Inventum TFI grożą dotkliwe kary

ISBNews
08-09-2014, 15:45

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rozpoczęła postępowanie dotyczące nałożenia sankcji tj. cofnięcia zezwolenia albo nałożenia kary pieniężnej do wysokości 500 tys. zł, albo zastosowania łącznie obu tych sankcji wobec podejrzenia naruszenia interesów Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, poinformowała Komisja.

KNF wszczęła postępowanie w związku z podejrzeniem „naruszenia przez Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych interesów uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez TFI, oraz przepisów prawa poprzez działanie niezgodne z regulacjami wewnętrznymi w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu zarządzania ryzykiem w TFI  oraz w związku z podejrzeniem naruszenia przez Inventum Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Inventum 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów regulujących działalność funduszy inwestycyjnych, nieprzestrzegania zapisów statutów oraz brakiem szczególnego uwzględniania interesu uczestników funduszy w prowadzonej działalności" – czytamy w komunikacie.

Komisja podała, że postępowanie administracyjne jest związane z problemami płynnościowymi funduszy zarządzanych przez Inventum TFI skutkującymi brakiem terminowego regulowania zobowiązań wobec uczestników funduszy z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa.

KNF przypomniała, że immanentną cechą funduszu inwestycyjnego otwartego, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jest odkupywanie jednostek uczestnictwa od uczestników funduszu, którzy zażądali odkupienia tych jednostek. W ocenie KNF, fundusze Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO, zarządzane przez Inventum TFI, tej zasady nie respektowały.

„W sytuacji, gdy fundusz nie dokonuje wypłaty środków pieniężnych należnych uczestnikom z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w terminach do których zobowiązują go przepisy prawa oraz postanowienia statutu funduszu, wartość zobowiązań wobec uczestników jest znaczna, a stan taki nie ma charakteru przejściowego stwierdzić należy, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że fundusz nie realizuje swoich podstawowych obowiązków i w istotny sposób narusza interes uczestników" – podkreśla KNF.

KNF poinformowała, że decydując o upublicznieniu informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w stosunku do Inventum TFI miała na uwadze istotność potencjalnych naruszeń przepisów prawa oraz interesu uczestników, jakie mogły wystąpić w następstwie działań podejmowanych przez TFI.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Fundusze / Inventum TFI grożą dotkliwe kary