Amica Wronki <AMIW.WA> Treść projektu uchwał na NWZA

Vistula Spółka Akcyjna
opublikowano: 06-08-2002, 17:27

TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁ NA NWZA

Raport bieżący nr 16/2002

Zarząd Spółki Akcyjnej Amica Wronki SA niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Amica Wronki S.A.:

Uchwała nr 2 (PROJEKT) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amica Wronki S.A. z dnia 14 sierpnia 2002 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Amica Wronki S.A. na wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki Amica Sport Sportowa Spółka Akcyjna wkładów w postaci nieruchomości, uchwala co następuje:

I. Wyraża się zgodę na wniesienie do Spółki Amica Sport Sportowa Spółka Akcyjna w zamian za akcje wydawane w ramach podwyższenia kapitału akcyjnego AMICA Sport Sportowa Spółka Akcyjna:

1. Prawa własności nieruchomości, zabudowanej, położonej we Wronkach przy ul. Leśnej 15a., opisanej jako działki. 417, 2953, 2954 o pow. 5.31.27 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział Zamiejscowy w Czarnkowie KW 24993. Na nieruchomości znajdują się boiska oraz budynki i inne budowle związane z działalnością sportową Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Klub Sportowy Amica Wronki".

2. Prawa własności nieruchomości, zabudowanej murowanym domem mieszkalnym, opisanej jako działki o numerach 2133 oraz 2136, o łącznym obszarze 0,2314 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 7529.

3. Odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej 84,36 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 270009, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 1/28 części we wspólnych częściach nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 26346.

4. Odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej 62,76 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 25400, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 1/31 we wspólnych częściach nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 24855.

5. Odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej 36,21 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 25405, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 1/54 we wspólnych częściach nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 24855.

6. Odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej 29,35 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 25404, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 1/67 we wspólnych częściach nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 24855.

7. Odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej 36,21 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 25408, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 1/54 we wspólnych częściach nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 24855.

8. Odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej 29,35 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 25401, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 1/67 we wspólnych częściach nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 24855.

9. Odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej 36,21 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 25406, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 1/54 we wspólnych częściach nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 24855.

10. Odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej 29,35 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 25402, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 1/67 we wspólnych częściach nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 24855.

11. Odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej 36,21 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 25407, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 1/54 we wspólnych częściach nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 24855.

12. Odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej 47,28 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 27331, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 232/10000 we wspólnych częściach nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 27256.

13. Odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej 86,76 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 27257, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 426/10000 we wspólnych częściach nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 27256.

14. Odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej 50,20 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 27334, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 247/10000 we wspólnych częściach nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 27256.

15. Odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej 47,28 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 27333, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 232/10000 we wspólnych częściach nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 27256.

16. Odrębnej własności lokalu, o powierzchni użytkowej 50,20 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW nr 27334, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 247/10000 we wspólnych częściach nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance - Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 27256.

17. Prawa wieczystego użytkowania działki gruntu numer 3000 / 57 o obszarze 0,00 19 ha oraz prawa własności garażu o powierzchni 15,64 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 29187. Na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego w/w nieruchomości ustanowiono służebność drogi koniecznej na działce o numerze ewidencyjnym 3000/86.

18. Prawa wieczystego użytkowania działki gruntu numer 3000 / 58 o obszarze 0,00 19 ha oraz prawa własności garażu o powierzchni 15,64 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 29244. Na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego w/w nieruchomości ustanowiono służebność drogi koniecznej na działce o numerze ewidencyjnym 3000/86.

19. Prawa wieczystego użytkowania działki gruntu numer 3000 / 55 o obszarze 0,00 20 ha oraz prawa własności garażu o powierzchni 15,64 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 29185. Na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego w/w nieruchomości ustanowiono służebność drogi koniecznej na działce o numerze ewidencyjnym 3000/86.

20. Prawa wieczystego użytkowania działki gruntu numer 3000 / 62 o obszarze 0,00 19 ha oraz prawa własności garażu o powierzchni 15,64 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 29246. Na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego w/w nieruchomości ustanowiono służebność drogi koniecznej na działce o numerze ewidencyjnym 3000/86.

21. Prawa wieczystego użytkowania działki gruntu numer 3000 / 59 o obszarze 0,00 19 ha oraz prawa własności garażu o powierzchni 15,64 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 29243. Na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego w/w nieruchomości ustanowiono służebność drogi koniecznej na działce o numerze ewidencyjnym 3000/86.

22. Prawa wieczystego użytkowania działki gruntu numer 3000 / 64 o obszarze 0,00 19 ha oraz prawa własności garażu o powierzchni 15,64 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 29241. Na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego w/w nieruchomości ustanowiono służebność drogi koniecznej na działce o numerze ewidencyjnym 3000/86.

23. Prawa wieczystego użytkowania działki gruntu numer 3000 / 57 o obszarze 0,00 19 ha oraz prawa własności garażu o powierzchni 15,64 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 29242. Na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego w/w nieruchomości ustanowiono służebność drogi koniecznej na działce o numerze ewidencyjnym 3000/86.

24. Prawa wieczystego użytkowania działki gruntu numer 3000 / 61 o obszarze 0,00 19 ha oraz prawa własności garażu o powierzchni 15,64 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 29245. Na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego w/w nieruchomości ustanowiono służebność drogi koniecznej na działce o numerze ewidencyjnym 3000/86.

25. Prawa wieczystego użytkowania działki gruntu numer 3000 / 60 o obszarze 0,00 19 ha oraz prawa własności garażu o powierzchni 15,64 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 29240. Na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego w/w nieruchomości ustanowiono służebność drogi koniecznej na działce o numerze ewidencyjnym 3000/86.

26. Prawa wieczystego użytkowania działki gruntu numer 3000 / 63 o obszarze 0,00 19 ha oraz prawa własności garażu o powierzchni 15,64 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi KW 29186. Na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego w/w nieruchomości ustanowiono służebność drogi koniecznej na działce o numerze ewidencyjnym 3000/86.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Data sporządzenia raportu: 06-08-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Vistula Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Amica Wronki &lt;AMIW.WA> Treść projektu uchwał na NWZA