Hutnictwo ma ustawę restrukturyzacyjną

Maria Trepińska
opublikowano: 27-08-2001, 00:00

Hutnictwo ma ustawę restrukturyzacyjną

Po kilku miesiącach oczekiwania branża hutnicza ma wreszcie ustawę restrukturyzacyjną. W piątek Sejm uchwalił ostateczną wersję dokumentu dotyczącego reformy branży. Wcześniej kilka poprawek zgłosił Senat i zostały one uwzględnione. Najistotniejsza dotyczyła przesunięcia terminu objęcia redukcją zobowiązań branży.

Ustawa dotycząca restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali została ostatecznie przyjęta przez Sejm. Teraz potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta RP, który na jej przyjęcie ma 21 dni. Następnie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wejdzie ona w życie, ale część zapisów będzie obowiązywała dopiero od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. Chodzi tutaj m.in. o zasady finansowania restrukturyzacji zatrudnienia, w przypadku utworzenia koncernu Polskie Huty Stali.

Sejm uwzględnił poprawki Senatu, dotyczące przesunięcia terminu objęcia restrukturyzacją zobowiązań branży, naliczonych do końca kwartału poprzedzającego wejście w życie ustawy. W praktyce oznacza to, że restrukturyzacją finansową objęte będą zobowiązania hut na dzień 30 czerwca 2001 r., a nie jak wcześniej zakładano — na 1 stycznia 2001 r.

Naprawa finansów

Na koniec 2000 r. długi hut wynosiły 8,6 mld zł, z czego aż 7 mld zł — krótkoterminowe. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług sięgały 3,8 mld zł.

Restrukturyzacji finansowej mają podlegać zobowiązania pieniężne hut wraz z odsetkami wobec budżetu (z wyłączeniem zobowiązań pieniężnych z tytułu podatku dochodowego), funduszu pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gmin (z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie wymogów ekologicznych). Ustawa jednoznacznie określa, że termin spłaty zobowiązań głównych i odsetek zostaje odroczony do 31 grudnia 2005 r.

Od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2010 r. ma nastąpić spłata zobowiązań głównych oraz odsetek w terminach: od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. — 20 proc. kwoty zobowiązań w 24 równych miesięcznych ratach, natomiast od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. huty mają spłacać 80 proc. kwoty zobowiązań w 36 równych ratach.

W przypadku czterech hut: Katowice, Sendzimir, Cedler i Florian, jeśli zostaną one połączone w spółkę Polskie Huty Stali, to zaspokojenie wierzycieli może nastąpić w drodze podwyższenia kapitału zakładowego PHS. Akcje nowej emisji może objąć Agencja Rozwoju Przemysłu, która spłaci długi zakładów stalowych w zamian za przejęte mienie.

ARP wesprze

Zdaniem Edwarda Nowaka, wiceministra gospodarki odpowiedzialnego za hutnictwo, największym problemem branży są zobowiązania wobec PKP, które wynoszą ponad 0,5 mld zł. Wobec tego przewiduje się zamianę wierzytelności na akcje PHS, ewentualnie zawieszenie ich spłat i rozłożenie na raty.

— Bez rozwiązania tego problemu nie będzie możliwa restrukturyzacja branży. Biorąc pod uwagę, że PKP prowadzi procesy naprawcze, należy zapewnić spójność tych działań — podkreśla Edward Nowak.

Jednocześnie ustawa przewiduje wsparcie procesu restrukturyzacji branży poprzez możliwość udzielenia poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, spłaty zobowiązań zaciąganych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, kredytów lub wyemitowanych przez ARP obligacji.

Emisja papierów wartościowych może nastąpić w latach 2002-04. Uzyskane tą drogą środki mogą być przeznaczone na uregulowanie zobowiązań finansowych i handlowych hut wobec dostawców energii, gazu, węgla oraz surowców.

PHS w 2002 r.

Planuje się, że do 2003 r. w hutnictwie spadnie zatrudnienie z 38,7 tys. do 30,6 tys. osób. Dotacja budżetowa na odprawy i osłony socjalne ma wynosić około 40 mln zł w każdym roku. W programie naprawy branży i ustawie przewiduje się, że nadzór nad hutnictwem, w tym funkcje właścicielskie wobec hut i Towarzystwa Finansowego Silesia, będzie należał do ministra gospodarki. Jednak na utworzenie spółki Polskie Huty Stali musi wyrazić zgodę Rada Ministrów. Zdaniem Edwarda Nowaka, PHS powinna powstać jak najszybciej, ale realny termin to początek 2002 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maria Trepińska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Hutnictwo ma ustawę restrukturyzacyjną