002, 00:00

ANIMEX. W KPWiG został złożony wniosek o wyrażenie zgody na przekształcenie Animeksu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

BEST. Zarząd podjął uchwałę w sprawie obniżenia o 6,04 mln zł rezerw na ryzyko związane z wykupem kredytów udzielanych za pośrednictwem spółki.

CENTROZAP. Kwota zobowiązania Centrozapu wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu poręczenia pożyczki udzielonej Kombinatowi Koksowniczemu Zabrze zmniejszyła się o 6,6 mln zł. W związku z umorzeniem zobowiązania, Centrozap rozwiąże rezerwę na należności, a wynik finansowy za 2001 r. emitenta ulegnie zwiększeniu o kwotę 3,96 mln zł.

COMPUTERLAND. Zarząd KDPW postanowił dokonać w dniu 1 marca 2002 roku asymilacji 10 565 akcji spółki z ponad 6,36 mln pozostałych papierów.

EXBUD SKANSKA. Skanska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objęła emisję obligacji o cenie emisyjnej 50 mln zł. Wykup papierów i wypłata odsetek nastąpi 25 kwietnia 2002 r. Zobowiązania spółki na koniec 2001 r. wynosiły 516 mln zł. Wysokość ta nie ulegnie istotnej zmianie do czasu całkowitego wykupu obligacji.

INSTALEXPORT. Spółka zależna Budopol Bydgoszcz podpisała z Black, Red, White umowę na wykonanie modernizacji pawilonu meblowego z hurtownią w Bydgoszczy w terminie do 15 maja 2002 r. Z tytułu umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1,66 mln zł. Wartość ta przekracza 10 proc. kapitałów własnych Instal- exportu.

INSTAL-LUBLIN. W związku z koniecznością obniżenia kosztów działalności, zwiększenia efektywności oraz dostosowania świadczonych usług do wymagań rynku w zakresie produkcji budowlano-montażowej oraz wzmocnienie konkurencyjności spółki, zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu w I półroczu 2002 r. zwolnienia grupowego około 100 pracowników spółki, czyli 20 proc. ogółu zatrudnionych.

STALPRODUKT. Zarząd powziął informację o podpisaniu dwóch kontraktów z niemiecką grupą Tessag na dostawy blach transformatorowych. Łączna wartość umów wynosi 25,06 mln zł.

SWARZĘDZ. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę na emisję obligacji zamiennych serii A, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji. Swarzędz wyemituje do 150 obligacji zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na restrukturyzację sposobu finansowania działalności.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Artur Szymański

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu