EMAX SA Umowa zakupu akcji Max Elektronik S.A.

Centrozap Spółka Akcyjna
05-11-2002, 17:57

UMOWA ZAKUPU AKCJI MAX ELEKTRONIK S.A.

Raport bieżący 29/2002

Zarząd Emax S.A. informuje, iż w wyniku wykonania umowy sprzedaży z dnia 22 maja 2000 roku zawartej pomiędzy Emax S.A. a Piotrem Gwizdem zamieszkałym w Świebodzinie, przy udziale spółki Max Elektronik S.A. z siedzibą w Zielonej Górze oraz trzech osób fizycznych, na mocy której Emax S.A. objął 51% w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA spółki Max Elektronik S.A., dnia 4 listopada 2002 roku podpisał z Piotrem Gwizdem umowę nabycia dodatkowych 1 103 875 akcji na okaziciela serii A spółki Max Elektronik S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących 36,5% kapitału zakładowego oraz głosów na WZA spółki.

Nabycie akcji spółki Max Elektronik S.A. ma charakter inwestycji długoterminowej. W wyniku transakcji Emax S.A. zwiększy swój udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA Spółki z posiadanych dotychczas 51% do 87,5%.

Cena sprzedaży akcji wynosi 13 224 tys. zł. i została rozłożona na 13 rat płatnych w odstępach miesięcznych począwszy od dnia 31 grudnia 2002 roku, przy czym własność akcji przejdzie na nabywcę w momencie zapłaty pierwszej raty ceny. Płatności poszczególnych rat finansowane będą z bieżących zysków wypracowywanych przez Emax S.A. oraz z kapitałów zewnętrznych. Zgodnie z postanowieniami umowy, wraz z płatnością każdej raty, Emax S.A. będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych od wartości ceny sprzedaży pomniejszonej o zapłacone raty. Zabezpieczenie zapłaty ceny sprzedaży stanowią weksle własne Emax S.A. poręczone przez podmiot dominujący BB Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz jego głównych udziałowców.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emax S.A. oraz osobami go zarządzającymi lub nadzorującymi a Piotrem Gwizdem.

Kryterium uznania nabywanych aktywów za znacznej wartości jest fakt, iż stanowią więcej niż 20% kapitału zakładowego Max Elektronik S.A.

Data sporządzenia raportu: 05-11-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Centrozap Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / EMAX SA Umowa zakupu akcji Max Elektronik S.A.