Banki zatroskane o pupila OFE

opublikowano: 24-04-2019, 07:37

Siedem banków przedstawiło Elektrobudowie projekt umowy w sprawie finansowania działalności spółki, w którym określono model finansowania firmy i zasady udostępniania produktów, w szczególności limitów kredytowych i limitów sum gwarancyjnych do lipca 019 r

Intencją instytucji finansujących jest również dołączenie do umowy zakładów ubezpieczeń współpracujących z Emitentem.

"Spółka zastrzega, że do chwili obecnej nie brała udziału w sporządzaniu treści Projektu Umowy, niniejszym rozpoczyna jego szczegółową analizę, w związku z czym należy mieć na uwadze, iż projekt Umowy może mieć charakter nieostateczny" - podała Elektrobudowa.

Rozmowy o modelu finansowania prowadzone są w związku z obniżeniem przez banki dostępnych limitów kredytowych i gwarancyjnych, co spowodowane było dokonaną przez te instytucje oceną ryzyka kredytowego w związku z pogorszeniem niektórych wskaźników finansowych spółki.

"Wpływ na to miały w głównej mierze wpływ miały śródroczne wyniki finansowe 2018 roku, w tym, nie ograniczając się do nich, przedłużająca się budowa instalacji Metatezy i rezerwy z nią związane, pomniejszenie środków finansowych w związku wypłatą dywidendy oraz zmniejszenie prognozy wyników finansowych, o czym Spółka informowała odpowiednio odrębnymi raportami bieżącymi oraz okresowymi" - podała Elektrobudowa.

Zamiarem zarządu jest możliwie szybkie zawarcie z instytucjami finansującymi docelowej, długoterminowej umowy (lub odpowiednio szeregu umów), której przedmiotem będzie "uzgodnienie pomiędzy stronami warunków udostępniania produktów finansowych na satysfakcjonującym poziomie, umożliwiającym pozyskanie dodatkowego kapitału obrotowego oraz instrumentów gwarancyjnych wymaganych z punktu widzenia bieżącej działalności spółki, jej rozwoju w tym możliwości pozyskiwania oraz obsługi kolejnych zamówień i kontraktów w przyszłości".

Banki w ramach projektu umowy proponują, by doszło do dokapitalizowania spółki np. poprzez emisję akcji lub udostępnienie pożyczki podporządkowanej.

"W ocenie Spółki w zaproponowanym przez Instytucje Finansujące do lipca br. modelu finansowania, o ile nie istnieje zagrożenie możliwości realizacji istniejących kontraktów oraz regulowania zobowiązań, to w sposób istotny proponowane zapisy ograniczają możliwość dynamicznego budowania nowego portfela zamówień z uwagi na ograniczoną wielkość kapitału obrotowego oraz nieodnawialny charakter linii gwarancyjnych. Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki dokładał będzie starań w celu wprowadzenia do modelu rozwiązań korzystnych dla Spółki, w tym m.in. wprowadzenia odnawialnego charakteru linii gwarancyjnych oraz jak najszybszego wypracowania modelu finansowania docelowego, w którym tego typu bariery rozwoju zostaną zniesione" - podała Elektrobudowa.

W akcjonariacie Elektrobudowy dominują otwarte fundusze emerytalne. W rok kurs akcji spadł o 71,7 proc., a kapitalizacja skurczyła się do 127 mln zł.

65937540-8c2f-11e9-bc42-526af7764f64
Nieruchomości
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
Nieruchomości
autor: Dominika Masajło, Paweł Berłowski
Wysyłany raz w tygodniu
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu