Eksperci oczekują dalszych podwyżek stóp

Rafał Lerski, CFA, doradca inwestycyjny, analityk Expandera
opublikowano: 01-02-2011, 10:59

Pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych wywołane wzrostem ryzyka geopolitycznego nie pozostało bez wpływu na  wartość indeksu IKEF, który spadł do poziomu 12 punktów. Nadal jednak wśród polskich ekspertów finansowych przewagę nad pesymistami utrzymują optymiści. Jednak zdecydowana większość spodziewa się po prostu utrzymywania kondycji gospodarki naszego kraju na niezmienionym poziomie.

Trudno przewidzieć końcowy rezultat trwających zamieszek w Egipcie, jednak istnieje możliwość, że przyczynią się one do dalszej destabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. To w rezultacie mogłoby wpłynąć na silny wzrost cen ropy i przyczynić się do pogorszenia koniunktury gospodarczej w skali całego globu. Oczywiście istnieje też pewna szansa, że wszystko skończy się zachowaniem obecnego status quo lub nawet wzmocnieniem wpływów Zachodu w tym regionie. Niemniej jednak wzrost ryzyka geopolitycznego wyraźnie przekłada się na gorsze nastroje inwestorów i analityków. Odbija się to w cenach papierów wartościowych i kursach walut. Odbiło się także i w obliczanym przez firmę Expander wskaźniku badającym postrzeganie krajowej sytuacji gospodarczej przez ekspertów pracujących w polskich instytucjach finansowych.

O ile odsetek ankietowanych dobrze oceniających obecną kondycję Polskiej gospodarki pozostał na niemal niezmienionym poziomie, to zdecydowanie zmniejszył się udział respondentów, którzy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy spodziewają się dalszej poprawy koniunktury (spadek z 40,2% w ubiegłym miesiącu do 27,2%). Większość z tych, którzy nie oczekują już kontynuacji polepszania się sytuacji gospodarczej powiększyła grono osób nastawionych neutralnie do najbliższej przyszłości. 57,6% nie spodziewa się zmian w porównaniu od obecnej sytuacji, która przez niemal 98% respondentów oceniana jest co najmniej neutralnie. Tylko 15,2% oczekuje pogorszenia koniunktury (wzrost 3,5 p.proc w stosunku do poprzedniego miesiąca). W rezultacie tych mian indeks IKEF spadł z 28,4 do 12 punktów. Dodatnia wartość oznacza jednak, że nadal wśród ekspertów finansowych przeważają optymiści.

Ostatni wzrost wskaźników inflacji, szczególnie skokowa zwyżka inflacji bazowej w grudniu, miał z pewnością wpływ na to, że dalszego wzrostu cen spodziewa się rekordowy, w historii publikacji wskaźnika IKEF, odsetek ankietowanych finansistów. Styczniowa podwyżka stóp procentowych oraz towarzyszący jej, dosyć wyraźny przekaz wskazujący na możliwość kolejnych ruchów, przekonał także największy jak dotąd odsetek respondentów, że polityka pieniężna będzie dalej zaostrzana. Wzrostu inflacji w okresie najbliższych sześciu miesięcy i kontynuacji działań RPP zmierzających do zmniejszenia podaży pieniądza w gospodarce spodziewa się ponad 85% ankietowanych ekspertów. Warto przy tym zauważyć, że wyraźny trend wzrostowy odsetka przewidujących zacieśnianie polityki pieniężnej miał miejsce już w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, a w październiku ubiegłego roku przekroczył poziom 75%.


 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Rafał Lerski, CFA, doradca inwestycyjny, analityk Expandera

Polecane