Dlaczego brakuje liderów, którzy naprawdę doceniają?

Partnerem publikacji jest Sodexo
opublikowano: 14-03-2023, 09:53
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Zbyt zajęci, zabiegani, w stresie, krytycznie nastawieni, skoncentrowani głównie na wynikach. Wielu menedżerów traci z pola widzenia to, co pozytywne, dostrzegając przede wszystkim słabe punkty. Stąd już prosta droga do braku doceniania. Jak wynika z badań Sodexo, zaledwie 16% pracujących często słyszy podziękowania od przełożonych. Tymczasem prawdziwy lider potrafi wykorzystać każdą okazję, by wyrazić wdzięczność. Zbliżające się święta to doskonały pretekst do autorefleksji i zrobienia pierwszego kroku w stronę zmiany, zwłaszcza że pracownicy wprost przyznają, że szczególnie w tym czasie potrzebują wsparcia emocjonalnego i finansowego.

Co sprawia, że docenianie bywa trudną sztuką w kręgach menedżerskich? Decyduje o tym co najmniej kilka czynników, które wiążą się zarówno z kulturą organizacji, panującymi zwyczajami i atmosferą w firmie, jak i osobowością i kompetencjami samego lidera. Współczesne czasy stanowią wyzwanie pod tym względem i wymagają uważnego spojrzenia na postawy liderów również w kontekście umiejętności związanych z komunikacją i inteligencją emocjonalną. To coś, na co zwracają uwagę szczególnie młodsze pokolenia pracowników.

Kogo potrzebują pracownicy?

Zdaniem pracowników, prawdziwy lider dostrzega ich mocne strony, proaktywność, starania i dążenie do celu. Docenia nie tylko wielkie sukcesy, ale również mniejsze osiągnięcia i codzienne zaangażowanie. Nie tylko realizację zadań i wyniki, lecz także zwyczajne, ludzkie gesty życzliwości, postawę wobec innych współpracowników. W odpowiedzi uruchamia to w pracowniku całą gamę pozytywnych emocji: poczucie bycia szanowanym, ważnym, zauważonym. Fakt bycia docenianym dodaje energii, wpływa na samopoczucie, może podnosić poziom optymizmu, co finalnie przekłada się na motywację oraz satysfakcję z wykonywanej pracy i miejsca zatrudnienia.

Realne straty dla firmy, czyli gdy ludzie odchodzą od szefa

Co się dzieje, gdy doceniania brakuje? Kolejna paleta emocji i wrażeń, tym razem mniej przyjemnych: zniechęcenie, rozczarowanie, ciche i stopniowe wycofywanie się z życia organizacji, które widoczne jest w takich zjawiskach jak Quiet Quitting i Great Resignation. Lider, który nie wspiera motywacji wewnętrznej pracowników, a stosuje system kar i nagród, negatywnie wpływa na nastroje zatrudnionych. Obniżona efektywność, spadki zaangażowania, rotacja w firmie - to realne straty generowane przez przełożonych, którym brakuje kompetencji liderskich. Lider odpowiada za 70% zmian w zaangażowaniu pracowników*. Dobre relacje mają kluczowe znaczenie dla zatrzymania talentów w organizacji. 58% pracowników przyznaje, że same premie i nagrody nie motywują ich do pozostania w miejscu pracy**. W polskich firmach wciąż nie docenia się… mocy doceniania jako naturalnego sposobu budowania dobrych relacji i motywacji w zespołach. To umiejętność, która służy wszystkim - zarówno w wymiarze psychologicznym, jak i finansowym, ponieważ zmotywowani pracownicy, pod przywództwem dojrzałego, odpowiedzialnego lidera, są efektywni i lojalni, co finalnie wpływa na wyniki biznesowe organizacji.

Liderze, odkryj super moc słowa “dziękuję”!

Zarówno w korporacjach, jak i w małych firmach jest przestrzeń na docenianie – trzeba ją tylko dostrzec! W niewielkich przedsiębiorstwach warto wręcz wykorzystać ich specyfikę oraz kameralną atmosferę, by częściej ze sobą rozmawiać. Wyrażanie wdzięczności i uznania polega przede wszystkim na tym, by pamiętać na co dzień o takich prostych, lecz ważnych gestach jak podziękowanie i dostrzeżenie tego, co pozytywne.

- Z badań pracowników w Polsce jasno wynika, że tylko w niektórych firmach praktykowana jest kultura doceniania - aż 16% zatrudnionych nigdy nie usłyszało „dziękuję”, 34% - od czasu do czasu, a tylko 16% często słyszy podziękowania od przełożonego. Warto zatem zwrócić większą uwagę na aspekty, które są istotne dla pracowników i z większą uważnością odpowiadać na ich potrzeby. Docenianie stanowi jeden z kluczowych elementów zarządzania; rozumiane w sposób holistyczny, jako połączenie wsparcia emocjonalnego z finansowym, pozytywnie oddziałuje na motywację i zaangażowanie zatrudnionych. W Sodexo cały czas rozwijamy świadomość liderów, że to właśnie ich postawa może mieć decydujący wpływ na zdolność budowania przewagi konkurencyjnej organizacji. Wartością naszej firmy są ludzie i to od nas - liderów zależy, czy będziemy potrafili utrzymać zaangażowanie i retencję w zespołach - mówi Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Wspólne i indywidualne sukcesy, podsumowania podejmowanych działań czy zrealizowanych projektów, osiągnięcie założonych celów, pozyskanie nowych klientów, współpraca w kryzysowych momentach i fakt, że można liczyć na siebie nawzajem – to tylko niektóre z wielu momentów wartych dostrzeżenia i głośnego docenienia. - Warto pamiętać, że docenianie to też otwartość na pomysły i potrzeby pracowników, wsłuchanie się w ich głosy, transparentna komunikacja, konstruktywne wnioski i cenne uwagi, które pomogą pracownikom działać lepiej i efektywniej, a nie będą umniejszać ich poczuciu własnej wartości - mówi Katarzyna Turska, dyrektor HR w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. Udzielając informacji zwrotnej, należy zadbać o merytoryczny przekaz, ważne, aby intencją rozmowy było wsparcie pracownika, dzięki któremu będzie wiedział, co warto zmienić na lepsze. Docenianie polega także na tworzeniu poczucia bezpieczeństwa – dzięki temu pracownicy mogą czuć się naturalnie, być sobą i wiedzieć, że w firmie jest przestrzeń także na zadawanie pytań, na potknięcia i na błędy, na proszenie o pomoc. Docenianie przejawia się też w oferowaniu narzędzi i rozwiązań, które pomagają pracownikowi również w wymiarze finansowym. Aż 73% respondentów uważa, że pracodawca powinien wspierać ich w trudnych sytuacjach. Taką funkcję spełniają dopasowane świadczenia pozapłacowe, które wzmacniają siłę nabywczą pracownika. Dla przykładu: 80% badanych chciałoby otrzymywać dofinansowanie posiłków – tego rodzaju benefit może być świetnym sposobem na docenienie zaangażowania zatrudnionych (więcej na ten temat w raporcie „Bez zadyszki).

Emocjonalnie i finansowo - sprawdzony sposób na wsparcie pracowników

W ciągu roku jest wiele okazji, by podziękować pracownikom, np. w ramach firmowych wydarzeń czy w okresie przedświątecznym. Warto wówczas połączyć wsparcie emocjonalne (spotkania, rozmowy, uścisk dłoni, uśmiech, słowo „dziękuję”) ze wsparciem finansowym, ponieważ takie momenty w roku, jak np. Święta Wielkanocne, wiążą się z dodatkowymi wydatkami dla pracowników. Aż 66% zatrudnionych oczekuje, że benefit, który otrzymują od pracodawcy, będzie wspierał domowy budżet. Sprawdzonym i najlepszym prezentem jest w takich sytuacjach karta podarunkowa, zasilona dowolną kwotą. Korzystając z Karty Podarunkowej Sodexo, pracownik może wzmocnić domowy budżet i przeznaczyć ją na codzienne wydatki, ale może też kupić prezenty – dla samego siebie lub dla kogoś bliskiego. Zyskuje dostęp do unikalnych i licznych promocji oraz specjalnych ofert, dzięki którym może otrzymać rabat na zakupy w takich sklepach jak np. Biedronka, Hebe, Adidas, Philips, Auchan i wiele innych. Dostępne promocje nie tylko zwiększają siłę nabywczą Karty Podarunkowej, ale też wyróżniają to rozwiązanie na rynku. Co więcej, świadczenie jest dopasowane do potrzeb różnorodnych grup pracowniczych, modeli pracy i preferencji zakupowych, dzięki czemu pracownicy mają do wyboru kartę w wersji klasycznej, zbliżeniowej lub wirtualnej. Z perspektywy pracodawcy to idealny sposób, by powiedzieć dziękuję i docenić zatrudnionych. Dodatkowo, takie rozwiązanie ma też zalety finansowe i pozwala na oszczędności – Karta Podarunkowa, finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jako świadczenie pieniężne jest zwolniona z podatku dochodowego do kwoty 2000 zł na pracownika w roku podatkowym. Pracodawca nie jest też obciążony kwestiami logistycznymi i organizacyjnymi – cały proces zamówienia i dostawy przebiega bardzo szybko i sprawnie. Dla liderów to doskonałe narzędzie, by podarować upominek, wyrazić swoją wdzięczność i stworzyć okazję do rozmowy, czego nie uzyska się poprzez bezosobowy przelew. Świadczą o tym liczby: aż 80% badanych pracowników wskazuje kartę Sodexo jako najlepszą formę docenienia przez pracodawcę***. Warto jednak pamiętać, że taki rodzaj doceniania nie powinien być postrzegany przez liderów jako transakcja czy usprawiedliwienie dla samego siebie, lecz jako dodatkowy gest wzmacniający relacje pielęgnowane na co dzień.

Jak zadbać o to, by było więcej doceniających liderów?

Oto kilka przykładowych aspektów, o które warto zatroszczyć się w organizacji, aby zwiększyć poziom profesjonalnego leadershipu, nastawionego na relacje, wsparcie i docenianie:

Dobrze zaplanowany i przygotowany proces rekrutacyjny liderów - zwracanie uwagi podczas rekrutacji na wielowymiarowy obraz kompetencji kandydatów na stanowiska kierownicze. Weryfikowanie nie tylko przygotowania merytorycznego, ale też kompetencji miękkich w zakresie komunikacji z różnorodnym zespołem, odwagi, zaangażowania, udzielania feedbacku, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, dobrych praktyk związanych z docenianiem, wspieraniem rozwoju pracowników i wzmacnianiem ich potencjału. W małych firmach na stanowisko menedżerskie często awansowane są osoby z zespołu, które wcześniej nie miały doświadczeń liderskich. To ważne, by już na starcie, w nowej roli otrzymały odpowiednie narzędzia szkoleniowe, dzięki którym nauczą się i rozwiną asertywność, umiejętność komunikacji, zarządzania i delegowania, bez faworyzowania wybranych współpracowników.

Programy rozwojowe, wsparcie mentorów, coaching, dedykowane szkolenia, shadow mentoring – to cenne rozwiązania, które pomogą liderom stale się rozwijać, odkrywać swoje mocne i słabsze strony oraz budować samoświadomość i autorefleksję. W firmach, w których nie ma działów HR czy funkcji HR Business Partnera, szkolenia lub konsultacje z zewnętrznymi ekspertami mogą stanowić ogromne wsparcie dla menedżerów.

Regularne badanie satysfakcji pracowników pozwoli zaobserwować panujące nastroje i dowiedzieć się, czego potrzebują zatrudnieni, również w kontekście relacji na linii przełożony – zespół. Z kolei badania wśród samych liderów będą źródłem informacji na temat tego, jak jeszcze bardziej zaangażować menedżerów w kształtowanie kultury organizacji, jakich narzędzi im dostarczyć, by lepiej wywiązywali się ze swojej roli, a także co pomoże zwiększyć ich komfort pracy, motywację, zadowolenie.

Docenianie liderów, gdyż spoczywa na nich bardzo duża odpowiedzialność, muszą działać w warunkach stresu, pod presją czasu, w stale zmieniającej się rzeczywistości. To ważne, by wzmacniać ich poczucie własnej wartości, doceniać efekty pracy i podejmowaną pracę nad samym sobą, nad relacjami i realizacją różnorodnych celów. Od pracodawcy, właściciela firmy w znacznym stopniu zależy to, czy osoby na stanowiskach zarządczych będą się czuły doceniane i zrozumiane.

Aż 81% pracujących uważa, że docenianie jest kluczowym elementem budowania pozytywnej kultury. Na drugim miejscu znalazły się relacje budowane na zaufaniu i bezpieczeństwie (63%). Dobry lider nie pominie okazji do doceniania. Warto więc szukać okazji, ale też samemu je tworzyć - finalnie czerpią z tego wszyscy: i pracownicy, i organizacja.

Chcesz już dziś docenić swoich pracowników? Sprawdź skuteczne rozwiązania: twoje.sodexo.pl/wielkanocneprezenty

* Gallup Raport, Transforming Workplaces Through Recognition

** Raport HR Gamma, Nowy nieuporządkowany świat 2022

*** Badanie Potrzeby pracowników 2021, zrealizowane na zlecenie Sodexo

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane